Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

14. JAARREKENING DIERGEZONDHEIDSFONDS

Verantwoordingsstaat 2016 van het Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Art

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

30.620

30.620

30.620

31.558

31.558

29.894

938

938

–/– 726

 

Subtotaal

30.620

30.620

30.620

31.558

31.558

29.894

938

938

–/– 726

 

Voordelig eindsaldo 2015

         

13.360

   

13.360

 

Subtotaal

                 
 

Voordelig eindsaldo 2016

         

–/–  11.696

   

–/–  11.696

 

Totaal

30.620

30.620

30.620

31.558

31.558

31.558

938

938

938