Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

11. WNT-VERANTWOORDING 2016 – MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2016 € 179.000.

In artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2017 is bepaald dat er geen toezicht of handhaving zal plaatsvinden op de naleving van de publicatieplicht van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau. In 2016 is namelijk gebleken dat voor deze categorie de volledige uitvoering van de wettelijke bepalingen bij een aantal instellingen op korte termijn niet mogelijk is. Accountants hoeven in dat geval op dit onderdeel van de financiële verslagen ook geen controle uit te voeren (niet op volledigheid en niet op juistheid). Het inventariseren van de contractovernames en de daarmee gemoeide uitkeringen aan niet-topfunctionarissen in 2016 is om die reden achterwege gelaten.

Bezoldiging van Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen

Naam instelling

Naam (gewezen)

topfunctionaris

Functie

Datum aanvang

dienstverband

(indien van toepassing)Aard functie

Datum einde

dienstverband

(indien van toepassing)

Omvang

dienstverband (fte)

Op externe inhuur-basis

(nee; <= 12 kalendermnd; > 12 kalendermnd)

Beloning

Onkostenvergoedingen

(belast)

Voorzieningen

t.b.v. beloningen

betaalbaar op

termijn

Totale bezoldiging

in 2016

Persoonlijk

WNT-maximum

Motivering (indien overschrijding)

ACM Bestuur

C.A. Fonteijn

Voorziter RVB

   

1,00

nee

194.273

6.503

16.808

217.584

179.000

*1,2

ACM Bestuur

F.J.H. Don

Bestuurslid

   

0,89

nee

139.644

6.496

14.182

160.322

159.310

*1,2

ACM Bestuur

J.G. Vegter

Bestuurslid

 

1-9-2016

1,00

nee

111.320

4.331

10.320

125.971

119.170

*3

Grondkamer Oost

Aalberts W.J

lid

   

0,07

nee

10.903

   

10.903

12.530

 

Grondkamer Zuidwest

Akkermans, J.H.M.

lid

   

0,07

nee

4.140

   

4.140

12.530

 

Grondkamer Noordwest

Bakker R

lid

   

0,07

nee

3.872

   

3.872

12.530

 

Grondkamer Zuidwest

Bassa, D.

lid

   

0,07

nee

4.400

   

4.400

12.530

 

Grondkamer Oost

Bouman, H.B.

lid

   

0,07

nee

9.275

   

9.275

12.530

 

Grondkamer Oost

Broekhof FA

lid

   

0,07

nee

3.197

   

3.197

12.530

 

Grondkamer Oost

Brongers, P.J.F

lid

   

0,07

nee

4.795

   

4.795

12.530

 

Grondkamer Noord

Burgsteden, AG van

lid

   

0,07

nee

4.480

34

 

4.514

12.530

 

Grondkamer Zuid

Coppens, C.A.A.

lid

   

0,07

nee

6.658

120

 

6.778

12.530

 

Grondkamer Noordwest

Daniëls, M.M.

lid

   

0,07

nee

2.400

   

2.400

12.530

 

Grondkamer Zuidwest

Eijk, P.J. van der

lid

   

0,07

nee

4.509

   

4.509

12.530

 

Grondkamer Zuidwest

Gaanderse JA

lid

   

0,07

nee

5.431

   

5.431

12.530

 

Grondkamer Noordwest

Giesen, S.H.

lid

   

0,07

nee

7.804

   

7.804

12.530

 

Kamer voor de binnenvisserij

Gils, W.M.A. van

lid

   

0,07

nee

2.320

   

2.320

12.530

 

Grondkamer Zuidwest

Habben Jansen, C.

lid

   

0,07

nee

10.992

   

10.992

12.530

 

Kamer voor de binnenvisserij

Hoetmer, R.

lid

   

0,07

nee

2.280

   

2.280

12.530

 

Kamer voor de binnenvisserij

Holtman, H.J

lid

   

0,07

nee

1.840

   

1.840

12.530

 

Grondkamer Noord

Idsardi J

lid

   

0,07

nee

5.114

27

 

5.141

12.530

 

Grondkamer Zuid

Janssen, H.G.J.M.

lid

   

0,07

nee

6.616

68

 

6.684

12.530

 

Grondkamer Noord

Keurentjes F.A.M.

lid

   

0,07

nee

1.840

14

 

1.854

12.530

 

Grondkamer Noordwest

Knook, N.G.

lid

   

0,07

nee

2.916

   

2.916

12.530

 

Grondkamer Zuid

Krekels P.H.J.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.530

 

Grondkamer Zuid

Kreij JL van

lid

   

0,07

nee

8.192

54

 

8.246

12.530

 

Grondkamer Noord

Krikke A

lid

   

0,07

nee

5.233

27

 

5.260

12.530

 

Grondkamer Zuidwest

Kubber, F. de

lid

   

0,07

nee

5.835

   

5.835

12.530

 

Grondkamer Zuid

Kuppens, M.H.W.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.530

 

Grondkamer Noord

Leeuw R de

lid

   

0,07

nee

2.440

16

 

2.456

12.530

 

Kamer voor de binnenvisserij

Leliveld, C.C.L.

lid

   

0,07

nee

1.434

   

1.434

12.530

 

Grondkamer Noordwest

Lips, A.J.J.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.530

 

Kamer voor de binnenvisserij

Lok, S.

lid

   

0,07

nee

760

   

760

12.530

 

Kamer voor de binnenvisserij

Michielsen, A.F.M.

lid

   

0,07

nee

1.440

   

1.440

12.530

 

Grondkamer Oost

Nuyl, M.R. te

lid

   

0,07

nee

2.200

   

2.200

12.530

 

Grondkamer Zuid

Nijpjes, F.

lid

   

0,07

nee

7.280

9

 

7.289

12.530

 

Grondkamer Zuidwest

Oostdam J.J.H.

lid

   

0,07

nee

7.392

   

7.392

12.530

 

Grondkamer Noord

Panman RG

lid

   

0,07

nee

5.636

14

 

5.650

12.530

 

Grondkamer Noordwest

Reinders Folmer, P.H.

lid

   

0,07

nee

3.720

5

 

3.725

12.530

 

Grondkamer Noordwest

Roomen, A.H.M. van

lid

   

0,07

nee

5.592

   

5.592

12.530

 

Grondkamer Noordwest

Schenk, D.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.530

 

Grondkamer Oost

Schoorlemmer, B.F.M.

lid

   

0,07

nee

9.640

   

9.640

12.530

 

Kamer voor de binnenvisserij

Tiesinga, H.L.

lid

   

0,07

nee

2.440

   

2.440

12.530

 

Grondkamer Zuid

Tuyl M.J.J. van

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.530

 

Grondkamer Noordwest

Tijsseling, H.G.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.530

 

Kamer voor de binnenvisserij

Veenstra, G.

lid

   

0,07

nee

1.640

   

1.640

12.530

 

Grondkamer Zuidwest

Vriend C.P.M.

deskundige

   

0,07

nee

0

   

0

12.530

 

Grondkamer Zuid

Wersch, H.J.M. van

lid

   

0,07

nee

514

   

514

12.530

 

Grondkamer Noordwest

Willemink, J.H.

lid

   

0,07

nee

2.876

11

 

2.887

12.530

 

Kamer voor de binnenvisserij

Wit, A. de

lid

   

0,07

nee

1.960

   

1.960

12.530

 

Grondkamer Noord

T.K. Hoogslag

Voorzitter

   

0,29

nee

26.228

 

3.690

29.917

51.910

 

Grondkamer Noord, Oost, Zuid,Zuidwest en Noordwest

D. Ozdemir

Secretaris

   

1,00

nee

57.439

 

7.299

64.738

179.000

 

Grondkamer Noord, zuid en Zuidwest en plv. secr. Oost

C.M. Lubbers

Secretaris

   

1,09

nee

86.150

405

11.807

98.362

179.000

 

Grondkamer Noordwest, Oost en Kamer voor de Binnenvisserij en plv.secr. Noord, Zuid en Zuidwest

G.J.M. Krekel

Secretaris

   

1,00

nee

81.643

462

11.266

93.371

179.000

 

Grondkamer Oost

J.K.B. van Daalen

Voorzitter

   

0,29

nee

26.228

 

3.690

29.917

51.910

 

Grondkamer Zuid

J.P.M. van der Ham

Voorzitter

   

0,29

nee

26.228

 

3.690

29.917

51.910

 

Grondkamer Zuidwest

H.A. Witsiers

Voorzitter

   

0,29

nee

26.228

 

3.690

29.917

51.910

 

Kamer voor de Binnenvisserij

L.W.Bartelse

Voorzitter

   

0,29

nee

26.228

 

3.690

29.917

51.910

 

Grondkamer Noordwest

J.M.Jaarsveld

Voorzitter

42.036

 

0,29

nee

26.775

 

3.682

30.457

51.910

 

Centrale Commissie Dierproeven

L. J.Hellebrekers

Voorzitter

   

0,22

nee

24.401

 

24.401

39.738

 

Centrale Commissie Dierproeven

B.Blaauboer

Vice-voorzitter

   

0,11

nee

11.190

   

11.190

19.869

 

Centrale Commissie Dierproeven

E.N.Stassen

Lid

   

0,11

nee

11.190

147

 

11.337

19.869

 

Centrale Commissie Dierproeven

F.A. Klatter

Lid

   

0,11

nee

11.190

139

 

11.329

19.869

 

Centrale Commissie Dierproeven

T.Rijnders

Lid

   

0,11

nee

11.190

   

11.190

19.869

 

Raad voor Plantenrassen *4

L.van Vloten- Doting

Voorzitter

   

0,10

nee

17.180

   

17.180

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

C.J.A. Groenewoud

Secretaris

   

0,90

nee

68.458

613

14.116

83.187

161.100

 

Raad voor Plantenrassen

C.M.M.van Winden

Vice-voorzitter

   

0,10

nee

1.000

232

 

1.232

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

W.T.M van de Arend

lid

 

31-1-2016

0,10

nee

200

41

 

241

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

J.J.M. Dons

lid

   

0,10

nee

1.000

0

 

1.000

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

V.B.W. Cornelissen

lid

   

0,10

nee

0

0

 

0

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

R.G.F.Visser

Vice-voorzitter

   

0,10

nee

1.000

0

 

1.000

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

E.T. Lammerts van Bueren

lid

   

0,10

nee

800

50

 

850

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

H. van der Haar

lid

   

0,10

nee

1.000

167

 

1.167

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

G.J.P. Jansen

Vice-voorzitter

 

31-1-2016

0,10

nee

0

0

 

0

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

G.A.A.M. Meijerink

lid

   

0,10

nee

1.000

270

 

1.270

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

P.M. Sangers

lid

   

0,10

nee

600

0

 

600

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

A.J.H. Willems

lid

   

0,10

nee

600

63

 

663

17.900

 

Raad voor Plantenrassen

D. Kasse

lid

   

0,10

nee

1.000

108

 

1.108

17.900

 

1. WNT-grens van € 179.000 geldt voor mensen die vanaf 1-1-2015 in dienst zijn getreden. Voor wie vóór 2013 al in dienst was dan wel met wie vóór 2013 afspraken zijn gemaakt, geldt overgangsrecht.

2. Voor bestuursleden Fonteijn en Don geldt overgangsrecht; zij zijn vóór 2013 in dienst getreden. Dit duurt 7 jaar (2013 tot en met 2019). In de eerste 4 jaar (2013 tot en met 2016) hoeft nog geen daling van de bezoldiging te worden doorgevoerd, in de 3 jaar daarna (2017 tot en met 2019) wel, maar nog niet tot 100% van de norm. Voor daling naar 100% kan nog 2 jaar worden gebruikt (2020 en 2021). Betekent dat beiden pas per 2022 op 100% moeten zitten, die op dit moment € 179.000 is.

3. Bestuurslid Vegter is per 1 september 2016 uit dienst getreden. Hierdoor bedraagt haar maximum WNT-norm € 119.170. Een bedrag van € 26.227,23 aan opgebouwde vakantie-uitkering en 13e maand over 2015 is in 2016 aan haar uitgekeerd. Hierdoor blijft haar jaarvergoeding onder de WNT-norm.

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het WNT-maximum

Naam

instelling

Functie

Datum

aanvang

dienstverband

(indien van

toepassing)

Datum

einde

dienstverband

(indien van

toepassing)

Omvang

dienstverband (fte)

(+ tussen haakjes

omvang in 2015)

Beloning

(+ tussen

haakjes

omvang in

2015)

Onkosten-

vergoedingen

(belast)

(+ tussen haakjes

omvang in 2015)

Voorzieningen

t.b.v. beloningen

betaalbaar op

termijn

(+ tussen haakjes

omvang in 2015)

Totale

bezoldiging

in 2016

(+ tussen haakjes

omvang in 2015)

Persoonlijk

WNT-maximum

Motivering

                     
Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam

instelling

Naam (gewezen) topfunctionaris

Laatste fuctie

Eerdere

Functie(s)

Datum

Beëindiging

dienstverband

Op externe

inhuur-basis

(nee;=6 mnd;

> 12 mnd)

Betaalde

uitkeringen

in 2016

Individueel WNT-maximum

Motivering (indien overschrijding)

                 
Uitkeringen boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Naam instelling

Laatste functie

Eerdere functie(s)

Datum beëindiging

dienstverband

Betaalde uitkeringen in 2016

Motivering

DG B&I

Algemeen leidinggevende

 

31-12-2015

113.827

Op grond van artikel 49tt van het ARA is een stimuleringspremie toegekend van 24 maandsalarissen, afgetopt op één jaarsalaris.