Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4. VERDIEPINGSBIJLAGE

In de onderstaande tabellen is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2020 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen.

Artikel 1 Wetgeving en controle EK

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

11.670

11.673

11.671

11.680

11.680

0

1.1

Apparaat Eerste Kamer

8.099

8.102

8.100

8.109

8.109

0

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.498

3.498

3.498

3.498

3.498

0

1.3

Verenigde vergadering

73

73

73

73

73

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

713

1.347

– 3

– 3

– 2

0

1.1

Apparaat Eerste Kamer

113

1.347

– 3

– 3

– 2

0

1.3

Verenigde vergadering

600

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

43

41

40

39

39

11.719

1.1

Apparaat Eerste Kamer

29

28

27

27

27

8.136

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

29

28

27

27

27

 

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

14

13

13

12

12

3.510

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

14

13

13

12

12

 

1.3

Verenigde vergadering

0

0

0

0

0

73

               

Stand ontwerpbegroting 2016

12.426

13.061

11.708

11.716

11.717

11.719

1.1

Apparaat Eerste Kamer

8.241

9.477

8.124

8.133

8.134

8.136

1.2

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.512

3.511

3.511

3.510

3.510

3.510

1.3

Verenigde vergadering

673

73

73

73

73

73

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

79

79

79

79

79

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

79

               

Stand ontwerpbegroting 2016

79

79

79

79

79

79

Artikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

29.232

29.231

30.725

29.727

29.228

0

2.1

Schadeloosstelling

19.571

19.570

19.567

19.567

19.567

0

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.661

9.661

11.158

10.160

9.661

0

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

0

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

166

165

176

167

163

29.391

2.1

Schadeloosstelling

– 8

– 9

– 9

– 10

– 10

19.557

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

92

91

91

90

90

 
 

b. Reallocatie

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

 

2.2

Pensioenen en wachtgelden

74

74

85

77

73

9.734

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

74

74

85

77

73

 

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

100

100

100

100

100

100

 

waarvan:

           
 

a. Reallocatie

100

100

100

100

100

 
               

Stand ontwerpbegroting 2016

29.398

29.396

30.901

29.894

29.391

29.391

2.1

Schadeloosstelling

19.563

19.561

19.558

19.557

19.557

19.557

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.735

9.735

11.243

10.237

9.734

9.734

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

100

100

100

100

100

100

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

86

86

86

86

86

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

86

               

Stand ontwerpbegroting 2016

86

86

86

86

86

86

Artikel 3 Wetgeving/controle TK

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

96.115

96.031

99.033

97.043

96.039

0

3.1

Apparaat Tweede Kamer

65.380

65.575

65.566

65.583

65.583

0

3.2

Onderzoeksbudget

2.490

2.490

2.490

2.490

2.490

0

3.3

Drukwerk

2.201

2.201

2.201

2.201

2.201

0

3.4

Fractiekosten

23.675

23.396

26.407

24.400

23.396

0

3.5

Uitzending leden

435

435

435

435

435

0

3.6

Parlementaire enquetes

0

0

0

0

0

0

3.7

Bijdrage ProDemos

1.934

1.934

1.934

1.934

1.934

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

5.445

1.995

– 4

– 4

– 4

0

3.1

Apparaat Tweede Kamer

3.995

1.995

– 4

– 4

– 4

0

3.6

Parlementaire enquetes

1.450

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

380

– 605

– 1.580

– 1.915

– 1.919

94.120

3.1

Apparaat Tweede Kamer

983

288

– 385

– 609

– 609

64.974

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

258

258

256

256

256

 
 

b. Reallocatie drukwerk

400

400

400

400

400

 
 

c. Reallocatie ProDemos

325

         
 

d. Herschikking apparaat

 

300

300

300

300

 
 

e. Taakstelling Rutte II

 

– 670

– 1.341

– 1.565

– 1.565

 

3.2

Onderzoeksbudget

9

– 316

– 340

– 348

– 348

2.142

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

9

9

9

9

9

 
 

b. Herschikking apparaat

 

– 300

– 300

– 300

– 300

 
 

c. Taakstelling Rutte II

 

– 25

– 49

– 57

– 57

 

3.3

Drukwerk

– 394

– 412

– 430

– 435

– 435

1.766

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

6

6

6

6

6

 
 

b. Reallocatie drukwerk

– 400

– 400

– 400

– 400

– 400

 
 

c. Taakstelling Rutte II

 

– 18

– 36

– 41

– 41

 

3.4

Fractiekosten

101

– 148

– 384

– 474

– 478

22.918

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

101

99

110

103

99

 
 

b. Taakstelling Rutte II

 

– 247

– 494

– 577

– 577

 

3.5

Uitzending leden

1

– 3

– 8

– 9

– 9

426

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

1

1

1

1

1

 
 

b. Taakstelling Rutte II

 

– 4

– 9

– 10

– 10

 

3.7

Bijdrage ProDemos

– 320

– 14

– 33

– 40

– 40

1.894

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

5

5

5

5

5

 
 

b. Reallocatie ProDemos

– 325

         
 

c. Taakstelling Rutte II

 

– 19

– 38

– 45

– 45

 
               

Stand ontwerpbegroting 2016

101.940

97.421

97.449

95.124

94.116

94.120

3.1

Apparaat Tweede Kamer

70.358

67.858

65.177

64.970

64.970

64.974

3.2

Onderzoeksbudget

2.499

2.174

2.150

2.142

2.142

2.142

3.3

Drukwerk

1.807

1.789

1.771

1.766

1.766

1.766

3.4

Fractiekosten

23.776

23.248

26.023

23.926

22.918

22.918

3.5

Uitzending leden

436

432

427

426

426

426

3.6

Parlementaire enquetes

1.450

0

0

0

0

0

3.7

Bijdrage ProDemos

1.614

1.920

1.901

1.894

1.894

1.894

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.966

               

Stand ontwerpbegroting 2016

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

4.966

Toelichting

De invulling van de taakstelling Rutte II is vanaf 2016 verwerkt op artikel 3 en 4.

Artikel 4 Wetgeving/controle EK en TK

Uitgaven (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.493

1.493

1.493

1.493

1.493

0

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.493

1.493

1.493

1.493

1.493

0

               

Nieuwe mutaties

4

– 11

– 25

– 30

– 30

1.463

4.3

Interparlementaire betrekkingen

4

– 11

– 25

– 30

– 30

1.463

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

4

4

4

4

4

 
 

b. Taakstelling Rutte II

 

– 15

– 29

– 34

– 34

 
               

Stand ontwerpbegroting 2016

1.497

1.482

1.468

1.463

1.463

1.463

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1.497

1.482

1.468

1.463

1.463

1.463

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

23

23

23

23

23

0

               

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

23

               

Stand ontwerpbegroting 2016

23

23

23

23

23

23

Toelichting

De invulling van de taakstelling Rutte II is vanaf 2016 verwerkt op artikel 3 en 4.

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

– 1.573

– 2.779

– 3.908

– 4.286

– 4.286

0

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.3

Onvoorzien

– 1.573

– 2.779

– 3.908

– 4.286

– 4.286

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

593

588

607

590

582

582

10.1

Loonbijstelling

440

435

454

437

429

429

10.2

Prijsbijstelling

153

153

153

153

153

153

10.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

               

Nieuwe mutaties

– 593

410

1.389

1.739

1.747

– 2.539

10.1

Loonbijstelling

– 440

– 435

– 454

– 437

– 429

– 429

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

– 440

– 435

– 454

– 437

– 429

 

10.2

Prijsbijstelling

– 153

– 153

– 153

– 153

– 153

– 153

 

waarvan:

           
 

a. Toedeling loon- en prijsbijstellingstranche 2015

– 153

– 153

– 153

– 153

– 153

 

10.3

Onvoorzien

0

998

1.996

2.329

2.329

– 1.957

 

a. Taakstelling Rutte II

 

998

1.996

2.329

2.329

 
               

Stand ontwerpbegroting 2016

– 1.573

– 1.781

– 1.912

– 1.957

– 1.957

– 1.957

10.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

10.3

Onvoorzien

– 1.573

– 1.781

– 1.912

– 1.957

– 1.957

– 1.957