Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7.6 Overzicht Evaluatie- en overig onderzoek

Artikelnummer en naam

Titel, onderwerp

Start

Afronding

1. Waarborgfunctie: Rechtshandhaving en deugdelijkheid van bestuur

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV, artikel 1 «De waarborgfunctie»

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2012D08449&did=2012D08449

2010

2012

 

Beleidsdoorlichting Waarborgfunctie

2017

2017

 

Beleidsdoorlichting Waarborgfunctie

2021

2021

3. Overig onderzoek

Protocol flexibele inzetbare pool Koninklijke Marechaussee

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/17/rapport-evaluatie-flexibele-pool-koninklijke-marechaussee.html

2012

2013

 

Rijkswetten Justitie (bij V&J)

2015

2016

       

4.1 Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties: Aruba, Curaçao en Sint Maarten

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

2016

2016

 

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

2020

2020

3. Overig onderzoek

Evaluatie USONA

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/04/13/evaluatie-usona.html

2007

 

Mid-term evaluatie OJSP

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/03/18/onderzoeksrapportage-midterm-evaluatie-ojsp-2008---2012-curacao-en-sint-maarten.html

2010

2011

 

Samenwerkingsbeleid Stichting Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO)

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/10/24/eindevaluatie-amfo.html

2014

2014

 

Samenwerkingsbeleid Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA)

2015

2015

 

Samenwerkingsbeleid Fondo Desaroya Aruba (FDA)

2016

2016

4.2 Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties: Caribisch Nederland

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

2016

2016

 

Beleidsdoorlichting Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

2020

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie Plan veiligheid Nederlandse Antillen

2014

2015

 

Staatkundige positie Caribisch Nederland

2015

2016

3. Overig onderzoek

Evaluatie samenwerkingsprogramma: bestuurlijke ontwikkeling Nederlandse Antillen 2002–2006

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2008/02/13/evaluatie-samenwerkingsprogramma-bestuurlijke-ontwikkeling-nederlandse-10-antillen-2002–2006.html

2008

 

Mid-term evaluatie SEI

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/10/13/eindrapport-sei-curacao.html

2010

2011

 

Mid-term evaluatie IVB Curaçao

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-145306.pdf

2010

2011

 

Mid-term evaluatie IVB St. Maarten

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-145305.pdf

2010

2011

 

Onderwijsverbetering in Caribisch Nederland

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/01/onderwijsverbetering-in-caribisch-nederland.html

2014

 

Kleine evaluatie Caribisch Nederland

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/03/12/rapport-commissie-kleine-evaluatie-caribisch-nederland.html

2014

       

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

     

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Beleidsdoorlichting Schuldsanering, lopende inschrijving en leningen

2016

2016

 

Beleidsdoorlichting Schuldsanering, lopende inschrijving en leningen

2020

2020

3. Overig onderzoek

Evaluatie rijkswet financieel toezicht

2015

2016