Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

V Buitenlandse Zaken

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

9.044.617

41

Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

113.591

42

Veiligheid en stabiliteit

248.740

43

Europese Samenwerking

7.891.356

44

Consulaire belangenbehartiging

52.703

46

Nominaal en onvoorzien

33.970

47

Apparaat

704.257

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

2.467.778

41

Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

0

42

Veiligheid en stabiliteit

1.197

43

Europese Samenwerking

2.403.041

44

Consulaire belangenbehartiging

42.090

46

Nominaal en onvoorzien

0

47

Apparaat

21.450

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

8.827.392

41

Internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

94.041

42

Veiligheid en stabiliteit

233.499

43

Europese Samenwerking

7.698.273

44

Consulaire belangenbehartiging

53.120

46

Nominaal en onvoorzien

33.970

47

Apparaat

714.489