Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7. DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat 2016 van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3) = (2) – (1)

Art

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

   

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplich-tingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

10.109.867

4.894.512

6.783.470

21.581.231

5.055.932

3.197.153

11.471.364

161.420

– 3.586.317

                     
 

Beleidsartikelen

9.729.624

4.514.269

6.750.944

21.157.653

4.632.354

3.169.411

11.428.029

118.085

– 3.581.533

11

Goed functionerende economie en markten

183.401

184.622

59.934

193.012

194.204

103.840

9.611

9.582

43.906

12

Een sterk innovatievermogen

488.218

528.564

45.449

505.875

527.689

56.154

17.657

– 875

10.705

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1.836.110

265.166

61.952

1.063.313

278.569

56.243

– 772.797

13.403

– 5.709

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

5.432.919

1.820.326

6.386.411

17.514.501

1.824.624

2.546.908

12.081.582

4.298

– 3.839.503

15

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

     

23.005

8.470

 

23.005

8.470

 

16

Concurrerende, duurzame, veilige

agro-, visserij- en voedselketens

636.548

544.121

64.078

673.900

642.217

136.431

37.352

98.096

72.353

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

842.665

796.001

75

822.287

809.103

299

– 20.378

13.102

224

18

Natuur en Regio

151.579

210.728

100.957

195.169

222.060

130.688

43.590

11.332

29.731

19

Toekomstfonds

158.184

164.741

32.088

166.591

125.418

138.848

8.407

– 39.323

106.760

                     
 

Niet-beleidsartikelen

380.243

380.243

32.526

423.578

423.578

27.742

43.335

43.335

– 4.784

40

Apparaat

380.243

380.243

32.526

423.578

423.578

27.742

43.335

43.335

– 4.784

41

Nominaal en Onvoorzien