Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 6 Apparaat

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd.

D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 6 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

0

0

21.466

20.938

20.020

19.629

18.729

                 

Uitgaven:

0

0

21.466

20.938

20.020

19.629

18.729

                 

6.1

Apparaat

0

0

21.466

20.938

20.020

19.629

18.729

 

Personele uitgaven

0

0

19.031

18.297

17.498

17.107

16.207

 

Eigen personeel

0

0

18.635

17.901

17.102

16.711

15.811

 

Externe inhuur

0

0

71

71

71

71

71

 

Overig personeel

0

0

325

325

325

325

325

 

Materiële uitgaven

0

0

2.435

2.641

2.522

2.522

2.522

 

Overig materieel

0

0

2.435

2.641

2.522

2.522

2.522

Toelichting

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen opgenomen. Door het opnemen van de centrale apparaatuitgaven van de Rijksdienst Caribisch Nederland, het instellen van de Integrity Commission Sint Maarten en de uitbreiding van het taakgebied van het College financieel toezicht naar Aruba liggen de apparaatuitgaven in 2016 op een hoger niveau dan in 2015. Vanaf 2016 doet de verwerking van de taakstellingen zich gelden.