Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-9 van 9

 • 1.

  34300 VIII 152 Verslag van een schriftelijk overleg

  15-06-2016 Verslag schriftelijk overleg over aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 17-06-2016

 • 2.

  34300 VIII D Verslag van een schriftelijk overleg

  02-06-2016 Verslag schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
  KST 1 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 06-06-2016

 • 3.

  34300 VIII 139 Verslag van een schriftelijk overleg

  08-04-2016 Verslag schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2016
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 12-04-2016

 • 4.

  34300 VIII 138 Verslag van een algemeen overleg

  07-04-2016 Verslag algemeen overleg gehouden op 2 maart 2016, over Financiële situatie in het onderwijs 2014
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 11-04-2016

 • 5.

  34300 VIII 127 Verslag van een wetgevingsoverleg

  26-01-2016 Verslag wetgevingsoverleg
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 01-02-2016

 • 6.

  34300 VIII 123 Verslag van een wetgevingsoverleg

  22-12-2015 Verslag wetgevingsoverleg van 16 november 2015 over media
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 24-12-2015

 • 7.

  34300 VIII 90 Verslag van een wetgevingsoverleg

  18-11-2015 Verslag wetgevingsoverleg van 14 oktober 2015
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 20-11-2015

 • 8.

  34300 VIII A Verslag van een schriftelijk overleg

  08-10-2015 Verslag schriftelijk overleg over de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
  KST 1 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 26-10-2015

 • 9.

  34300 VIII 9 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  12-10-2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 14-10-2015