Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7.2 Verdiepingshoofdstuk Koninkrijksrelaties

In de onderstaande tabellen is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2020 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen.

Artikel 1 Waarborgfunctie

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

61.553

65.652

65.708

61.552

61.552

0

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

61.553

65.652

65.708

61.552

61.552

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

877

4.477

4.377

– 123

– 123

– 123

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

877

4.477

4.377

– 123

– 123

– 123

 

Nieuwe mutaties

123

123

123

123

123

61.675

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

123

123

123

123

123

61.675

Stand ontwerpbegroting 2016

62.553

70.252

70.208

61.552

61.552

61.552

1.1

Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

62.553

70.252

70.208

61.552

61.552

61.552

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.857

4.857

4.857

4.857

4.857

0

             

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

4.857

             

Stand ontwerpbegroting 2016

4.857

4.857

4.857

4.857

4.857

4.857

Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

199.552

175.341

210.362

196.634

52.375

0

2.1

Apparaat

9.797

9.704

9.360

9.182

9.182

0

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

19.293

14.363

13.676

13.676

13.676

0

2.4

Schuldsanering

170.462

151.274

187.326

173.776

29.517

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

129.981

3.114

3.607

1.874

1.819

919

2.1

Apparaat

2.626

2.940

2.881

2.266

1.866

966

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

– 1.881

519

1.071

– 47

– 47

– 47

2.4

Schuldsanering

129.236

– 345

– 345

– 345

0

0

 

Nieuwe mutaties

223

– 178.455

– 213.969

– 198.508

– 54.194

– 919

2.1

Apparaat

726

– 12.644

– 12.241

– 11.448

– 11.048

– 966

 

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

– 21.013

– 20.610

– 19.817

– 19.417

– 18.517

 

b. RCN/Centraal

 

8.369

8.369

8.369

8.369

8.369

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

– 503

– 14.882

– 14.747

– 13.629

– 13.629

47

 

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

– 14.882

– 14.747

– 13.629

– 13.629

– 13.629

2.4

Schuldsanering

0

– 150.929

– 186.981

– 173.431

– 29.517

0

 

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

– 150.929

– 186.981

– 173.431

– 29.517

 

Stand ontwerpbegroting 2016

329.756

0

0

0

0

0

2.1

Apparaat

13.149

0

0

0

0

0

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

16.909

0

0

0

0

0

2.4

Schuldsanering

299.698

0

0

0

0

0

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

34.618

31.618

31.618

31.618

31.618

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

9.100

0

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

– 31.618

– 31.618

– 31.618

– 31.618

0

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

– 31.618

– 31.618

– 31.618

– 31.618

 

Stand ontwerpbegroting 2016

43.718

0

0

0

0

0

Toelichting

  • a.  Structuurwijziging

Dit betreft de technische reallocatie in verband met de nieuwe artikelstructuur.

  • b.  RCN/Centraal

Aan de Caribisch Nederland (CN)-tafel van 10 december 2014 is besloten de governance van Rijksdienst Caribisch Nederland/Centraal te hervormen en de budgetten hiervoor, op dit moment geraamd op de begrotingen van de afnemers, vanaf 2016 over te hevelen naar begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV).

Artikel 3 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

770

518

272

277

287

0

3.2

Prijsbijstelling

360

108

50

31

41

0

3.3

Onvoorzien

410

410

222

246

246

0

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

61

68

65

48

48

48

3.2

Prijsbijstelling

211

218

215

199

199

199

3.3

Onvoorzien

– 150

– 150

– 150

– 151

– 151

– 151

 

Nieuwe mutaties

– 571

– 586

– 337

– 325

– 335

– 48

3.2

Prijsbijstelling

– 571

– 326

– 265

– 230

– 240

– 199

3.3

Onvoorzien

0

– 260

– 72

– 95

– 95

151

Stand ontwerpbegroting 2016

260

0

0

0

0

0

3.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

3.3

Onvoorzien

260

0

0

0

0

0

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuwe mutaties

0

14.559

14.424

13.306

13.306

13.306

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

0

9.460

9.473

9.473

9.473

9.473

 

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

9.583

9.596

9.596

9.596

9.596

4.2

Caribisch Nederland

0

5.099

4.951

3.833

3.833

3.833

 

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

5.099

4.951

3.833

3.833

3.833

Stand ontwerpbegroting 2016

0

14.559

14.424

13.306

13.306

13.306

4.1

Curaçao, Sint Maarten en Aruba

0

9.460

9.473

9.473

9.473

9.473

4.2

Caribisch Nederland

0

5.099

4.951

3.833

3.833

3.833

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuwe mutaties

0

3.213

3.213

3.213

3.213

3.213

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

3.213

3.213

3.213

3.213

3.213

Stand ontwerpbegroting 2016

0

3.213

3.213

3.213

3.213

3.213

Toelichting

  • a.  Structuurwijziging

Dit betreft de technische reallocatie in verband met de nieuwe artikelstructuur.

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuwe mutaties

0

149.929

186.981

172.431

28.517

28.516

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

0

149.929

186.981

172.431

28.517

28.516

 

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

149.929

186.981

172.431

28.517

28.516

Stand ontwerpbegroting 2016

0

149.929

186.981

172.431

28.517

28.516

5.1

Schuldsanering landen Curaçao en Sint Maarten

0

149.929

186.981

172.431

28.517

28.516

5.2

Leningen en/of garanties landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuwe mutaties

0

28.405

28.405

28.405

28.405

28.405

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

28.405

28.405

28.405

28.405

28.405

Stand ontwerpbegroting 2016

0

28.405

28.405

28.405

28.405

28.405

Toelichting

  • a.  Structuurwijziging

Dit betreft de technische reallocatie in verband met de nieuwe artikelstructuur.

Artikel 6 Apparaat

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuwe mutaties

0

21.466

20.938

20.020

19.629

18.729

6.1

Apparaat

0

21.466

20.938

20.020

19.629

18.729

 

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

21.213

20.810

20.017

19.617

18.717

Stand ontwerpbegroting 2016

0

21.466

20.938

20.020

19.629

18.729

6.1

Apparaat

0

21.466

20.938

20.020

19.629

18.729

Ontvangsten (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Toelichting

  • a.  Structuurwijziging

Dit betreft de technische reallocatie in verband met de nieuwe artikelstructuur.

Artikel 7 Nominaal en onvoorzien

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nieuwe mutaties

0

1.260

72

1.095

1.095

1.095

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

7.3

Onvoorzien

0

1.260

72

1.095

1.095

1.095

 

Waarvan:

           
 

a. Structuurwijziging

 

1.260

72

1.095

1.095

1.095

Stand ontwerpbegroting 2016

0

1.260

72

1.095

1.095

1.095

7.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

7.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

7.3

Onvoorzien

0

1.260

72

1.095

1.095

1.095

Toelichting

  • a.  Structuurwijziging

Dit betreft de technische reallocatie in verband met de nieuwe artikelstructuur.