Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

15. SALDIBALANS DIERGEZONDHEIDSFONDS

Saldibalans Diergezondheidsfonds (F) per 31 december 2016 (Bedragen x € 1.000)

Activa

     

Passiva

   
   

31-12-2016

31-12-2015

     

31-12-2016

31-12-2015

 

Intra-comptabele posten

             

1.

Uitgaven ten laste van de begroting

31.558

33.114

 

2.

Ontvangsten ten gunste van de begroting

29.894

27.410

4.

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

15.264

15.948

 

2a.

Saldo uitg/middelen voorg. Dienstjaren

13.360

19.066

5.

Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)

676

   

6.

Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)

4.244

2.586

 

Subtotaal intra-comptabel

47.498

49.062

   

Subtotaal intra-comptabel

47.498

49.062

                 
 

Extra-comptabele posten

             

8.

Extra-comptabele vorderingen

4.663

6.400

 

8a

Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

4.663

6.400

10.

Voorschotten

19.069

10.209

 

10a

Tegenrekening voorschotten

19.069

10.209

11.

Garantieverplichtingen

97.707

115.522

 

11a

Tegenrekening garantieverplichtingen

97.707

115.522

 

Subtotaal extra-comptabel

121.439

132.131

   

Subtotaal extra-comptabel

121.439

132.131

                 
 

Overall Totaal

168.937

181.193

   

Overall Totaal

168.937

181.193

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet.

Bedragen x € 1.000

Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting

31.558

De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2016.

 
   

Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

29.894

De op deze post verantwoorde inkomsten komen overeen met de inkomsten overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2016.

 
   

Balanspost 4. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

15.264

Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het Ministerie van Financiën.

 
   

Balanspost 5. Uitgaven buiten begrotingsverband

676

Dit betreft uitgaven die buitenbegrotingsverband door EZ zijn betaald.

 

Balanspost 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband

4.244

Nog toe te wijzen EU ontvangsten en ontvangsten ivm heffingen en een ontvangst van EZ om balanspost 5 buiten begrotingsverband te betalen.

 
   

Balanspost 8. Extra-comptabele vorderingen

4.663

Onder de extra comptabele vorderingen zijn de vorderingen op derden opgenomen.

 

Balanspost 10. Voorschotten

19.069

Zie verklarende tabel hieronder.

 
   

Toelichting

 

0111 Bewaking dierziekten

8.403

0112 Bestrijding dierziekten

457

0113 Voorkomen en verminderen welzijnsproblemen

0

Totaal voorschotten

8.860

Afwikkeling voorschotten

 

Openstaande voorschotten 01-01-2016

10.209

Opgeboekte voorschotten 2016

12.173

Afgewikkelde voorschotten in 2016

–/– 3.313

   

Openstaande voorschotten 31-12-2016

19.069

Balanspost 11. Garantieverplichtingen

97.707

Garantstelling per 1-1-2016

115.522

Verlaging ivm indexering

–/– 3.580

Ontvangsten van de sectoren in 2016 ihkv convenant

–/– 14.235

Garantstelling per 31-12-2016

97.707