Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Jaarverslag 2016

U bevindt zich in begrotingsjaar 2016, begrotingsfase " begrotingsverantwoording", subfase "Jaarverslag".

Door in het linker menu een begrotingshoofdstuk of -fonds aan te klikken toont u de inhoud ervan op de middenpagina.

U ziet bij elk hoofdstuk of fonds rechts eventuele gerelateerde kamerstukken, onopgemaakte stukken en/of vastgestelde begrotingen.

N.B. Bij deze jaarverslagen, slotwetten en het Financieel Jaarverslag van het Rijk geldt het voorbehoud dat alleen de versie die op 21 mei aanstaande (verantwoordingsdag) door de minister van Financiën bij de Staten Generaal wordt ingediend als officieel exemplaar kan worden aangemerkt.