Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.7. Overzicht Subsidies

De subsidies worden verleend aan instellingen die voor Defensie een toegevoegde waarde hebben. Verder zijn de subsidie beschikkingen die Defensie verstrekt alleen bedoeld voor de specifieke subsidieaanvrager en berusten niet op een wettelijk voorschrift anders dan gelegen in de begroting en de regeling defensiesubsidies (http://wetten.overheid.nl/BWBR0013110/).

Defensie publiceert deze beschikkingen niet en kan daarom geen externe publicaties of bronnen weergeven. Bij reguliere verantwoording over beleid wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de effectiviteit van het instrument.

De subsidies worden jaarlijks bij Defensie aangevraagd, door Defensie bezien en op risico's beoordeeld. De grootte en eventuele risico's zijn medebepalend voor het controle arrangement, waaronder de subsidie valt. De subsidies worden elke vijf jaar apart geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt het gezamenlijk belang heroverwogen waarna afhankelijk van de uitkomst, kan worden besloten tot afbouw van de subsidierelatie.

Een toekomstig evaluatiemoment is niet meer van toepassing (zie «n.v.t.» in kolom einddatum) wanneer, volgend uit een eerder evaluatiemoment, is besloten de subsidie te stoppen. Voor de overige subsidies betreft de einddatum, voor zover er geen specifieke andere afspraken bestaan omtrent eindigheid, het jaar van de volgende evaluatie.

Naam Subsidies

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Laatste evaluatie1

Volgende evaluatie

Einddatum

Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht

50

10

10

10

10

0

0

2013

2018

2018

Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht

21

0

0

0

0

0

0

2013

n.v.t.2

2014

Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront

0

15

15

15

0

0

0

2012

2017

2017

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront

20

10

10

10

0

0

0

2012

2017

2017

Stichting Nederlandse Veteranendag

2.467

2.538

2.468

2.468

0

0

0

2012

2017

2017

Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen

15

15

25

25

0

0

0

2013

2018

2018

Steun oud strijders en ex-militairen Suriname

6

0

0

0

0

0

0

2013

20183

2018

Multicultureel netwerk Defensie

0

10

10

10

0

0

0

2012

2017

2017

Stichting Veteranen Platform

165

165

165

165

0

0

0

2012

2017

2017

Stichting Veteraneninstituut

6.332

5.683

5.748

5.748

0

0

0

2012

2017

2017

Hotel de Wereld

54

0

0

0

0

0

0

2013

n.v.t.

2014

Stichting Militair-historisch Museum

5.637

0

0

0

0

0

0

2012

n.v.t.4

2014

Stichting Defensie Musea

1.800

7.500

7.500

7.500

7.500

7.500

0

nieuw

2019

20195

Stichting Nationale Taptoe

173

263

263

263

0

0

0

2012

2017

2017

Maatschappelijk werk voor veteranen (Stichting de Basis)

2.500

2.755

2.500

2.500

0

0

0

2012

2017

2017

Leerstoel GU Amsterdam

74

74

74

74

0

0

0

2012

2017

2017

Stichting Maritiem Kenniscentrum

28

28

28

28

0

0

0

2012

2017

2017

Stichting Gasturbine Onderwijs

5

5

5

5

0

0

0

2012

2017

2017

Phantasy in Blue

12

18

18

18

0

0

0

2012

2017

2017

Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee

225

0

0

0

0

0

0

2012

n.v.t. 3)

2014

Stichting Historische Vlucht

100

100

100

100

0

0

0

2012

2017

2017

SWoon NLDA

20

22

22

22

0

0

0

n.v.t.

2017

2017

ASL BISL Foundation

39

40

40

40

0

0

0

n.v.t.

2017

2017

Wapen- en dienstvakverenigingen

34

35

35

35

0

0

0

2012

2017

2017

Koude Oorlogs Veteranen en Oud-Militairen(KVOM)

3

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

2017

2017

stichting Vincent van Gogh

350

0

0

0

0

0

0

n.v.t.

2015

2014

Subsidies te verstrekken na evaluatie

0

864

805

777

12.110

12.092

19.592

     

Totaal subsidies

20.130

20.150

19.841

19.813

19.620

19.592

19.592

     

Noot 1: Voor toekomstige evaluaties wordt onderzocht hoe deze op effectieve wijze kunnen worden ontsloten d.m.v. publicatie;

Noot 2: Volgend uit eerdere evaluatie is besloten deze subsidies te stoppen;

Noot 3: Deze subsidies zijn per 2015 als bijdrage opgenomen in de subsidie aan de Stichting Veteraneninstituut

Noot 4: Deze subsidie is in 2015 op gegaan in de subsidie aan de Stichting Defensie Musea;

Noot 5: Einddatum betreft eerstvolgend evaluatiemoment. Onderliggende verplichtingen, volgend uit o.a. de publieke-private samenwerking die hierbij van toepassing is, lopen echter door tot 2040 (Kamerstuk 33 864, nr. A/1).