Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.4. Overzicht Budget Internationale Veiligheid

Het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is vanaf 2015 structureel overgeheveld naar de begroting van Defensie. Het totale budget van € 364,8 miljoen voor 2016 en € 315,3 miljoen voor 2017 en verdere jaren wordt in eerste instantie aangehouden op beleidsartikel 1 Inzet.

Onderstaand overzicht geeft een indicatief overzicht van de inzet van deze middelen in 2016, gebaseerd op een extrapolatie van de besteding in 2015. Jaarlijks wordt interdepartementaal besloten over de inzet van de middelen. Hiermee is het geïntegreerde karakter van de inzet van diplomatieke, civiele en/of militaire activiteiten uit het BIV geborgd. Na de jaarlijkse interdepartementale besluitvorming worden de middelen gefaseerd toegekend aan andere begrotingsartikelen binnen de HGIS.

In het kabinet is afgesproken dat jaarlijks een bedrag van € 60 miljoen beschikbaar blijft voor activiteiten van BZ en BH&OS ten behoeve van (onder andere) de hervorming van de veiligheidssector, beveiliging van diplomaten en ambassades in gebieden waar dat noodzakelijk is, rechtstaatontwikkeling en capaciteitsopbouw. Voor Defensie blijft er € 59,5 miljoen beschikbaar voor (onder andere) ondersteunende capaciteiten en training.

Na besluitvorming worden de middelen beschikbaar voor BZ en BH&OS jaarlijks bij de 1e suppletoire begroting overgeheveld naar de betreffende begrotingen.

(bedragen x € 1.000)

2016

Budget Crisisbeheersingsoperaties (Artikel 1)

245.300

Veiligheidssectorhervormingen en vredesopbouw (BZ/BH&OS)

40.000

Beveiliging van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is

(BZ/BH&OS)

20.000

Inzet VPD’s (Artikel 1)

8.000

Training en capaciteitsopbouw (Artikel 2 & 3)

8.900

Civiel-militaire capaciteiten (Artikel 3)

6.000

Luchttransport (Artikel 4)

22.000

KMar pool (Artikel 5)

4.600

Nazorg (Artikel 8)

10.000

   

Totaal

364.800