Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 7 Nominaal en onvoorzien

D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 7 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

0

0

1.260

72

1.095

1.095

1.095

                 

Uitgaven:

0

0

1.260

72

1.095

1.095

1.095

                 

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

7.3

Onvoorzien

0

0

1.260

72

1.095

1.095

1.095

Toelichting

Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.