Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

31.767.150

1

Arbeidsmarkt

21.233

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

6.611.078

3

Arbeidsongeschiktheid

765

4

Jonggehandicapten

3.174.376

5

Werkloosheid

66.620

6

Ziekte en zwangerschap

7.416

7

Kinderopvang

2.365.471

8

Oudedagsvoorziening

40.014

9

Nabestaanden

1.083

10

Tegemoetkoming ouders

5.329.468

11

Uitvoeringskosten

458.267

12

Rijksbijdragen

13.147.314

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

144.278

96

Apparaat

262.254

98

Algemeen

47.231

99

Nominaal en onvoorzien

90.282

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

1.724.007

1

Arbeidsmarkt

29.636

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

3.475

3

Arbeidsongeschiktheid

0

4

Jonggehandicapten

0

5

Werkloosheid

0

6

Ziekte en zwangerschap

0

7

Kinderopvang

1.432.185

8

Oudedagsvoorziening

0

9

Nabestaanden

0

10

Tegemoetkoming ouders

239.915

11

Uitvoeringskosten

0

12

Rijksbijdragen

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

800

96

Apparaat

17.996

98

Algemeen

0

99

Nominaal en onvoorzien

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

31.591.634

1

Arbeidsmarkt

21.333

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale werkvoorziening

6.435.802

3

Arbeidsongeschiktheid

765

4

Jonggehandicapten

3.174.376

5

Werkloosheid

66.620

6

Ziekte en zwangerschap

7.416

7

Kinderopvang

2.365.471

8

Oudedagsvoorziening

40.014

9

Nabestaanden

1.083

10

Tegemoetkoming ouders

5.329.468

11

Uitvoeringskosten

458.267

12

Rijksbijdragen

13.147.314

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

144.278

96

Apparaat

261.914

98

Algemeen

47.231

99

Nominaal en onvoorzien

90.282