Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT 2016 INZAKE AGENTSCHAPPEN VAN WONEN EN RIJKSDIENST (XVIII)

(Bedragen x € 1.000)

Naam

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Agentschap

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2015

Logius

       

Totale baten

157.166

169.762

12.596

145.963

Totale lasten

157.166

170.467

13.301

144.330

Saldo van baten en lasten

0

– 705

– 705

1.633

         

Totale kapitaalontvangsten

8.000

0

– 8.000

1.350

Totale kapitaaluitgaven

10.554

1.624

– 8.930

2.802

         

P-Direkt

       

Totale baten

86.090

85.793

– 297

76.427

Totale lasten

86.090

90.480

4.390

77.120

Saldo van baten en lasten

0

– 4.687

– 4.687

– 693

         

Totale kapitaalontvangsten

10.000

7.700

– 2.300

0

Totale kapitaaluitgaven

18.650

15.191

– 3.459

16.982

         

Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

       

Totale baten

168.381

186.318

17.937

135.998

Totale lasten

168.381

193.543

25.162

136.767

Saldo van baten en lasten

0

– 7.225

– 7.225

– 769

         

Totale kapitaalontvangsten

0

1.719

1.719

5.840

Totale kapitaaluitgaven

1.672

2.130

458

2.331

         

FMHaaglanden

       

Totale baten

109.363

115.171

5.808

124.695

Totale lasten

109.363

108.054

– 1.309

117.009

Saldo van baten en lasten

0

7.117

7.117

7.686

         

Totale kapitaalontvangsten

0

6.345

6.345

11.604

Totale kapitaaluitgaven

4.754

2.534

– 2.220

17.250

         

SSC ICT

       

Totale baten

212.278

238.470

26.192

219.7711

Totale lasten

212.278

254.761

42.483

226.200

Saldo van baten en lasten

0

– 16.291

– 16.291

– 6.429

         

Totale kapitaalontvangsten

24.370

51.986

27.616

35.503

Totale kapitaaluitgaven

54.787

84.649

29.862

56.933

         

Rijksgebouwendienst

       

Totale baten

900.208

0

– 900.208

1.219.543

Totale lasten

900.208

0

– 900.208

1.204.796

Saldo van baten en lasten

0

0

0

14.747

         

Totale kapitaalontvangsten

541.056

0

– 541.056

260.211

Totale kapitaaluitgaven

747.747

0

– 747.747

563.652

         

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

       

Totale baten

55.839

0

– 55.839

26.749

Totale lasten

55.835

0

– 55.835

23.829

Saldo van baten en lasten

4

0

– 4

2.920

         

Totale kapitaalontvangsten

127.373

0

– 127.373

20.398

Totale kapitaaluitgaven

127.777

0

– 127.777

23.102

         

Dienst Vastgoed Defensie

       

Totale baten

194.969

0

– 194.969

194.382

Totale lasten

198.343

0

– 198.343

198.513

Saldo van baten en lasten

– 3.374

0

3.374

– 4.131

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

1.500

0

– 1.500

0

         

Dienst van de Huurcommissie

       

Totale baten

13.238

14.557

1.319

15.274

Totale lasten

13.238

13.739

501

15.247

Saldo van baten en lasten

0

818

818

27

         

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

3.388

0

– 3.388

696

         

Rijksvastgoedbedrijf

       

Totale baten

0

1.325.104

1.325.104

0

Totale lasten

0

1.247.994

1.247.994

0

Saldo van baten en lasten

0

77.110

77.110

0

         

Totale kapitaalontvangsten

0

367.054

367.054

0

Totale kapitaaluitgaven

0

1.282.635

1.282.635

0

Noot 1: Er heeft correctie plaatsgevonden op de beginbalans vanwege een foutieve boeking in 2015 ter grootte van 1,7 mln. Door deze boeking waren omzet en resultaat over 2015 te hoog meegenomen in de Jaarrekening over 2015. Deze fout is in de Jaarrekening 2016 hersteld door correctie van de ter vergelijking opgenomen cijfers, conform Richtlijn 150.2 Foutherstel.