Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7.1 Was-wordt tabel

WAS

       

WORDT

       

Art

Omschrijving

Art ond

Omschrijving

Instrument

Regeling

Art

Omschrijving

Art ond

Omschrijving

Instrument

Regeling

1

Waarborgfunctie

1.1

Rechterlijke macht/

samenwerkingsmiddelen kustwacht

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Kustwacht

1

Waarborgfunctie

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Kustwacht

         

Grensbewaking

         

Grensbewaking

         

Recherchecapaciteit

         

Recherchecapaciteit

         

Rechterlijke macht

         

Rechterlijke macht

         

Duradero

         

Duradero

         

Technische Bijstand Waarborgfunctie

       

Bijdragen aan andere overheden

Overige bijstand aan de landen

1

Ontvangsten waarborgfunctie

 

Ontvangsten

Ontvangsten

1

Ontvangsten waarborgfunctie

 

Ontvangsten

Ontvangsten

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

2.1

Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

6

Apparaat

6.1

Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

         

Externe inhuur

         

Externe inhuur

         

Overig personeel

         

Overig personeel

       

Materiële uitgaven

overig materieel

       

Materiële uitgaven

Overig materieel

   

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

Subsidies

IUCN

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies

IUCN

         

Subsidie CN

       

Bijdragen aan andere overheden

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

       

Opdrachten

Overige

       

Opdrachten

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma's

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Samenwerkingsprogramma's

       

Inkomensoverdracht

Pensioenen

       

Inkomensoverdracht

Pensioenen

       

Bijdragen aan andere overheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

         

               

4.2

Caribisch Nederland

Subsidies

Subsidies Caribisch Nederland

                   

Bijdragen aan andere overheden

Bijzondere uitkering sociaaleconomische initiatieven

                     

Kinderrechten

                   

Opdrachten

Onderzoek, Kennisoverdracht en Communicatie

   

2.4

Schuldsanering

Leningen

Lopende inschrijving

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

Leningen

Schuldsanering

         
Tijdelijke leenfaciliteit1
   

5.2

Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Leningen

Lopende inschrijving Curaçao en Sint Maarten

                     

Leningen aan Aruba

2

Ontvangsten bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

       

4

Ontvangsten bevorderen sociaaleconomische structuur

   

Ontvangsten

Ontvangsten

           

5

Ontvangsten schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

   

Ontvangsten

Ontvangsten

           

6

Ontvangsten apparaat

   

Ontvangsten

Ontvangsten

3

Nominaal en onvoorzien

3.1

Loonbijstelling

   

7

Nominaal en onvoorzien

7.1

Loonbijstelling

   
   

3.2

Prijsbijstelling

       

7.2

Prijsbijstelling

   
   

3.3

Onvoorzien

       

7.3

Onvoorzien

   

Noot 1: Regeling komt te vervallen. Het beschikbare budget is bij gelegenheid van de 1e suppletoire 2015 toegevoegd aan het BES-fonds.