Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

14.556.514

1

Volksgezondheid

614.456

2

Curatieve zorg

4.187.157

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.644.801

4

Zorgbreed beleid

871.197

5

Jeugd

126.154

6

Sport en bewegen

128.813

7

Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

290.109

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.432.332

9

Algemeen

27.336

10

Apparaatsuitgaven

249.168

11

Nominaal en Onvoorzien

-15.009

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

174.663

1

Volksgezondheid

10.903

2

Curatieve zorg

60.955

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.441

4

Zorgbreed beleid

4.858

5

Jeugd

82.508

6

Sport en bewegen

740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

0

9

Algemeen

0

10

Apparaatsuitgaven

5.357

11

Nominaal en Onvoorzien

5.000

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

14.395.464

1

Volksgezondheid

608.239

2

Curatieve zorg

4.097.613

3

Langdurige zorg en ondersteuning

3.643.306

4

Zorgbreed beleid

829.432

5

Jeugd

126.154

6

Sport en bewegen

106.757

7

Oorlogsgetroffenen en Herinneringen Tweede Wereldoorlog

290.109

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.432.332

9

Algemeen

27.336

10

Apparaatsuitgaven

249.153

11

Nominaal en Onvoorzien

-14.967