Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2016 Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

2.686.906

41

Duurzame handel en investeringen

582.187

42

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

632.320

43

Sociale vooruitgang

847.642

44

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

544.571

45

Versterkte kaders voor ontwikkeling

80.186

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2016

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

188.200

41

Duurzame handel en investeringen

23.463

42

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

0

43

Sociale vooruitgang

0

44

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

0

45

Versterkte kaders voor ontwikkeling

164.737

Begrotingsstaat Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2016

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

2.068.752

41

Duurzame handel en investeringen

325.230

42

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

439.033

43

Sociale vooruitgang

572.209

44

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

543.709

45

Versterkte kaders voor ontwikkeling

188.571