Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

4.8. Overzicht Evaluaties- en overig onderzoek

Tot het overige evaluatieonderzoek behoren onder meer de toetsingskaderevaluaties naar lopende en voltooide operaties waaraan Nederlandse militairen deelnemen. Op grond van het Toetsingskader 2014 sturen de Ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken elk jaar op de derde woensdag in mei een tussentijdse evaluatie van lopende operaties naar het parlement. Na beëindiging van de inzet wordt een eindevaluatie opgesteld waarin zowel militaire als politieke aspecten aan de orde komen. Indien dit opportuun is, bijvoorbeeld bij een specifiek verzoek van de Kamer of vanwege de omvang van de Nederlandse bijdrage, wordt de evaluatie afzonderlijk aan het parlement aangeboden. Evaluatie en monitoring van Nederlandse bijdragen aan internationale operaties dienen twee doelen. Ten eerste bieden ze de mogelijkheid tussentijds bij te sturen om de effectiviteit van de inzet verder te vergroten. Ten tweede zijn ze instrumenteel met het oog op de verantwoording van de inzet van Nederlands personeel en materieel in internationale operaties, waarbij sprake is van bijzondere risico’s.

Onderwerp

Artikel

Aanvang

Voltooiing

Tussentijdse evaluatie lopende operaties 2015:

1 Inzet

2016

2016

– MINUSMA

     

– Atalanta/Ocean Shield

     

– UNMISS

     
– RSM1
     
– ATF ME2
     
– CBMI3
     

– Overige inzet

     

Evaluatie Defensie Materieel Proces

6 Investeringen

2015

2015

Evaluatie beleid t.a.v. aanstelling van lokaal personeel bij missies

1 Inzet

2015

2015

Evaluatie Veteranenzorg

8 CDC

2016

2016

Evaluatie Basisimplementatie ERP

6 Investeringen

2017

2017

Noot 1: Resolute Support Mission

Noot 2: Air Task Force Middle East

Noot 3: Capacity Building Mission in Irak