Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

7.8 Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

De Miljoenennota 2016 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten op kasbasis voor 2016. Dat overzicht bevat ook het totaal van de belasting- en premieontvangsten uit Caribisch Nederland. In onderstaande tabel wordt het totale bedrag van de voor 2016 geraamde belasting- en premieontvangsten op kasbasis uit Caribisch Nederland op gedetailleerdere wijze gepresenteerd door de geraamde kasontvangsten voor 2016 uit te splitsen over alle in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen en premies.

Raming belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 2016 in miljoenen euro’s (op basis van Miljoenennota 2016)
 

Raming 2016

Loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen

79,9

Algemene bestedingsbelasting

30,5

Vastgoedbelasting

8,0

Accijnzen

8,6

Overdrachtsbelasting

4,0

Inkomstenbelasting

– 1,0

Opbrengstbelasting

0,8

Kansspelbelasting

0,7

Ontvangsten oude belastingstelsel

1,7

Totaal

133,2