Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Resultaat 21-30 van 34

< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >


 • 21.

  34300 J 17 Motie van de leden dik-faber en hachchi

  30-11-2015 Motie over een Europese strategie voor de aanpak van waterverontreiniging door resten van geneesmiddelen
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 22.

  34300 J 16 Motie van het lid hachchi

  30-11-2015 Motie om bij innovatiebeleid in watersector ook aandacht te besteden aan Caribisch Nederland
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 23.

  34300 J 15 Motie van de leden hachchi en dik-faber

  30-11-2015 Motie over aanpakken van medicijnresten in water
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 24.

  34300 J 14 Motie van de leden hachchi en jacobi

  30-11-2015 Motie over een plan van aanpak Waterschaarste
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 25.

  34300 J 13 Motie van het lid smaling c.s.

  30-11-2015 Motie over alternatieven voor hoogwatergeul Varik-Heesselt
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 26.

  34300 J 12 Motie van het lid smaling

  30-11-2015 Motie om in 2016 nulmeting te laten uitvoeren, en daar doelen en maatregelen aan te koppelen, zodat Kamer waterkwaliteitsbeleid kan monitoren en evalueren
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 27.

  34300 J 10 Motie van het lid smaling

  30-11-2015 Motie om activiteiten direct te toetsen aan waterkwaliteitseisen die gelden voor het voor drinkwateronttrekking gebruikte water
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 28.

  34300 J 9 Motie van het lid geurts

  30-11-2015 Motie om bij inventarisatie effecten verschuiving energiebelasting tussen aardgas en elektriciteit de vergroeningsmaatregel mee te nemen
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 29.

  34300 J 8 Motie van het lid geurts

  30-11-2015 Motie over een verfijndere systematiek voor de monitoring van de waterkwaliteitsnormen
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015

 • 30.

  34300 J 7 Motie van het lid geurts

  30-11-2015 Motie over de totstandkoming van drinkwatertarieven
  Vaststelling begroting Deltafonds voor het jaar 2016
  KST 2 2015-2016
  Rijksbegroting 2016, 02-12-2015


< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >