Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XII Infrastructuur en Milieu

Begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

8.175.961

11

Integraal waterbeleid

45.973

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

112.233

14

Wegen en verkeersveiligheid

33.414

15

OV-keten

6.135

16

Spoor

23.996

17

Luchtvaart

24.985

18

Scheepvaart en havens

24.997

19

Klimaat

57.761

20

Lucht en geluid

30.983

21

Duurzaamheid

23.564

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

34.012

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

33.433

24

Handhaving en toezicht

110.655

25

Bijdrage BDU

852.688

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.375.221

97

Algemeen departement

45.738

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

340.148

99

Nominaal en onvoorzien

25

Begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

212.479

11

Integraal waterbeleid

0

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

934

14

Wegen en verkeersveiligheid

6.782

15

OV-keten

0

16

Spoor

0

17

Luchtvaart

9.311

18

Scheepvaart en havens

0

19

Klimaat

189.000

20

Lucht en geluid

0

21

Duurzaamheid

0

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

928

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

0

24

Handhaving en toezicht

0

25

Bijdrage BDU

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

0

97

Algemeen departement

1.994

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

3.530

99

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

8.136.661

11

Integraal waterbeleid

41.900

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

111.358

14

Wegen en verkeersveiligheid

28.702

15

OV-keten

5.171

16

Spoor

4.573

17

Luchtvaart

25.355

18

Scheepvaart en havens

33.737

19

Klimaat

54.747

20

Lucht en geluid

25.758

21

Duurzaamheid

21.842

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

33.309

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

32.566

24

Handhaving en toezicht

110.655

25

Bijdrage BDU

854.242

26

Bijdrage investeringsfondsen

6.375.221

97

Algemeen departement

44.730

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

332.770

99

Nominaal en onvoorzien

25