Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

36.853.389

1

Primair onderwijs

9.957.395

3

Voortgezet onderwijs

7.574.452

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.064.713

6

Hoger beroepsonderwijs

2.823.794

7

Wetenschappelijk onderwijs

4.160.209

8

Internationaal onderwijsbeleid

13.662

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

250.915

11

Studiefinanciering

4.953.609

12

Tegemoetkoming studiekosten

88.307

13

Lesgelden

7.071

14

Cultuur

747.563

15

Media

1.005.485

16

Onderzoek en wetenschappen

953.579

25

Emancipatie

13.474

95

Apparaatskosten

239.161

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

1.337.192

1

Primair onderwijs

1.661

3

Voortgezet onderwijs

4.661

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.000

6

Hoger beroepsonderwijs

1.213

7

Wetenschappelijk onderwijs

16

8

Internationaal onderwijsbeleid

99

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

6.000

11

Studiefinanciering

869.711

12

Tegemoetkoming studiekosten

3.034

13

Lesgelden

249.135

14

Cultuur

494

15

Media

197.500

16

Onderzoek en wetenschappen

101

25

Emancipatie

0

95

Apparaatskosten

567

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

38828987

1

Primair onderwijs

9957395

3

Voortgezet onderwijs

7579547

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4026058

6

Hoger beroepsonderwijs

2848076

7

Wetenschappelijk onderwijs

4142227

8

Internationaal onderwijsbeleid

12327

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

250915

11

Studiefinanciering

4953609

12

Tegemoetkoming studiekosten

88307

13

Lesgelden

7071

14

Cultuur

2773796

15

Media

1005154

16

Onderzoek en wetenschappen

934735

25

Emancipatie

10609

95

Apparaatskosten

239161