Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 6 Bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk

Omschrijving van de samenhang met het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenM komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in het jaarverslag Hoofdstuk XII. Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen van het jaarverslag Hoofdstuk XII.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (bedragen x € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

       

Realisatie

Begroting

Verschil

 

2012

2013

2014

2015

2016

2016

2016

 

Ontvangsten

 

973.745

1.075.289

1.053.156

999.533

1.019.652

– 20.119

 

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

 

973.745

1.075.289

1.053.156

999.533

1.019.652

– 20.119

1

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

 

973.745

1.075.289

1.053.156

999.533

1.019.652

– 20.119

 

Financiële toelichting

  • Ad 1)  Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties ten opzichte van de raming in de begroting 2016. De belangrijkste betreft een overboeking naar het Provinciefonds ad € 20,601 miljoen in verband met een bijdrage aan de provincie Limbrug ten behoeve van het project Ooijen-wanssum. De bijdrage van het Rijk aan Ooijen Wanssum is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling 1/250ste van de Maaswerken.
    • •  Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2016.