Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

6. VERANTWOORDINGSSTAAT 2016 VAN HET DELTAFONDS

De verantwoordingsstaat 2016 van het Deltafonds (bedragen in € 1.000)
   

(1)

   

(2)

   

(3)=(2)–(1)

   

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1
   

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

1.014.493

661.112

186.950

531.871

587.938

208.776

– 482.622

– 73.174

21.826

2

Investeren in zoetwatervoorziening

41.620

49.603

4.859

45.088

33.918

6.716

3.468

– 15.685

1.857

3

Beheer, onderhoud en vervanging

268.257

206.336

 

187.652

210.854

 

– 80.605

4.518

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

                 
52

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

282.366

270.063

 

295.552

295.574

 

13.186

25.511

 

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

   

1.019.652

   

999.533

   

– 20.119

7

Investeren in waterkwaliteit

17.907

24.347

 

10.090

19.090

 

– 7.817

– 5.257

 
                     
 

Subtotaal

1.624.643

1.211.461

1.211.461

1.070.253

1.147.374

1.215.025

– 554.390

– 64.087

3.564

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

         

59.384

   

59.384

 

Subtotaal

1.624.643

1.211.461

1.211.461

1.070.253

1.147.374

1.274.409

– 554.390

– 64.087

62.948

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

         

– 127.035

   

– 127.035

 

Totaal

1.624.643

1.211.461

1.211.461

1.070.253

1.147.374

1.147.374

– 554.390

– 64.087

– 64.087

Noot 1: De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

Noot 2: Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen