Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.6. Overzicht Cyber

Het digitale domein is, naast het land, de lucht, de zee en de ruimte, inmiddels het vijfde domein voor militair optreden. Om de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht te waarborgen en haar effectiviteit te verhogen, versterkt Defensie haar digitale weerbaarheid en het vermogen om cyberoperaties uit te voeren. Defensie heeft de afgelopen jaren forse stappen in het digitale domein gezet en forse investeringen gedaan. De Defensie Cyber Strategie legde daarvoor de basis. De nota «In het belang van Nederland» versnelde de tenuitvoerlegging. In 2015 is de Defensie Cyber Strategie geactualiseerd en aan de Kamer gepresenteerd (Kamerstuk 33 321, nr. 5). De actualisering bepaalt de richting waarin Defensie zich op dit vlak de komende jaren verder zal ontwikkelen, in het volle besef dat de digitale revolutie om flexibiliteit in de toepassing en de financiering van deze strategie kan vragen.

De doelstellingen uit de eerste Defensie Cyber Strategie uit 2012 zijn grotendeels nog valide en blijven staan. Extra aandacht gaat de komende periode uit naar het organiseren van de benodigde randvoorwaarden voor effectief optreden in het Cyber domein:

  • 1.  het boeien, binden en ontwikkelen van cyberprofessionals;
  • 2.  het verruimen van de mogelijkheden binnen Defensie om in het digitale domein snel te innoveren;
  • 3.  het bundelen van de krachten bij Defensie en het intensiveren van de samenwerking met partners;
  • 4.  het verbreden en verdiepen van de kennis over het digitale domein binnen Defensie

Een deel van het in de Miljoenennota 2015 beschikbaar gestelde extra budget voor Defensie zal worden geïnvesteerd in cyber. Het betreft een bedrag van € 5 miljoen in 2015, € 7 miljoen in 2016 en € 9 miljoen vanaf 2017. De gelden uit de intensivering zullen worden ingezet om Defensie op vier kerngebieden te versterken:

  • 1.  Ontwikkeling operationele cybermiddelen, waaronder cyberwapens;
  • 2.  Doorontwikkeling inlichtingenvermogen, ter ondersteuning van offensieve capaciteiten;
  • 3.  Versterken digitale weerbaarheid;
  • 4.  Rechtshandhaving in het digitale domein: versterking KMar.