Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners (VERVALLEN)

D1 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

200.167

160.639

0

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

373.090

329.756

0

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

             
                 

2.1

Apparaat

9.623

13.149

0

0

0

0

0

 

Personele uitgaven

7.652

9.395

0

0

0

0

0

 

Eigen personeel

7.291

8.899

0

0

0

0

0

 

Externe inhuur

61

171

0

0

0

0

0

 

Overig personeel

300

325

0

0

0

0

0

 

Materiële uitgaven

1.971

3.754

0

0

0

0

0

 

Overig materieel

1.971

3.754

0

0

0

0

0

                 

2.2

Duurzame economische ontwikkeling

14.902

16.909

0

0

0

0

0

 

Subsidies

979

998

0

0

0

0

0

 

IUCN

963

938

0

0

0

0

0

 

Subsidies Caribisch Nederland

16

60

0

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

4.205

5.009

0

0

0

0

0

 

Pensioenen

4.205

5.009

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere overheden

1.831

3.634

0

0

0

0

0

 

Sociaaleconomische initiatieven BES

1.831

3.634

0

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

7.887

7.268

0

0

0

0

0

 

Samenwerkingsprogramma`s

7.887

7.268

0

0

0

0

0

 

Inkomensoverdracht

0

0

0

0

0

0

0

                 

2.4

Schuldsanering

348.565

299.698

0

0

0

0

0

 

Leningen

348.565

299.698

0

0

0

0

0

 

Lopende inschrijving

348.565

299.698

0

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

39.304

43.718

0

0

0

0

0