Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7.7 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland

Rijksuitgaven Caribisch Nederland (x € 1.000)
     

realisatie

begroting

       

Ministerie

Artikelonderdeel

Instrument

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

IV Koninkrijksrelaties

Artikel 1 Waarborgfunctie

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

             
 

Artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.292

1.500

         
   

Bijdragen aan andere overheden

 

1.000

         
 

Artikel 4 Bevorderen sociaal economische structuur

Subsidies

   

60

60

     
   

Opdrachten

   

1.693

1.893

953

2.453

2.453

   

Bijdragen aan andere overheden

3.346

2.998

2.880

1.380

1.380

VI Veiligheid en Justitie

Artikel 31 Nationale Politie

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

20.485

16.653

17.918

17.918

17.918

17.918

17.918

 

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

5.107

4.920

4.836

4.840

4.839

4.839

4.839

 

Artikel 34 Straffen en beschermen

Bijdrage aan agentschappen

8.444

10.100

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

   

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

940

943

883

883

883

883

883

   

Bijdrage aan medeoverheden

880

1.173

1.118

1.118

1.118

1.118

1.118

VII Binnenlandse Zaken

Artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid

Bijdrage aan agentschappen

1.430

1.500

2.900

2.900

2.800

   
 

Artikel 7 Arbeidszaken overheid

Inkomensoverdracht

810

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

VIII Onderwijs, Cultuur en

Artikel 1 Primair Onderwijs

Bekostiging

11.481

13.742

12.673

12.506

12.506

12.506

12.506

Wetenschap

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

Bekostiging

13.169

16.301

12.421

12.472

12.486

12.472

12.472

 

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Bekostiging

4.313

9.070

6.872

6.886

6.886

6.886

6.886

   

Subsidies

200

           
   

Opdrachten

3.545

           
   

Bijdragen aan mede-overheden

1.000

11.963

17.793

14.106

14.022

13.160

660

 

Artikel 9 Arbeidsmarkt-en Personeelsbeleid

Subsidies

2.097

2.097

         
 

Artikel 11 Studiefinanciering

Inkomensoverdracht

2.129

2.129

2.129

2.129

2.129

2.129

2.129

 

Artikel 14 Cultuur

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

50

50

50

50

50

50

50

 

Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Bekostiging

 

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

   

Subsidies

2.500

           
 

Artikel 25 Emancipatie

Subsidies

156

214

154

149

60

   

IX Financiën

Artikel 1 Belastingen

Apparaatsuitgaven

13.211

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

 

Artikel 2 Financiële markten

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

1.188

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

X Defensie

 

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

             

XII Infrastructuur en Milieu

Artikel 12 Waterkwaliteit

Opdrachten

50

           
 

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

Opdrachten

0

100

100

100

100

100

100

   

Bijdragen aan medeoverheden

0

1.194

650

       
 

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Nader te bepalen

0

2.300

         
 

Artikel 17 Luchtvaart

Opdrachten

510

406

543

545

1.045

545

545

   

Bijdragen agentschappen

10.000

11.891

8.931

     

 

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opdrachten

160

160

160

160

160

160

160

 

Artikel 21 Duurzaamheid

Opdrachten

3.697

300

         
 

Artikel 22 Externe Veiligheid en Risico's

Opdrachten

39

           
 

Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Bijdragen agentschappen

610

610

610

610

610

610

610

 

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Bijdragen agentschappen

795

647

672

672

672

672

672

 

Artikel 26 Bijdrage aan Investeringsfondsen

Bijdragen IF

370

475

490

390

390

390

390

   

Bijdragen DF

400

450

400

400

400

400

400

XIII Economische Zaken

Artikel 11 Goed functionerende economie en markten

Opdrachten

125

125

125

125

125

125

   

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

725

725

706

706

706

706

706

 

Artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat

Subsidies

81

100

100

100

100

100

100

 

Artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

Subsidies

6.807

17.357

7.900

3.100

3.000

3.000

3.000

 

Artikel 18 Natuur en regio

Opdrachten

980

781

1.137

1.538

1.538

1.538

1.538

   

Bijdragen aan mede-overheden

579

2.507

2.006

1.504

     

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Inkomensoverdrachten

1.249

1.527

1.151

1.577

1.627

1.678

1.755

 

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Inkomensoverdrachten

616

753

765

778

802

828

866

 

Artikel 5 Werkloosheid

Inkomensoverdrachten

3

102

102

102

102

102

102

 

Artikel 6 Ziekte en zwangerschap

Inkomensoverdrachten

2.530

3.093

3.143

3.194

3.295

3.400

3.555

 

Artikel 7 Kinderopvang

Opdrachten

 

1.000

         
 

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Inkomensoverdrachten

15.254

19.155

18.867

19.577

19.283

19.957

19.658

 

Artikel 9 Nabestaanden

Inkomensoverdrachten

863

1.055

1.072

1.089

1.124

1.160

1.213

 

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Inkomensoverdrachten

   

1.740

1.740

1.740

1.740

1.740

 

Artikel 98 Algemeen

Bekostiging

2.675

           

XVI Volksgezondheid, Welzijn

Artikel 1 Volksgezondheid

Subsidies

1.240

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

en Sport

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Bekostiging

87.618

107.007

108.971

111.960

114.997

118.106

121.135

 

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Personeel/materieel

8.858

9.300

8.336

8.336

8.336

8.336

8.336

XVIII Wonen en Rijksdienst

Artikel 2 Woonomgeving en Bouw

Bijdragen aan andere overheden

80

           

Totaal

   

242.216

296.175

281.723

267.411

267.882

267.647

258.200