Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6. Departementale verantwoordingsstaat

Departementale verantwoordingsstaat 2016 Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (Bedragen x EUR 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

2.068.752

2.686.906

188.200

2.612.399

2.885.440

252.475

543.647

198.534

64.275

                     
 

Beleidsartikelen

2.068.752

2.686.906

188.200

2.612.399

2.885.440

252.475

543.647

198.534

64.275

                     

1

Duurzame handel en investeringen

325.230

582.187

23.463

387.733

460.226

80.289

62.503

– 121.961

56.826

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water

430.533

623.820

 

531.813

648.529

 

101.280

24.709

 

3

Sociale vooruitgang

580.209

855.642

 

784.186

755.624

 

203.977

– 100.018

 

4

Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

556.709

557.571

 

805.432

785.542

 

248.723

227.971

 

5

Versterkte kaders voor ontwikkeling

176.071

67.686

164.737

103.235

235.519

172.186

– 72.836

167.833

7.449