Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Resultaat 11-20 van 34

< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >


 • 11.

  34300 J 03-12-2015

  Stemming Begroting Deltafonds (J) (Kamerstuk 34300 J)
  HAN 2 33 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 03-12-2015

 • 12.

  34300 J 26 Motie van de leden jacobi en hachchi

  30-11-2015 Motie over uniformering lozing afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 13.

  34300 J 25 Motie van de leden jacobi en hachchi

  30-11-2015 Motie over het aanwenden van vrijvallende middelen ten behoeve van de Marker Wadden
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 14.

  34300 J 24 Motie van de leden jacobi en hachchi

  30-11-2015 Motie over de problematiek van micro- en nanoplastics
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 15.

  34300 J 23 Motie van de leden jacobi en smaling

  30-11-2015 Motie over kwijtscheldingsregeling afvalwaterzuiveringsheffing
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 16.

  34300 J 22 Motie van de leden jacobi en dik-faber

  30-11-2015 Motie over een actieplan Stedelijk Waterbeheer
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 17.

  34300 J 21 Motie van het lid visser

  30-11-2015 Motie die strekt tot minder (strenge) normen voor realiseren doelen Kaderrichtlijn Water, om effectiviteit maatregelen verbetering waterkwaliteit adequater te kunnen meten
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 18.

  34300 J 20 Motie van het lid visser

  30-11-2015 Motie om overheidsinstrumenten, zoals exportkredietverzekering, ondersteunender in te zetten t.b.v. doelstellingen topsector Water
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 19.

  34300 J 19 Motie van het lid dik-faber c.s.

  30-11-2015 Motie over haalbaarheid doelen Kaderrichtlijn Water
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 20.

  34300 J 18 Motie van het lid dik-faber c.s.

  30-11-2015 Motie over rol waterschappen t.a.v. innovaties in waterketen
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015


< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >