Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 2. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

792.671

627.251

541.541

342.297

167.421

284.868

363.801

89.309

16.745

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

– 33.390

– 31.128

– 126.957

– 74.683

37.595

14.846

– 22.219

48.846

44.974

24.576

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

759.281

596.123

414.584

267.614

205.016

299.714

341.582

138.155

61.719

24.576

0

0

0

0

Afspraken zesde VGR van het HWBP-2

– 150.000

             

– 50.000

 

– 100.000

       

Kasschuiven

0

– 178.487

– 30.263

– 29.793

40.325

44.781

– 24.379

– 213.455

71.645

73.781

240.003

5.842

0

   

Prijsbijstelling 2015

6.143

1.925

1.489

624

598

520

605

382

0

0

0

0

0

0

0

Project Marken (Omringkade) van HWBP2 naar het HWBP

– 26.400

                 

– 26.400

       

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 176.562

– 28.774

– 29.169

40.923

45.301

– 23.774

– 213.073

21.645

73.781

113.603

5.842

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

 

582.719

567.349

385.415

308.537

250.317

275.940

128.509

159.800

135.500

138.179

5.842

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

105.716

126.470

189.873

306.947

398.664

216.097

510.453

484.891

498.875

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

– 79.524

61.722

126.818

46.062

31.255

– 34.400

– 10.896

– 42.629

– 41.257

25.641

– 2.783

– 3.283

6.515

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

 

26.192

188.192

316.691

353.009

429.919

181.697

499.557

442.262

457.618

450.321

412.002

439.767

448.025

418.412

Afspraken zesde VGR van het HWBP-2

100.000

                 

100.000

       

Basis ICT

0

– 2.700

– 5.100

                   

1.047

6.753

Cyber Security

0

   

5.800

           

– 5.800

       

Ecologische toplaag steenbestorting Oosterschelde

3.250

0

3.250

                       

Eenvoudig Beter

0

 

– 4.009

                   

4.009

 

GDI

0

 

– 908

– 657

– 540

– 389

– 362

– 362

– 362

– 362

– 362

– 362

– 362

5.390

– 362

Innovatieve zandsuppleties

0

– 85

– 240

– 375

– 1.350

– 2.700

– 7.100

– 3.075

– 3.075

 

18.000

       

Inpassen minregel 2015 en 2017 ev

0

– 24.997

 

– 16.305

– 13.279

10.057

8.045

3.606

3.745

12.816

9.573

7.782

7.784

– 8.827

 

Kasschuif Bodemsanering/DF

0

 

– 46.752

10.752

12.000

12.000

12.000

               

Kasschuiven

0

154.944

1.549

29.849

– 3.179

– 34.586

46.793

231.279

– 106.291

– 75.907

– 256.902

– 8.341

– 2.206

44.392

– 21.394

Natura 200

– 9.050

– 740

– 1.170

– 1.270

– 1.670

– 1.580

– 1.580

– 130

– 130

– 130

– 130

– 130

– 130

– 130

– 130

Nieuwe normering en motie Spaargaren

0

– 2.150

– 4.750

– 4.500

       

11.400

           

Prijsbijstelling 2015

4.591

353

230

635

1.102

976

428

440

280

12

12

12

12

13

86

Programmering Zoetwatermaatregelen

0

– 895

– 11.784

– 19.456

21.257

– 30.383

1.919

– 3.105

7.312

15.659

19.476

       

Project Marken (Omringkade) van HWBP2 naar het nieuwe HWBP

26.400

                 

26.400

       

Ramingsbijstelling

0

 

– 35.000

– 115.000

       

150.000

           

Saldo van mee- en tegenvallers

– 52.656

 

0

0

– 45.598

0

0

0

– 7.058

           

Toezegging Zandhonger Oosterschelde

6.300

         

6.300

               

WTI

1.300

 

1.300

                       

Mutaties Miljoenennota 2016

 

123.730

– 103.384

– 110.527

– 31.257

– 46.605

66.443

228.653

55.821

– 47.912

– 89.733

– 1.039

5.098

45.894

– 15.047

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

149.922

84.808

206.164

321.752

383.314

248.140

728.210

498.083

409.706

360.588

410.963

444.865

493.919

403.365

 

0

                           

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

5.350

4.050

1.375

475

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

847

80

30

0

0

353

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

6.197

4.130

1.405

475

350

703

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage Deltaprogramma MIRT Waterveiligheid

50

       

50

                 

Kasschuiven

0

– 947

75

1.300

– 75

 

– 353

               

MIRT-onderzoeken

149

149

                         

Nieuwe normering en motie Spaargaren

11.400

2.150

4.750

4.500

                     

Verrekening kosten BOA protocol Staf Deltacommissaris

112

112

                         

Mutaties Miljoenennota 2016

 

1.464

4.825

5.800

– 75

50

– 353

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

7.661

8.955

7.205

400

400

350

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid

 

903.737

757.771

732.789

649.719

566.435

501.315

874.254

574.200

515.620

424.680

414.785

443.050

441.510

418.412

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Inv. in waterveiligheid

 

791.670

788.445

732.680

621.098

635.285

482.114

841.139

580.417

519.337

474.897

412.002

439.767

448.025

418.412

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid

 

740.302

661.112

598.784

630.689

634.031

524.430

856.719

657.883

545.206

498.767

416.805

444.865

493.919

403.365

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

246.003

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

Saldo 2014

– 14.402

– 14.402

                         

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

– 14.402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

 

231.601

206.694

189.874

171.652

171.424

169.642

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

Kasschuiven

0

– 35.075

– 20.000

– 4.111

20.000

10.000

0

29.186

             

Meevaller HHS Delfland

1.148

1.148

                         

Ontvangstenmeevallers waterveiligheidsprojecten

1.285

1.285

                         

Prijsbijstelling 2015

784

0

256

149

123

34

0

222

             

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 32.642

– 19.744

– 3.962

20.123

10.034

0

29.408

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

 

198.959

186.950

185.912

191.775

181.458

169.642

178.028

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

148.620

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Afspraken zesde VGR van het HWBP-2

Zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief van de zesde VGR van het HWBP-2 aan de Tweede Kamer wordt in de ontwerpbegroting 2016 het vrijvallende budget van HWBP-2 (€ 150 miljoen) budgettair verwerkt. De middelen die vrijvallen uit het HWBP-2 zijn voor één derde door de waterschappen ingebracht en voor twee derde door het Rijk. In het Afsprakenkader Financiering Nieuwe Waterveiligheidsnormen (18 juni 2014) is daarover opgenomen dat «tot 2028 vrijvallende middelen uit het 2e HWBP naar rato van de bijdrage van Rijk en Waterschappen worden toegevoegd aan het budget voor het HWBP om het investeringsniveau van het HWBP stapsgewijs te verhogen». Aangezien in het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat Rijk en waterschappen elk 50% bijdragen aan de waterschapsprojecten van het HWBP, wordt € 100 miljoen toegevoegd aan het budget voor het HWBP (50/50 Rijk/waterschappen) en valt € 50 miljoen toe aan de investeringsruimte van het Deltafonds (artikelonderdeel 5.03). Deze € 50 miljoen blijft wel bestemd voor waterveiligheid.

Basis ICT

De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor «informatievoorziening»), waaronder het landelijke IV-netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel van het Infrastructuurfonds 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma van het Deltafonds naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.

Cyber Security

Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security).Op het artikel Beheer en Onderhoud (artikel 3) zijn middelen voor Cyber security begroot. Een deel was bij OB2015 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt. De huidige verwachting is dat Cyber Security uit de oorspronkelijke begrote middelen kan worden gefinancierd. Daarom wordt bij OB2016 voorgesteld om de niet voor Cyber security benodigde middelen terug te laten vloeien naar de Investeringsruimte (artikel 5).

Ecologische toplaag steenbestortingen Oosterschelde

De meerkosten om de steenbestortingen in de Oosterschelde van een ecologische toplaag te voorzien bedragen € 3,25 miljoen. Dit wordt gedekt uit de Investeringsruimte.

Eenvoudig Beter

Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 4 miljoen vanuit de voeding van het Deltafonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De investeringruimte op het Deltafonds neemt hierdoor met € 4 miljoen af.

GDI

De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 5,8 miljoen vanuit de voeding van het Deltafonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Deltafonds neemt hierdoor met € 5,8 miljoen af.

Prijsbijstelling 2015

Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.

Innovatieve zandsuppleties

Bij de huidige uitvoering van de kustsuppleties fluctueren de kosten sterk vanwege de grote afhankelijkheid van de wereldwijde vraag op de baggermarkt en de olieprijzen. Nu sprake is van laagconjunctuur bestaat de kans om de markt uit te dagen kosteneffectieve en duurzame innovaties te ontwikkelen, die het aanbod verruimen. IenM zet daarom een innovatiecompetitie zandsuppleties op, als essentieel onderdeel van een brede inkoopstrategie voor suppleties, waarmee de onafhankelijkheid van één type marktpartij, één techniek en fossiele brandstoffen wordt vergroot. Met dit doel wordt € 18 miljoen uit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) naar Beheer en Onderhoud (artikelonderdeel 3.02) overgeboekt en in lijn met de huidige prognose begroot. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de over- en de onderprogrammering dat sinds de 1e suppletoire wet 2015 op artikelonderdeel 1.02 centraal wordt begroot en verantwoord.

Inpassen minregel 2015 en 2017 en verder

De minregels in 2015 en 2017 en verder op de investeringsruimte van het Deltafonds (artikelonderdeel 5.03), als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden met een kasschuif via het aanlegprogramma (artikelonderdeel 1.02) ingepast.

Kasschuif Bodemsanering/DF

Op artikel 13.04 Ruimtegebruik bodem van Hoofdstuk XII worden de bijdragen aan medeoverheden voor het Meerjarenprogramma bodem verantwoord. In het convenant «Bodem en Ondergrond» van 17 maart 2015 zijn de afspraken over de decentralisatie van die middelen naar het Gemeente- en Provinciefonds voor de periode 2016–2020 vastgelegd. Bij ontwerpbegroting 2015 is besloten om in het jaar 2016 € 60 miljoen in mindering te brengen op deze reeks ten behoeve van het rijksbrede beeld. Om te voorkomen dat de uitvoering van het bodemsaneringsbeleid in 2016 hierdoor wordt bemoeilijkt, wordt de reeks door middel van een kasschuif aangepast Deze kasschuif wordt gefaciliteerd door het Deltafonds.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk

Natura 2000

Een deel van de reservering voor areaalgroei wordt op artikel 3 ingezet ten behoeve van de actualisatie van de areaalgroei van de Hoofdwatersystemen. De ingezette € 9,1 miljoen wordt tevens in de jaren begroot in lijn met de actuele inzichten inzake de programmering.

Nieuwe normering en motie Spaargaren

Vanuit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) wordt een bedrag van € 11,4 miljoen ingezet voor de implementatie van de nieuwe normering waterveiligheid. De opgave richt zich op de implementatie van de nieuwe normering voor waterveiligheid (€ 10,6 miljoen) en de motie Spaargaren (€ 0,8 miljoen).5

Project Marken (Omringkade) van HWBP-2 naar het HWBP

Het project Marken (Omringkade) maakte onderdeel uit van het HWBP2. Deze wordt naar het HWBP overgeheveld en tevens in lijn gebracht met de huidige programmering.

Programmering Zoetwatermaatregelen

Bij eerste suppletoire wet 2015 is vanuit de Investeringsruimte circa € 145 miljoen aan het artikel zoetwatervoorziening toegevoegd (artikelonderdeel 2.02). Met deze mutatie wordt ervoor gezorgd dat de begrote middelen aansluiten bij de actuele programmering. Om dit mogelijk te maken wordt gebruikt gemaakt van het instrument over- en onderprogrammering (op artikelonderdeel 1.02).

Ramingsbijstelling

Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Het Deltafonds draagt in de periode tot en met 2020 in totaal € 150 miljoen aan deze kasschuif bij. Deze middelen vloeien terug in 2022.

Saldo van mee- en tegenvallers

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.

Toezegging Zandhonger Oosterschelde

Zoals toegezegd door de Minister van IenM tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) van 17 november 2014 wordt vanuit 2020 € 6,3 miljoen gefinancierd voor de Zandhonger Oosterschelde (project Roggenplaat).

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.01

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

   

4.258

36.065

21.991

406

0

0

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

13.551

– 5.635

2.488

45.598

0

32.752

17.843

7.312

15.659

19.476

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO

   

17.809

30.430

24.479

46.004

0

32.752

23.321

9.145

17.492

21.309

1.833

1.833

1.833

1.833

Prijsbijstelling 2015

 

238

45

132

59

2

0

0

0

0

0

0

       

Kasschuiven

 

0

– 4.949

4.947

0

0

2

0

0

0

0

0

       

Programmering Zoetwatermaatregelen

 

0

895

11.784

19.456

– 21.257

30.383

– 1.919

3.105

– 7.312

– 15.659

– 19.476

       

Saldo van mee- en tegenvallers

 

– 96

– 96

                         

Mutaties Miljoenennota 2016

   

– 4.105

16.863

19.515

– 21.255

30.385

– 1.919

3.105

– 7.312

– 15.659

– 19.476

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO

   

13.704

47.293

43.994

24.749

30.385

30.833

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

1.991

1.721

1.720

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

290

415

465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

2.281

2.136

2.185

1.720

1.721

1.721

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven

 

0

183

174

50

– 135

– 136

– 136

               

MIRT-onderzoeken

 

– 149

– 149

                         

Mutaties Miljoenennota 2016

   

34

174

50

– 135

– 136

– 136

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

   

2.315

2.310

2.235

1.585

1.585

1.585

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening

   

6.249

37.786

23.711

2.126

1.721

1.721

5.478

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Inv. in zoetwatervoorziening

   

20.090

32.566

26.664

47.724

1.721

34.473

23.321

9.145

17.492

21.309

1.833

1.833

1.833

1.833

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening

   

16.019

49.603

46.229

26.334

31.970

32.418

26.426

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.

   

4.000

4.907

                       

Mutaties Voorjaarsnota 2015

   

– 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

   

3.151

4.907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven

 

0

48

– 48

                       

Mutaties Miljoenennota 2016

   

48

– 48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

   

3.199

4.859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.734

6.964

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.962

6.987

6.987

6.987

7.183

6.790

Index 2015

381

30

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

26

Mutaties Miljoenennota 2016

 

30

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

26

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.764

6.991

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

6.989

7.014

7.014

7.014

7.211

6.816

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

182.287

201.865

139.780

129.592

113.184

80.258

119.828

186.311

226.370

292.352

309.711

232.298

227.209

224.760

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

– 22.732

– 7.725

4.686

28.138

19.800

26.448

1.777

– 2.000

– 2.000

– 54.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging

 

159.555

194.140

144.466

157.730

132.984

106.706

121.605

184.311

224.370

238.352

307.711

230.298

225.209

222.760

Cyber Security

– 22.000

   

– 5.800

             

– 16.200

     

Innovatieve zandsuppleties

18.000

85

240

375

1.350

2.700

7.100

3.075

3.075

           

Kasschuiven

0

– 3.240

3.510

– 6.751

– 20.051

– 3.273

– 24.785

8.816

45.774

           

Natura 200

9.050

740

1.170

1.270

1.670

1.580

1.580

130

130

130

130

130

130

130

130

Prijsbijstelling 2015

10.018

608

681

536

535

505

322

509

891

813

802

1.186

893

873

864

Saldo van mee- en tegenvallers

– 396

 

– 396

                       

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 1.807

5.205

– 10.370

– 16.496

1.512

– 15.783

12.530

49.870

943

932

– 14.884

1.023

1.003

994

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

 

157.748

199.345

134.096

141.234

134.496

90.923

134.135

234.181

225.313

239.284

292.827

231.321

226.212

223.754

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.

 

190.021

208.829

146.742

136.554

120.146

87.220

126.791

193.274

233.333

299.339

316.698

239.285

234.392

231.550

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 B&O en verv.

 

167.289

201.104

151.428

164.692

139.946

113.668

128.567

191.273

231.332

245.339

314.698

237.285

232.392

229.550

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv.

 

165.512

206.336

141.085

148.223

141.485

97.912

141.124

241.170

232.302

246.298

299.841

238.335

233.423

230.570

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Cyber Security

Op het artikel Beheer en Onderhoud (artikel 3) zijn middelen voor Cyber security begroot. Een deel was bij OB2015 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt. De huidige verwachting is dat Cyber Security uit de oorspronkelijke begrote middelen kan worden gefinancierd. Daarom wordt bij OB2016 voorgesteld om niet voor Cyber security benodige middelen terug te laten vloeien naar de Investeringsruimte (artikel 5).

Prijsbijstelling 2015

Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.

Innovatieve zandsuppleties

Bij de huidige uitvoering van de kustsuppleties fluctueren de kosten sterk vanwege de grote afhankelijkheid van de wereldwijde vraag op de baggermarkt en de olieprijzen. Nu sprake is van laagconjunctuur bestaat de kans om de markt uit te dagen kosteneffectieve en duurzame innovaties te ontwikkelen, die het aanbod verruimen. IenM zet daarom een innovatiecompetitie zandsuppleties op, als essentieel onderdeel van een brede inkoopstrategie voor suppieties, waarmee de onafhankelijkheid van één type marktpartij, één techniek en fossiele brandstoffen wordt vergroot. Met dit doel wordt € 18 miljoen uit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) naar Beheer en Onderhoud (artikelonderdeel 3.02) overgeboekt en in lijn met de huidge prognose begroot. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de over- en de onderprogrammering dat sinds de 1e suppletoire wet 2015 op artikelonderdeel 1.02 centraal wordt begroot en verantwoord.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Natura 2000

Een deel van de reservering voor areaalgroei wordt op artikel 3 ingezet ten behoeve van de actualisatie van de areaalgroei van de Hoofdwatersystemen. De ingezette € 9,1 miljoen wordt tevens in de jaren begroot in lijn met de actuele inzichten inzake de programmering.

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

Categorie

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten

   

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

– 11.463

– 3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltawet

   

11.463

3.537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Exp. cf, art. III Deltawet

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltawet

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

176.412

171.332

168.868

175.500

175.266

173.965

176.257

176.186

176.186

176.209

176.209

176.209

176.209

176.233

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

3.999

7.490

4.990

3.490

2.490

1.990

190

– 3.510

– 1.010

490

1.490

1.990

1.990

1.990

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

180.411

178.822

173.858

178.990

177.756

175.955

176.447

172.676

175.176

176.699

177.699

178.199

178.199

178.223

Verdeling Netwerkoverstijgende kosten

346.521

 

34.220

29.806

26.645

25.557

25.524

25.600

25.599

25.598

25.597

25.596

25.594

25.593

25.592

Loonbijstelling 2015

7.891

573

556

548

569

569

564

564

564

564

564

564

564

564

564

Omzetting kerntaken Rijkswaterstaat

48.600

 

1.600

3.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

P-direkt Optimaal Verbinden

– 2.392

 

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

Prijsbijstelling 2015

1.887

135

133

132

136

136

135

135

135

135

135

135

135

135

135

SAP centralisatiebeheer

– 12.500

 

– 500

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

Mutaties Miljoenennota 2016

 

708

35.825

32.302

30.166

29.078

29.039

29.115

29.114

29.113

29.112

29.111

29.109

29.108

29.107

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

181.119

214.647

206.160

209.156

206.834

204.994

205.562

201.790

204.289

205.811

206.810

207.308

207.307

207.330

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

64.932

64.386

63.777

63.776

63.778

63.778

61.965

61.965

61.965

61.940

61.940

61.940

63.632

60.251

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

860

750

750

750

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

65.792

65.136

64.527

64.526

64.153

64.153

62.340

62.340

62.340

62.315

62.315

62.315

64.007

60.626

Basis ICT

7.800

2.700

5.100

                   

0

0

Verdeling Netwerkoverstijgende kosten

39.515

 

2.803

2.800

2.783

2.801

2.808

2.810

2.990

3.014

3.314

3.454

3.450

3.487

3.001

Prijsbijstelling 2015

3.348

244

240

238

238

238

238

239

239

239

239

239

239

245

233

Verrekening kosten BOA protocol Staf Deltacommissaris

– 112

– 112

                         

Mutaties Miljoenennota 2016

 

2.832

8.143

3.038

3.021

3.039

3.046

3.049

3.229

3.253

3.553

3.693

3.689

3.732

3.234

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

68.624

73.279

67.565

67.547

67.192

67.199

65.389

65.569

65.593

65.868

66.008

66.004

67.739

63.860

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 24.997

– 12.379

– 16.305

– 13.279

26.490

54.227

25.094

3.999

28.475

149.255

141.017

186.617

184.247

225.991

Mutaties Voorjaarsnota 2015

– 1.241

– 1.330

0

– 45.598

– 16.433

– 39.882

– 21.488

– 7.312

– 15.659

– 19.476

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

– 26.238

– 13.709

– 16.305

– 58.877

10.057

14.345

3.606

– 3.313

12.816

129.779

141.017

186.617

184.247

225.991

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

– 4.000

                       

– 4.000

 

Afspraken zesde VGR van het HWBP-2

50.000

             

50.000

           

Cyber Security

22.000

                 

5.800

16.200

     

Ecologische toplaag steenbestorting Oosterschelde

– 3.250

 

– 3.250

                       

Eenvoudig Beter

– 4.009

                       

– 4.009

 

GDI

– 5.752

                       

– 5.752

0

INDEX 2015

21.271

1.241

1.639

1.764

883

787

1.139

1.454

1.528

1.874

1.885

1.501

1.794

1.844

1.938

Innovatieve zandsuppleties

– 18.000

                 

– 18.000

       

Inpassen minregel 2015 en 2017 ev

0

24.997

 

16.305

13.279

– 10.057

– 8.045

– 3.606

– 3.745

– 12.816

– 9.573

– 7.782

– 7.784

8.827

 

Kasschuiven

7

– 2.529

– 39

1.236

3.117

3.213

2.861

2.546

– 11.128

2.126

16.899

2.499

2.206

– 44.393

21.393

Leegboeken restant artikel 18.12

538

                         

538

Nieuwe normering en motie Spaargaren

– 11.400

             

– 11.400

           

Omzetting niet-kerntaken in kerntaken Rijkswaterstaat

– 48.600

 

– 1.600

– 3.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

Ontvangstenmeevallers waterveiligheidsprojecten

1.285

1.285

                         

Saldo van mee- en tegenvallers

54.296

1.244

396

 

45.598

     

7.058

           

Toezegging Zandhonger Oosterschelde

– 6.300

         

– 6.300

               

WTI

– 1.300

 

– 1.300

                       

Mutaties Miljoenennota 2016

 

26.238

– 4.154

16.305

58.877

– 10.057

– 14.345

– 3.606

28.313

– 12.816

– 6.989

8.418

– 7.784

– 51.483

19.869

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

– 17.863

0

0

0

0

0

25.000

0

122.790

149.435

178.833

132.764

245.860

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

216.347

223.339

216.340

225.997

265.534

291.970

263.316

242.150

266.626

387.404

379.166

424.766

424.088

462.475

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

219.965

230.249

222.080

184.639

251.966

254.453

242.393

231.703

250.332

368.793

381.031

427.131

426.453

464.840

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

 

249.743

270.063

273.725

276.703

274.026

272.193

270.951

292.359

269.882

394.469

422.253

452.145

407.810

517.050

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

– 37.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

– 37.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

– 37.943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

Conform de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) worden twee bruggen op het traject A27 Houten-Hooipolder aangepast. Hierdoor is het taakstellend budget met € 20 miljoen verhoogd, waarvan € 16 miljoen is toegevoegd vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet en € 4 miljoen is toegevoegd vanuit het Deltafonds

Afspraken zesde VGR van het HWBP-2

Zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief van de zesde VGR van het HWBP-2 aan de Tweede Kamer wordt in de ontwerpbegroting 2016 het vrijvallende budget van HWBP-2 (€ 150 miljoen) budgettair verwerkt. De middelen die vrijvallen uit het HWBP-2 zijn voor één derde door de waterschappen ingebracht en voor twee derde door het Rijk. In het Afsprakenkader Financiering Nieuwe Waterveiligheidsnormen (18 juni 2014) is daarover opgenomen dat «tot 2028 vrijvallende middelen uit het 2e HWBP naar rato van de bijdrage van Rijk en Waterschappen worden toegevoegd aan het budget voor het HWBP om het investeringsniveau van het HWBP stapsgewijs te verhogen». Aangezien in het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat Rijk en waterschappen elk 50% bijdragen aan de waterschapsprojecten van het HWBP, wordt € 100 miljoen toegevoegd aan het budget voor het HWBP (50/50 rijk/waterschappen) en valt € 50 miljoen toe aan de investeringsruimte van het Deltafonds (artikelonderdeel 5.03). Deze € 50 miljoen blijft wel bestemd voor waterveiligheid.

Basis ICT

De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor «informatievoorziening»), waaronder het landelijke IV-netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel van het Infrastructuurfonds 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven van het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma van het Deltafonds naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.

Cyber Security

Op het artikel Beheer en Onderhoud (artikel 3) zijn middelen voor Cyber security begroot. Een deel was bij OB2015 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt. De huidige verwachting is dat Cyber Security uit de oorspronkelijke begrote middelen kan worden gefinancierd. Daarom wordt bij OB2016 voorgesteld om niet voor Cyber security benodigde middelen terug te laten vloeien naar de Investeringsruimte (artikel 5).

Ecologische toplaag steenbestortingen Oosterschelde

De meerkosten om de steenbestortingen in de Oosterschelde van een ecologische toplaag te voorzien bedragen € 3,25 miljoen Dit wordt gedekt uit de Investeringsruimte.

Eenvoudig Beter

Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 4 miljoen vanuit de voeding van het Deltafonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De investeringruimte op het Deltafonds neemt hierdoor met € 4 miljoen af.

GDI

De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 5,8 miljoen vanuit de voeding van het Deltafonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Deltafonds neemt hierdoor met € 5,8 miljoen af.

Prijsbijstelling 2015

Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's

Innovatieve zandsuppleties

Bij de huidige uitvoering van de kustsuppleties fluctueren de kosten sterk vanwege de grote afhankelijkheid van de wereldwijde vraag op de baggermarkt en de olieprijzen. Nu sprake is van laagconjunctuur bestaat de kans om de markt uit te dagen kosteneffectieve en duurzame innovaties te ontwikkelen, die het aanbod verruimen. IenM zet daarom een innovatiecompetitie zandsuppleties op, als essentieel onderdeel van een brede inkoopstrategie voor suppleties, waarmee de onafhankelijkheid van één type marktpartij, één techniek en fossiele brandstoffen wordt vergroot. Met dit doel wordt € 18 miljoen uit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) naar Beheer en Onderhoud (artikelonderdeel 3.02) overgeboekt en in lijn met de huidige prognose begroot. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de over- en de onderprogrammering dat sinds de 1e suppletoire wet 2015 op artikelonderdeel 1.02 centraal wordt begroot en verantwoord.

Inpassen minregel 2015 en 2017 e.v.

De minregels in 2015 en 2017 en verder op de investeringsruimte van het Deltafonds (artikelonderdeel 5.03), als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden met een kasschuif via het aanlegprogramma (artikelonderdeel 1.02) ingepast.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Loonbijstelling 2015

Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.

Nieuwe normering en motie Spaargaren

Vanaf de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) wordt een bedrag van € 11,4 miljoen ingezet voor de implementatie van de nieuwe normering waterveiligheid. De opgave richt zich op de implementatie van de nieuwe normering voor waterveiligheid (€ 10,6 miljoen) en de motie Spaargaren (€ 0,8 miljoen).6

Saldo van mee- en tegenvallers

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.

Toezegging Zandhonger Oosterschelde

Op basis van toezegging van de Minister van IenM in het BO MIRT wordt vanuit 2020 € 6,3 miljoen gefinancierd voor de Zandhonger Oosterschelde (project Roggenplaat).

Omzetting kerntaken

Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld vanuit de investeringsruimte (5.03) naar artikelonderdeel apparaatskosten RWS (5.01).

WTI

Eind 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Deltabeslissingen, waaronder de nieuwe normering. Deze nieuwe normering moet in de komende jaren worden geïmplementeerd. Dit betreft met name het opstellen van het wettelijk toetsinstrumentarium/WTI ten behoeve van de vierde toetsronde in 2017 en de vijfde toetsronde in 2023 en de implementatie van de nieuwe normering (risico benadering). Deze mutatie is sterk gerelateerd aan de mutatie «Nieuwe normering en motie Spaargaren».

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.649

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

– 74.609

770

770

740

75.365

365

365

365

365

365

365

365

365

365

Stand eerste suppletoire wet 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.049.975

1.065.017

971.883

884.305

911.542

815.619

1.169.444

911.062

917.017

1.008.862

1.008.088

1.004.540

997.429

966.014

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

– 4.000

                       

– 4.000

 

Basis ICT

7.800

                       

1.047

6.753

Bijdrage Deltaprogramma MIRT Waterveiligheid

50

       

50

                 

Eenvoudig Beter

– 4.009

 

– 4.009

                       

GDI

– 5.752

 

– 908

– 657

– 540

– 389

– 362

– 362

– 362

– 362

– 362

– 362

– 362

– 362

– 362

Kasschuif Bodemsanering/DF

0

 

– 46.752

10.752

12.000

12.000

12.000

               

Verdeling Netwerkoverstijgende kosten

386.036

 

37.023

32.606

29.428

28.358

28.332

28.410

28.589

28.612

28.911

29.050

29.044

29.080

28.593

Leegboeken restant artikel 18.12

538

                         

538

Loonbijstelling 2015

7.891

573

556

548

569

569

564

564

564

564

564

564

564

564

564

P-direkt Optimaal Verbinden

   

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

– 184

Prijsbijstelling 2015

49.589

4.766

4.409

3.977

3.545

3.364

3.281

3.281

3.281

3.281

3.281

3.281

3.281

3.280

3.281

Ramingsbijstelling

0

 

– 35.000

– 115.000

       

150.000

           

SAP centralisatiebeheer

   

– 500

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

Mutaties Miljoenennota 2016

 

5.339

– 45.365

– 68.958

43.818

42.768

42.631

30.709

180.888

30.911

31.210

31.349

31.343

28.425

38.183

Stand ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

 

1.055.314

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

1.200.153

1.091.950

947.928

1.040.072

1.039.437

1.035.883

1.025.854

1.004.197

                               

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.124.584

1.064.247

971.113

883.565

836.177

815.254

1.169.079

910.697

916.652

1.008.497

1.007.723

1.004.175

997.064

965.649

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.049.975

1.065.017

971.883

884.305

911.542

815.619

1.169.444

911.062

917.017

1.008.862

1.008.088

1.004.540

997.429

966.014

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk

 

1.055.314

1.019.652

902.925

928.123

954.310

858.250

1.200.153

1.091.950

947.928

1.040.072

1.039.437

1.035.883

1.025.854

1.004.197

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

Conform de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) worden twee bruggen op het traject A27 Houten-Hooipolder aangepast. Hierdoor is het taakstellend budget met € 20 miljoen verhoogd, waarvan € 16 miljoen is toegevoegd vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet en € 4 miljoen is toegevoegd vanuit het Deltafonds.

Basis ICT

De beschikbaarheid van het IV-areaal, waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening («IV» staat voor «informatievoorziening»). Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid voordoet. Dit betreft een bijdrage ten behoeve van onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten.

Bijdrage Deltaprogramma MIRT Waterveiligheid

Vanuit de programmabegroting HXII wordt een bijdrage geleverd aan het Deltaprogramma MIRT Waterveiligheid, voor het uitvoeren van de systeemstudie IJsselmeer.

Eenvoudig Beter

Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16 miljoen vanuit de voeding van het Deltafonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De investeringruimte op het Deltafonds neemt hierdoor met € 16 miljoen af.

GDI

De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 5,8 miljoen vanuit de voeding van het Deltafonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Deltafonds neemt hierdoor met € 5,8 miljoen af.

Prijsbijstelling 2015

Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.

Kasschuif Bodemsanering/DF

Op artikel 13.04 Ruimtegebruik bodem van Hoofdstuk XII worden de bijdragen aan medeoverheden voor het Meerjarenprogramma bodem verantwoord. In het convenant «Bodem en Ondergrond» van 17 maart 2015 zijn de afspraken over de decentralisatie van die middelen naar het Gemeente- en Provinciefonds voor de periode 2016–2020 vastgelegd. Bij ontwerpbegroting 2015 is besloten om in het jaar 2016 € 60 miljoen in mindering te brengen op deze reeks ten behoeve van het rijksbrede beeld. Om te voorkomen dat de uitvoering van het bodemsaneringsbeleid in 2016 hierdoor wordt bemoeilijkt, wordt de reeks door middel van een kasschuif aangepast. Deze kasschuif wordt gefaciliteerd door het Deltafonds.

Loonbijstelling 2015

Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.

Ramingsbijstelling

Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Het Deltafonds draagt in de periode tot en met 2020 in totaal € 150 miljoen aan deze kasschuif bij. Deze middelen vloeien terug in 2022.

Artikel 7 investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

38.827

42.464

38.140

40.057

53.001

81.861

47.861

47.861

47.861

43.861

43.861

43.861

43.861

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

1.000

– 20.332

– 12.500

– 3.017

283

– 2.117

34.783

– 717

– 717

3.283

3.283

3.283

– 6.515

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

39.827

22.132

25.640

37.040

53.284

79.744

82.644

47.144

47.144

47.144

47.144

47.144

37.346

0

Prijsbijstelling 2015

2.354

153

85

98

142

205

306

317

181

181

181

181

181

143

 

Mutaties Miljoenennota 2016

 

153

85

98

142

205

306

317

181

181

181

181

181

143

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

 

39.980

22.217

25.738

37.182

53.489

80.050

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

 

                           

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

7.943

2.122

3.264

764

764

20.809

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

7.943

2.122

3.264

764

764

20.809

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2015

136

30

8

12

3

3

80

               

Mutaties Miljoenennota 2016

 

30

8

12

3

3

80

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

 

7.973

2.130

3.276

767

767

20.889

0

0

0

0

0

0

0

0

 

                           

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 investeren in waterkwaliteit

 

46.770

44.586

41.404

40.821

53.765

102.670

47.861

47.861

47.861

43.861

43.861

43.861

43.861

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 investeren in waterkwaliteit

 

47.770

24.254

28.904

37.804

54.048

100.553

82.644

47.144

47.144

47.144

47.144

47.144

37.346

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit

 

47.953

24.347

29.014

37.949

54.256

100.939

82.961

47.325

47.325

47.325

47.325

47.325

37.489

0

Noot 5: Voor meer informatie zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water-en-veiligheid/controleren-en-verbeteren-waterveiligheid

Noot 6: Voor meer informatie zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/water-en-veiligheid/controleren-en-verbeteren-waterveiligheid.