Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7.3 Verdiepingshoofdstuk BES-fonds

In de onderstaande tabel is bij de nieuwe mutaties voor het jaar 2020 tevens de extrapolatiestand voor het artikelonderdeel meegenomen.

Artikel 1 BES-Fonds

Uitgaven (x € 1.000)
   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

31.938

31.930

31.871

31.962

32.322

0

1.1

BES-Fonds

31.938

31.930

31.871

31.962

32.322

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

1.702

1.479

779

779

434

434

1.1

BES-Fonds

1.702

1.479

779

779

434

434

               

Nieuwe mutaties

380

0

0

0

0

32.322

1.1

BES-Fonds

380

0

0

0

0

32.322

Stand ontwerpbegroting 2016

34.020

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

1.1

BES-Fonds

34.020

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756

Ontvangsten (x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2015

31.938

31.930

31.871

31.962

32.322

0

Mutaties 1e suppletoire begroting 2015

1.702

1.479

779

779

434

434

               

Nieuwe mutaties

380

0

0

0

0

32.322

Stand ontwerpbegroting 2016

34.020

33.409

32.650

32.741

32.756

32.756