Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

J Deltafonds

Begrotingsstaat Deltafonds voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

1.211.461

1

Investeren in waterveiligheid

661.112

2

Investeren in zoetwatervoorziening

49.603

3

Beheer, Onderhoud en vervanging

206.336

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

270.063

6

Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

0

7

Investeren in Waterkwaliteit

24.347

Begrotingsstaat Deltafonds voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

1.211.461

1

Investeren in waterveiligheid

186.950

2

Investeren in zoetwatervoorziening

4.859

3

Beheer, Onderhoud en vervanging

0

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

6

Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

1.019.652

7

Investeren in Waterkwaliteit

0

Begrotingsstaat Deltafonds voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

1.624.643

1

Investeren in waterveiligheid

1.014.493

2

Investeren in zoetwatervoorziening

41.620

3

Beheer, Onderhoud en vervanging

268.257

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

282.366

6

Bijdrage ten laste van begroting Hoofdstuk XII

0

7

Investeren in Waterkwaliteit

17.907