Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

VI Veiligheid en Justitie

Begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

11.456.930

31

Nationale Politie

5.199.190

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.443.296

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

645.578

34

Straffen en Beschermen

2.644.228

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

257.151

37

Vreemdelingen

824.898

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

408.564

92

Nominaal en onvoorzien

30.958

93

Geheim

3.067

Begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

1.517.126

31

Nationale Politie

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

282.984

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.127.298

34

Straffen en Beschermen

104.426

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

0

37

Vreemdelingen

0

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

1.918

92

Nominaal en onvoorzien

0

93

Geheim

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

11.439.528

31

Nationale Politie

5.189.705

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.443.296

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

645.578

34

Straffen en Beschermen

2.644.228

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

257.151

37

Vreemdelingen

824.898

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

400.647

92

Nominaal en onvoorzien

30.958

93

Geheim

3.067