Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenM komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (in € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ontvangsten

1.075.289

1.055.314

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

6.09 Ten laste van begroting IenM

1.075.289

1.055.314

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten na de begrotingsperiode tot en met 2028 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op ditzelfde detailniveau tot en met 2028 toegelicht.

Bedragen x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

           

6.09 Ten laste van begroting IenM

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

1.200.153

(Vervolg) Bedragen x € 1.000
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

             

6.09 Ten laste van begroting IenM

1.091.950

947.928

1.040.072

1.039.437

1.035.883

1.025.854

1.004.198

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.