Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5.3 Verdiepingsbijlage bij het Diergezondheidsfonds

Beleidsartikel 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

A. Opbouw uitgaven artikel 1 (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

21.860

21.860

21.860

21.860

21.860

21.860

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

20.964

         

Nieuwe mutaties:

 

8.760

8.760

8.760

8.760

8.760

Stand Ontwerpbegroting 2016

42.824

30.620

30.620

30.620

30.620

30.620

B. Opbouw ontvangsten artikel 1 (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand Ontwerpbegroting 2015

21.860

21.860

21.860

21.860

21.860

21.860

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

20.964

         

Nieuwe mutaties:

 

8.760

8.760

8.760

8.760

8.760

Stand Ontwerpbegroting 2016

42.824

30.620

30.620

30.620

30.620

30.620

Toelichting

Het bedrag aan nieuwe mutaties betreft de basismonitoring en de sectorbijdragen aan de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa).