Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 2 VERDIEPINGSBIJLAGE

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

 

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

5.100

2.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

9.138

6.167

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

Beter Benutten: bijdrage aan RWS

1.837

1.837

                         

Nationale Datawarehouse (NDW)

7.000

3.500

3.500

                       

Prijsbijstelling 2015

227

35

24

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Mutaties Miljoenennota 2016

 

5.372

3.524

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

 

14.510

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

658.195

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

7.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

665.458

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

30.529

 

126

126

177

910

910

910

910

910

5.110

5.110

5.110

5.110

5.110

Beter Benutten: bijdrage aan RWS

376

145

231

                       

Cyber Security

0

9.300

14.400

8.200

                   

– 31.900

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

– 30.856

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

– 2.204

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

– 127.395

         

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

– 14.155

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 81.484

58.999

12.097

– 19.299

19.887

31.800

– 69.700

10.000

10.000

10.000

10.000

7.700

   

Omzetting kerntaken

– 24.320

 

– 807

– 1.513

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

– 2.000

Prijsbijstelling 2015

27.731

2.249

2.560

2.185

2.005

2.054

2.030

1.756

1.744

1.743

1.744

1.745

1.643

2.621

1.652

Saldo mee- en tegenvallers

– 4

– 4

                         

Verdeling reservering Vervanging en Renovatie

2.606.348

           

224.682

343.325

343.325

343.228

343.228

343.228

322.105

343.227

Verrekening kosten

– 580

– 580

                         

ZSM: Hollandse brug

– 75.000

                     

– 25.000

– 25.000

– 25.000

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 72.578

73.305

18.891

– 21.321

18.647

16.381

139.289

337.620

337.619

341.723

341.724

314.322

286.477

274.730

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

 

592.880

678.756

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

723.322

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

– 152.840

47.921

– 8.074

– 13.230

3.923

6.619

7.000

20.100

14.000

5.000

1.000

0

42.732

38.492

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

570.482

488.578

926.986

848.870

1.552.008

2.169.840

1.089.928

1.533.089

1.376.607

1.295.724

1.096.693

931.751

437.764

389.016

A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering

300.974

– 7.479

20.674

56.913

101.816

64.536

– 12.860

             

77.374

A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden

– 75.600

       

5.000

– 80.600

             

0

A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller

– 20.021

                         

– 20.021

A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012

4.192

                   

4.192

     

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

20.000

           

16.000

         

4.000

 

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdragen

9.100

             

9.100

       

0

 

A4 Vlietland – N14: budgetspanning

1.600

                         

1.600

A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB

0

                           

Basis ICT

0

– 10.200

– 11.800

                   

2.952

19.048

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

– 30.529

 

– 126

– 126

– 177

– 910

– 910

– 910

– 910

– 910

– 5.110

– 5.110

– 5.110

– 5.110

– 5.110

Beter Benutten MinFin/BCF

– 116

– 116

                         

Beter Benutten: bijdrage aan ProRail

– 58

 

– 58

                       

Beter Benutten: bijdrage aan RWS

– 2.213

– 1.982

– 231

                       

Cyber security

0

– 9.300

– 14.400

– 8.200

                   

31.900

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

– 89.827

– 62.300

– 24.619

– 1.615

– 1.293

                   

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

– 619.586

– 64.648

– 164.519

– 351.427

– 27.809

– 8.738

– 1.356

– 1.089

             

Eenvoudig Beter

0

 

– 8.259

                     

8.259

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

0

 

– 1.098

– 1.285

– 1.010

– 1.137

– 1.411

– 1.198

– 1.396

– 1.258

– 1.253

– 1.137

– 1.059

– 880

14.122

Inpassen minregel 2015

0

– 61.681

                     

38.043

23.638

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

1.325

185.551

8.318

9.522

– 75.481

– 77.307

194.234

59.304

643

24.941

12.194

– 5.282

– 71.524

– 266.438

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

140.000

– 22.000

 

22.000

 

– 150.000

– 90.000

 

100.000

         

Leegboeken artikel 18.07

0

179

22

22

22

18

18

             

– 281

N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst

15.000

5.000

       

0

           

0

10.000

Planstudiekosten ZuidasDok

– 3.334

   

– 3.334

                     

Prijsbijstelling 2015

50.015

4.357

2.625

3.556

2.914

5.897

8.102

8.319

8.473

8.580

8.685

8.771

8.525

8.082

– 36.871

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

             

17.000

8.000

       

– 25.000

Reservering areaalgroei

28.891

                         

28.891

Saldo mee- en tegenvallers

10.726

14.130

– 3.235

– 169

                     

Topsector Logistiek 2016

– 721

 

– 666

– 7.008

– 2.320

– 1.496

– 599

             

11.368

Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen

– 5.030

                         

– 5.030

Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten

– 8.000

                         

– 8.000

Verkenningskosten ZuidasDok

– 1.230

               

– 600

– 630

       

Verrekening kosten

580

580

                         

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

7.000

                         

7.000

Vordering moederdepartement

0

223

265

215

11

101

107

163

161

161

– 1.407

       

Omzetting kerntaken

– 92.305

 

– 3.028

– 5.677

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

– 7.600

ZSM: Hollandse brug

                       

25.000

25.000

25.000

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 51.912

– 44.902

– 309.817

96.076

– 19.810

– 324.416

117.919

84.132

107.016

17.626

11.310

14.474

– 7.037

– 116.151

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

 

518.570

443.676

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

545.431

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

7.252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

552.683

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering

– 300.974

7.479

– 20.674

– 56.913

– 101.816

– 64.536

12.860

             

– 77.374

A1/A6/A9 SAA: diverse regiobijdragen

9.301

   

4.100

5.201

                   

A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte

– 54.676

                         

– 54.676

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

128.905

5.380

11.871

18.140

11.538

9.137

8.615

8.520

8.270

8.162

8.056

7.952

7.850

7.756

7.658

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

722.862

20.061

29.784

35.099

202.949

53.090

44.966

54.736

42.171

41.472

40.977

40.328

39.693

39.072

38.464

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

72.131

– 177.787

55.892

3.943

– 6.252

– 4.952

– 3.068

– 2.239

– 3.492

– 4.308

– 23.878

45.351

– 2.424

51.083

N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget

13.990

13.990

                         

N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte

1.169

                         

1.169

N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst

– 5.000

– 5.000

                         

Prijsbijstelling 2015

19.908

2.579

1.423

2.464

1.989

1.247

1.314

1.292

1.130

1.099

1.020

1.040

1.616

850

845

Saldo mee- en tegenvallers

176

176

                         

Mutaties Miljoenennota 2016

 

116.796

– 155.383

58.782

123.804

– 7.314

62.803

61.480

49.332

47.241

45.745

25.442

94.510

45.254

– 32.831

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

 

669.479

371.932

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

3.645

15.429

8.000

5.000

1.000

0

– 800

– 14.000

– 8.000

– 5.000

– 1.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

428.319

434.671

422.248

416.795

412.554

411.479

410.542

397.863

404.072

407.768

412.173

413.163

413.199

411.927

Basis ICT

22.000

10.200

11.800

                       

Loonbijstelling 2015

14.824

1.096

1.077

1.064

1.055

1.055

1.054

1.052

1.053

1.053

1.053

1.052

1.052

1.054

1.054

Omzetting kerntaken

116.625

 

3.835

7.190

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

P-direkt Optimaal Verbinden

– 6.591

 

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

– 507

Prijsbijstelling 2015

8.276

600

595

591

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

SAP centralisatiebeheer

– 34.375

 

– 1.375

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

– 2.750

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

1.140.399

 

117.616

103.867

86.925

86.582

86.510

86.730

87.121

87.182

79.505

79.886

79.873

79.973

78.629

Mutaties Miljoenennota 2016

 

11.896

133.041

109.455

94.913

94.570

94.497

94.715

95.107

95.168

87.491

87.871

87.858

87.960

86.616

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

 

440.215

567.712

531.703

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

– 61.681

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

353.524

672.328

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 42.732

– 38.492

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

– 61.580

– 60.648

– 60.163

– 49.215

– 52.233

– 50.308

87.898

5.000

– 50.703

5

– 6.967

– 19.330

310.792

633.836

A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte

54.676

                         

54.676

A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller

20.021

                         

20.021

A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012

– 4.192

                   

– 4.192

     

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

– 16.000

           

– 16.000

             

A4 Vlietland – N14: budgetspanning

– 1.600

                         

– 1.600

A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB

10.200

   

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

4.700

Correctie afrondingsverschillen

– 2

           

– 1

1

1

– 1

– 1

   

– 1

Eenvoudig Beter

– 8.259

                         

– 8.259

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 15.215

                         

– 15.215

Inpassen minregel 2015

0

61.681

                     

– 38.043

– 23.638

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

15.973

266

– 668

– 503

– 499

– 499

– 129.652

– 47.185

– 10.978

– 45.388

– 16.064

– 22.606

32.052

225.751

Leegboeken artikel 18.07

281

                         

281

Leegboeken restant artikel 18.12

1.479

                         

1.479

N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte

– 1.169

                         

– 1.169

N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst

– 10.000

                         

– 10.000

Nationale Datawarehouse (NDW)

– 7.000

– 3.500

– 3.500

                       

Prijsbijstelling 2015

46.097

                         

46.097

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25.000

                         

25.000

Reservering areaalgroei

– 28.891

                         

– 28.891

Saldo mee- en tegenvallers

– 8.992

– 12.396

3.235

169

                     

Topsector Logistiek 2016

– 11.368

                         

– 11.368

Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen

5.030

                         

5.030

Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord

8.000

                         

8.000

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

– 7.000

                         

– 7.000

Vordering moederdepartement

1.229

– 178

               

1.407

       

Mutaties Miljoenennota 2016

 

61.580

1

1

– 3

1

1

– 145.153

– 46.684

– 10.477

– 43.482

– 19.757

– 22.106

– 5.491

283.894

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

– 60.647

– 60.162

– 49.218

– 52.232

– 50.307

– 57.255

– 41.684

– 61.180

– 43.477

– 26.724

– 41.436

305.301

917.730

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN

 

2.293.979

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HWN

 

2.164.500

2.001.534

2.421.453

2.144.026

2.750.865

3.298.573

2.322.620

2.639.702

2.427.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 HWN

 

2.235.654

2.011.120

2.298.779

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

533.670

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

130.229

10.314

6.200

7.704

6.200

7.896

6.200

6.100

6.000

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

663.899

97.514

72.546

36.118

44.476

234.612

6.919

70.119

6.719

719

719

719

0

0

A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden

– 66.299

   

4.100

5.201

5.000

– 80.600

               

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdrage

9.100

             

9.100

           

A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB

10.200

   

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

4.700

Prijsbijstelling 2015

2.268

1.736

131

41

91

123

123

8

3

3

3

3

3

   

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 451

– 42.120

59.683

5.921

– 359

– 23.950

1.276

             

Saldo mee- en tegenvallers

1.906

1.906

                         

Mutaties Miljoenennota 2016

 

3.191

– 41.989

64.324

11.713

5.264

– 103.927

1.784

9.603

503

503

503

503

500

4.700

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

 

667.090

55.525

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering

De aanbestedingsmeevaller en een deel van de risicoreservering bij het deeltraject A1/A6 (12.04) wordt overgeheveld naar het generale onderdeel van het programma (12.03.01) en blijft hiermee behouden voor SAA.

A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden

Het betreft hier de verwerking van diverse bijdragen van derden. Het gaat enerzijds om het opnemen van de bijdragen van de regio aan de aansluiting Ooij – knooppunt Diemen, oostelijke aansluiting IJburg (€ 9,3 miljoen), voor afspraken over de extra onderdoorgang van de A6 in het kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere (€ 5,1 miljoen) en voor Almere Weerwater (€ 5,3 miljoen). Anderzijds is de scope en bijdrage in het kader van Stedelijke Bereikbaarheid Almere bijgesteld (- € 86 miljoen).

A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte

Met deze mutatie wordt aangesloten bij de budgetbehoefte van het project tot het einde van de looptijd van het fonds (2028).

A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller

De aanbestedingsmeevaller bij het project A12 Ede-Grijsoord van € 20 miljoen wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet.

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

Conform de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) worden twee bruggen op het traject A27 Houten-Hooipolder aangepast. Hierdoor wordt het taakstellend budget met € 20 miljoen verhoogd, waarvan € 16,0 miljoen wordt toegevoegd vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet en € 4,0 miljoen wordt toegevoegd vanuit het Deltafonds.

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdrage

Dit betreft een bijdrage van de provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk (€ 2,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort (€ 7,1 miljoen) conform de bestuursovereenkomst.

A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB

Het Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf stelt € 10,2 miljoen beschikbaar voor de Rijnlandroute. De teveel begrote uitgaven vallen vrij aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet.

Basis ICT

De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.

Cyber security

Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security). De benodigde middelen voor Cyber Security worden gedekt uit de reservering voor Vervanging en Renovatie op artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet en via het aanlegprogramma naar de periode 2015–2017 geschoven.

DBFM-conversie A12 Ede-Grijsoord

In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A12 Ede-Grijsoord afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

DBFM-conversie A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van het programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

Eenvoudig Beter

Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16,0 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 16,0 miljoen af.

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 39,2 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 39,2 miljoen af.

Inpassen minregel 2015

De minregels in 2015 op de Investeringsruimte Hoofdwegennet, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Loonbijstelling 2015

Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.

N33 Assen-Zuidbroek: RSP Zuiderzeelijn budget

Conform de afspraak in het Convenant Verdubbeling N33 Assen- Zuidbroek wordt € 14 miljoen overgeheveld van artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar artikel 12 Hoofdwegennet.

N33 Zuidbroek-Appingendam: bestuursovereenkomst

In de bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingendam is een rijksbijdrage van € 15 miljoen afgesproken. Deze rijksbijdrage wordt gedekt vanuit de N33 Assen-Zuidbroek (€ 5 miljoen) en de investeringsruimte Hoofdwegennet (€ 10 miljoen). Van de rijksbijdrage van € 15 miljoen is € 4 miljoen voor Beheer en Onderhoud bestemd.

Nationale Datawarehouse (NDW)

Voor het National Datawarehouse (NDW) wordt € 7 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet naar het artikelonderdeel Verkeersmanagement (12.01). NDW is benodigd voor verkeersmanagement en daarnaast levert de NDW een bijdrage aan producten zoals verkeersonderzoeken.

Omzetting kerntaken

Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld van de artikelonderdelen Beheer, Onderhoud en Vervanging (12.02) en Aanleg (12.03) naar het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten Hoofdwegennet (12.06). Vanuit Aanleg worden de kosten voor het eigen personeel (voor)gefinancierd uit het planstudiekostenbudget. Uit de verwachte meevallers bij de projecten door lagere benodigde inhuur zal het planstudiekostenbudget de komende jaren weer worden aangevuld, zodat voldoende studiebudget beschikbaar blijft.

P-direkt Optimaal Verbinden

Voor de dienstverlening van P-direkt op het gebied van optimaal verbinden heeft IenM formatie overgedragen aan P-direkt. RWS draagt ook een deel bij.

Prijsbijstelling 2015

Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

De reservering voor de landzijdige bereikbaarheid Airport Eindhoven (€ 25 miljoen) wordt gedekt uit de Investeringsruimte Regionaal/lokale infrastructuur. Dit betekent dat de reeds gereserveerde middelen weer aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet worden toegevoegd.

Reservering areaalgroei

Voor de aanlegprojecten die in deze begroting zijn overgegaan van planuitwerking naar realisatie, zijn de middelen voor Beheer en Onderhoud door areaalgroei vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet aan het artikelonderdeel Beheer, Onderhoud en Vervanging (12.02) toegevoegd.

Saldo mee- en tegenvallers

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.

SAP centralisatiebeheer

Dit betreft het aandeel van RWS voor het SAP Beheer dat centraal wordt gefinancierd op de begroting Hoofdstuk XII.

Topsector Logistiek 2016

Voor de in 2016 op te starten activiteiten Topsector Logistiek wordt in totaal € 23,5 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 23,5 miljoen af.

Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen

Het project A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen is van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase. Hierbij wordt aangesloten bij de huidige raming. Het verschil tussen de raming en het budget wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet.

Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord- knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten

Het project A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten is van planuitwerking overgegaan naar de realisatiefase. Hierbij wordt aangesloten bij de huidige raming. Het verschil tussen de raming en het budget wordt toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet.

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Verdeling reservering Vervanging en Renovatie

Op het artikelonderdeel Nader toe te wijzen BenO en Vervanging (18.12) waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.

ZSM: Hollandse brug

De renovatie van de Hollandse brug heeft reeds plaatsgevonden. Deze kosten (€ 75 miljoen) zijn destijds voorgefinancierd uit het ZSM-programma. Nu worden de middelen terugbetaald vanuit het programma voor Vervanging en Renovatie aan het ZSM-programma.

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.240.257

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

23.543

– 8.776

300

300

300

400

300

300

300

300

400

300

300

300

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.263.800

1.311.024

1.167.351

1.111.115

1.185.620

1.163.053

1.169.871

1.174.523

1.177.545

1.197.456

1.197.258

1.198.226

1.165.559

1.148.111

A2 Corridor-Brabantroute

– 12.100

– 6.050

– 6.050

                       

Beter Benutten: bijdrage aan ProRail

58

 

58

                       

Cameratoezicht op stations

7.851

91

472

911

911

911

911

911

911

911

911

       

Kapitaallasten beheerplan 2015

– 932

– 509

– 423

                       

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 18.100

– 11.900

 

30.000

                   

Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede

25.900

           

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

9.275

2.375

Van HSL naar ProRail: diverse werkzaamheden

1.110

273

837

                       

Vrijval Actieplan Groei op het Spoor

– 16.464

– 11.300

– 2.582

– 2.582

                     

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 35.595

– 19.588

– 1.671

30.911

911

911

3.286

3.286

3.286

3.286

2.375

2.375

9.275

2.375

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

 

1.228.205

1.291.436

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

952.335

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

– 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

57.549

– 7.925

– 5.016

– 4.354

46.720

– 4.080

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

0

19.050

0

32.141

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

1.009.884

964.277

905.484

936.422

616.494

435.884

78.141

– 37.204

258.570

290.007

316.907

401.812

418.967

242.088

A2 Corridor-Brabantroute

12.100

6.050

6.050

                       

Afkoop PHS leenfaciliteit

675.000

           

475.000

200.000

           

Cameratoezicht op stations

– 7.851

– 91

– 472

– 911

– 911

– 911

– 911

– 911

– 911

– 911

– 911

       

Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken

– 6.500

 

– 2.000

– 3.500

– 1.000

                   

Decentralisatie BDU: Lenteakkoord

– 17.500

 

– 7.500

– 10.000

                     

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

0

 

– 2.612

5.124

9.056

137

– 1.199

– 1.280

– 1.112

– 1.234

– 1.338

– 1.328

– 1.341

– 1.448

– 1.425

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

– 28.600

– 14.470

– 6.460

– 7.670

                     

Inpassen minregel 2015 en 2017 ev

0

– 15.603

 

– 19.703

– 20.115

– 22.793

– 21.307

– 20.079

– 19.930

– 18.672

– 18.926

– 17.872

– 18.774

– 7.780

221.554

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

29.811

62.156

47.550

27.176

27.335

26.491

62.377

– 34.126

– 145.185

– 31.553

103.030

– 27.757

35.306

– 182.611

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 247.660

– 29.083

– 79.784

– 119.054

24.381

 

260.000

130.000

54.000

     

7.200

 

Leegboeken artikel 18.07

0

117

14

14

14

12

12

             

– 183

NSP Utrecht: kostenstijging

53.200

21.200

32.000

                       

PHS DSSU: gevolgkosten

29.500

   

24.459

5.041

                   

PHS Rijswijk-Delft Zuid

85.900

           

10.900

40.000

25.000

10.000

       

Prijsbijstelling 2015

27.201

201

767

1.981

2.217

1.998

3.292

2.807

859

1

1.789

2.143

266

5

8.875

Raming infrastructuurfonds

0

 

– 50.000

– 45.000

– 100.000

– 35.000

– 80.000

60.000

– 50.000

100.000

100.000

100.000

     

Saldo mee- en tegenvallers

– 7.363

– 1.107

362

 

– 6.618

                   

Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen

– 51.416

5.500

– 4.114

– 3.249

– 8.216

– 16.302

– 1.320

– 1.108

– 19.784

         

– 2.823

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 216.052

– 892

– 90.689

– 212.410

– 21.143

– 74.942

847.706

244.996

12.999

59.061

185.973

– 47.606

33.283

43.387

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

 

793.832

963.385

814.795

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

147.026

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

37.097

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

184.123

149.884

149.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

– 2.500

– 2.500

                         

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 13.500

7.500

6.000

                     

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 16.000

7.500

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

 

168.123

157.384

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

48.398

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Kapitaallasten beheerplan 2015

932

509

423

                       

Mutaties Miljoenennota 2016

 

509

423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

 

48.907

17.020

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

– 134

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

35.776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 29.729

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

35.642

8.912

– 2.526

– 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

444.991

Correctie afrondingsverschillen

1

1

                         

Eenvoudig Beter

– 5.372

 

– 5.372

                       

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 19.624

   

– 7.173

– 11.000

– 1.451

                 

GSM-R interferentie

– 15.000

 

– 5.800

– 9.200

                     

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

– 48.500

   

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.500

Inpassen minregel 2015 en 2017 ev

0

15.603

 

19.703

20.115

22.793

21.307

20.079

19.930

18.672

18.926

17.872

18.774

7.780

– 221.554

Kasschuiven binnen Spoorwegen

– 1

– 23.595

37.396

95.060

95.434

32.936

46.498

42.616

25.109

22.463

– 49.742

– 42.251

– 47.293

– 86.306

– 148.326

Leegboeken artikel 18.07

183

                         

183

NSP Utrecht: kostenstijging

– 53.200

– 21.200

– 32.000

                       

PHS DSSU: gevolgkosten

– 29.500

   

– 24.459

– 5.041

                   

PHS Rijswijk-Delft Zuid

– 85.900

           

– 10.900

– 40.000

– 25.000

– 10.000

       

Prijsbijstelling 2015

89.781

8.918

9.001

7.552

7.709

7.028

5.540

6.240

8.384

8.572

7.367

6.237

3.760

4.021

– 548

Saldo mee- en tegenvallers

7.363

1.107

– 362

 

6.618

                   

Topsector Logistiek 2016

– 7.863

 

– 434

– 4.558

– 1.509

– 973

– 389

               

Verkenningskosten ZuidasDok

– 9.234

               

– 5.000

– 4.234

       

Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen

51.416

– 5.500

4.114

3.249

8.216

16.302

1.320

1.108

19.784

         

2.823

Vrijval Actieplan Groei op het Spoor

16.464

11.300

2.582

2.582

                     

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 13.366

9.125

78.756

116.542

72.635

70.276

55.143

29.207

15.707

– 41.683

– 22.142

– 28.759

– 78.505

– 371.922

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

 

22.276

18.037

76.230

101.916

77.966

77.311

92.400

65.544

56.732

65.793

64.397

56.920

57.181

73.069

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen

 

2.387.881

2.464.491

2.238.605

2.207.053

1.933.701

1.790.138

1.469.637

1.359.403

1.613.478

1.783.930

1.787.309

1.853.443

1.906.176

2.008.502

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Spoorwegen

 

2.541.847

2.450.694

2.236.793

2.205.903

1.983.625

1.789.362

1.469.591

1.359.357

1.664.232

1.783.884

1.790.613

1.875.697

1.909.380

2.014.118

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Spoorwegen

 

2.261.343

2.447.262

2.229.189

2.140.946

2.036.028

1.785.607

2.375.726

1.636.846

1.696.224

1.804.548

1.956.819

1.801.707

1.873.433

1.687.958

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

232.720

177.161

193.583

192.830

204.490

202.884

207.681

210.507

213.240

215.862

177.953

177.953

177.953

177.953

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

36.170

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

– 3.250

– 3.250

47.550

– 3.250

0

19.050

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

268.890

173.911

190.333

189.580

252.040

199.634

204.431

207.257

260.790

212.612

177.953

197.003

177.953

177.953

Decentralisatie Limburg

72.000

   

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Prijsbijstelling 2015

18.542

466

668

918

1.159

1.379

1.596

1.811

2.007

2.201

1.920

1.144

1.091

1.091

1.091

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 65.478

125.217

– 9.689

– 8.460

– 57.119

– 6.159

– 6.007

– 4.017

– 54.722

– 21.295

126.779

– 19.050

   

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 65.012

125.885

– 2.771

– 1.301

– 49.740

1.437

1.804

3.990

– 46.521

– 13.375

133.923

– 11.959

7.091

7.091

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

 

203.878

299.796

187.562

188.279

202.300

201.071

206.235

211.247

214.269

199.237

311.876

185.044

185.044

185.044

A2 Corridor-Brabantroute

De A2 Corridor-Brabantroute is een nieuw project. De totale kosten van de aanleg worden geraamd op € 19,4 miljoen. Dekking heeft voor € 12,1 miljoen plaatsgevonden vanuit het programma Beheer, Onderhoud en Vervanging (vanuit de reguliere gereserveerde middelen ten behoeve van de vervanging van beveiligingsinstallaties) en voor € 7,3 miljoen vanuit de bestaande reservering voor ATB-Vv-seinen in PHS omdat de aanleg gedeeltelijk veroorzaakt wordt door intensivering van het treinverkeer als gevolg van PHS. Dit betreft de mutatie vanuit het programma Beheer, Onderhoud en Vervanging.

Afkoop PHS leenfaciliteit

Dit betreft de verwerking van een oude afspraak met betrekking tot de PHS Leenfaciliteit. In deze afspraak was geregeld dat er voor de investeringen van het Programma Hoogfrequent Spoor geleend kon worden. Deze constructie wordt voor de periode 2021–2027 vervangen door een toevoeging van € 675 miljoen aan het Infrastructuurfonds. Dit leidt dus niet tot extra investeringen.

Cameratoezicht op stations

Om de agressie tegen het treinpersoneel aan te pakken is in overleg met ProRail bekeken op welke stations, waar nu nog geen camera's zijn, cameratoezicht noodzakelijk is. Op 30 kleine en middelgrote stations gaat cameratoezicht gerealiseerd worden. De realisatie start in het eerste kwartaal van 2016. Voor de aanleg hiervan, alsmede voor de tijdelijke huur van camera's op 12 prioritaire stations en een pilot met beeldschermen voor de duur van een jaar op de stations Rotterdam Lombardijen en Den Haag Hollands Spoor, wordt € 13,3 miljoen ter beschikking gesteld aan ProRail. De dekking heeft plaatsgevonden vanuit het programma Kleine Functiewijzigingen. De beheer- en onderhoud kosten en operationele kosten voor de periode 2017–2024 (in 2024 vindt een evaluatie van de genomen maatregelen plaats) van € 7,9 miljoen zijn eveneens gedekt uit bovengenoemd programma en overgeboekt naar 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken

De middelen voor de BDU worden overgeheveld naar het Provinciefonds met uitzondering van de middelen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet afschaffing plusregio's in werking getreden, waarin tevens de decentralisatie van de BDU wettelijk is geregeld die per 1 januari 2016 plaats zal vinden. Bij ontwerpbegroting 2016 worden de reeksen met voor de provincies bestemde BDU-middelen overgeheveld naar het Provinciefonds. Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project Heerlen-Aken.

Decentralisatie BDU: Lenteakkoord

Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project lenteakkoordimpuls voor vier spoorlijnen in Oost-Nederland.

Decentralisatie Limburg

De stoptreindiensten Roermond – Maastricht Randwyck en Sittard – Heerlen maken per 11 december 2016 geen onderdeel meer uit van het hoofdrailnet, maar van de regionale (multimodale) vervoerconcessie in Limburg. De decentralisatie van deze twee diensten verloopt voor IenM budgetneutraal. De concessieprijs voor het hoofdrailnet is verhoogd aangezien het om onrendabele diensten gaat. Het bedrag waar de concessieprijs voor het hoofdrailnet mee wordt verhoogd wordt via het Provinciefonds beschikbaar gesteld aan de provincie Limburg ten behoeve van de exploitatie van de twee diensten. Hiervoor wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU.

Eenvoudig Beter

Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16,0 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 16,0 miljoen af.

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 39,2 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 39,2 miljoen af.

GSM-R interferentie

Dit betreft een overboeking van middelen van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 16 Spoor voor de subsidieregeling GSM-R. De uitvoering van de subsidieregeling GSM-R is reeds gestart en dient te worden verantwoord op HXII. Hiervoor is in totaal € 30,0 miljoen beschikbaar gesteld. Het gereserveerde IenM aandeel staat nog op IF artikel 13 Spoorwegen. Om de reeds gedane toezeggingen in de Staatscourant en richting RVO te kunnen verantwoorden op HXII dient het IenM aandeel naar HXII te worden overgeboekt.

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

Voor de geluidsproblematiek HSL-Zuid wordt een budget van € 70 miljoen gereserveerd. Hiervoor wordt € 49 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen naar de HSL-Zuid. Daarnaast worden ook de resterende middelen uit de post «afdekking risico’s spoorprogramma» (€ 28,6 miljoen) en het restant van de pilot geluid (€ 2,5 miljoen) overgeheveld naar de HSL-Zuid, zodat al de resterende middelen voor de HSL-Zuid (exclusief het Infraspeed contract) op artikelonderdeel 17.03 worden verantwoord.

Inpassen minregel 2015 en 2017 en verder

De minregels in 2015 en 2017 en verder op de Investeringsruimtes Spoorwegen en Regionaal/lokale infrastructuur, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast

Kasschuiven binnen Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk

Kasschuiven tussen modaliteiten

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

NSP Utrecht: kostenstijging

Het projectbudget van de OV Terminal stationsgebied Utrecht wordt met € 53,2 miljoen opgehoogd vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen. Dit is noodzakelijk als gevolg van een langere doorlooptijd van 2 jaar waardoor de kosten voor toezicht, administratie en projectbegeleiding zijn toegenomen, als ook de kosten van de aannemer door de opgelopen vertragingen en omzetderving.

Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede

Voor het onderhoud van de projecten Maaslijn (€ 19 miljoen) en Zwolle-Enschede (€ 6,9 miljoen) wordt budget van artikel 14 Regionale/lokale infrastructuur naar artikel 13 Spoorwegen overgeheveld.

PHS DSSU: gevolgkosten

Het projectbudget van PHS DSSU is met € 29,5 miljoen opgehoogd in verband met gevolgkosten van ontwerpaanpassingen voor het waarborgen van de veiligheid en aanpassing van de complexe bouwfasering om de mate van hinder voor reizigerstreinen gedurende de bouw terug te dringen. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

PHS Rijswijk-Delft Zuid

Er wordt € 85,9 miljoen toegevoegd aan het projectbudget PHS vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen ter dekking van de meerkosten Rijswijk – Delft Zuid. Het oorspronkelijke budget was gebaseerd op een globalere indicatie ten behoeve van de voorkeursbeslissing voor het gehele programma PHS uit 2010. Ten behoeve van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) is een nieuwe kostenraming opgesteld.

Prijsbijstelling 2015

Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.

Raming Infrastructuurfonds

Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.

Saldo mee-en tegenvallers

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.

Topsector Logistiek 2016

Voor de in 2016 op te starten activiteiten Topsector Logistiek wordt in totaal € 23,5 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 23,5 miljoen af.

Verkenningskosten ZuidasDok

Vanuit het budget voor planuitwerking en aanleg zijn ook een deel van de kosten voor de verkenning ZuidasDok betaald. Dit is niet in lijn met de bestuurlijke afspraken uit de Bestuursovereenkomst van 2012. Middels deze begrotingsmutatie wordt het budget in lijn gebracht met de bestuurlijke afspraken. Hiervoor wordt er budget overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen naar het artikelonderdeel ZuidasDok (17.08)

Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen

De vrijval op de projecten AKI/PVVO (€ 1,4 miljoen), Intensivering Spoor in Steden (€ 1,6 miljoen), PHS Rente en aflossing (€ 2,8 miljoen), Spoorwegovergang Soestdijkseweg (€ 1,8 miljoen), Traject Oost Bunnik (€ 6,8 miljoen), programma NANOV (€ 16,0 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 20,9 miljoen) wordt overgeheveld naar de Investeringsruimte Spoorwegen.

Vrijval Actieplan Groei op het Spoor

Het Actieplan Groei op het Spoor is beëindigd. De vrijval wordt overgeheveld naar de Investeringsruimte Spoorwegen (€ 16,5 miljoen).

Artikel 14 Regionaal/lokale infra.

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

118.082

107.330

198.914

211.842

113.400

168.629

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

– 14.001

– 1.116

– 422

– 264

– 198

– 198

0

0

0

0

0

0

0

– 2.412

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

104.081

106.214

198.492

211.578

113.202

168.431

73.269

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

129.788

BDU Zwolle-Enschede

– 238

– 238

                         

Decentralisatie BDU: Maaslijn

– 30.250

 

– 1.314

– 7.234

– 7.234

– 7.234

– 7.234

               

Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede

– 88.957

 

– 6.289

– 13.489

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

Eenvoudig Beter

– 1.283

 

– 1.283

                       

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 1.576

 

– 281

– 286

– 267

– 149

– 123

– 57

– 87

– 78

– 7

– 30

– 50

– 71

– 90

Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur

1

– 15.698

21.050

– 19.451

– 28.424

63.900

– 9.376

– 12.000

             

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

37.660

14.083

– 216

– 946

– 24.381

     

– 19.000

     

– 7.200

 

Leegboeken artikel 18.07

43

28

3

3

3

3

3

               

Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede

– 25.900

           

– 2.375

– 2.375

– 2.375

– 2.375

– 2.375

– 2.375

– 9.275

– 2.375

Opheffen negatieve ontvangst

610

610

                         

Prijsbijstelling 2015

10.523

702

1.080

1.309

1.240

336

89

– 106

839

839

839

839

839

839

839

Raming infrastructuurfonds

0

   

39.000

 

– 44.000

– 20.000

25.000

             

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

– 25.000

             

– 17.000

– 8.000

         

Topsector Logistiek 2016

– 1.877

 

– 104

– 1.088

– 360

– 232

– 93

               

Mutaties Miljoenennota 2016

 

23.064

26.945

– 1.452

– 42.277

– 18.046

– 43.023

4.173

– 24.912

– 34.903

– 7.832

– 7.855

– 7.875

– 21.996

– 7.915

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

 

127.145

133.159

197.040

169.301

95.156

125.408

77.442

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

0

9.076

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2015

35

         

35

               

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

 

0

0

0

0

0

9.111

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

63.365

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

14.868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

78.233

166.605

149.462

129.852

135.018

40.807

9.249

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur

– 1

15.698

– 21.050

19.451

28.424

– 63.900

9.376

12.000

             

N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget

– 13.990

– 13.990

                         

Prijsbijstelling 2015

2.413

6

 

58

72

617

715

945

             

RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds

– 64.560

– 64.560

                         

RSP 2015 BTW compensatiefonds

– 2.550

– 2.550

                         

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 65.396

– 21.050

19.509

28.496

– 63.283

10.091

12.945

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

 

12.837

145.555

168.971

158.348

71.735

50.898

22.194

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra.

 

181.447

273.935

348.376

341.694

248.418

218.512

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

132.200

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Reg./Lok.infra.

 

182.314

272.819

347.954

341.430

248.220

218.314

82.518

135.853

120.885

10.228

43.935

74.529

99.201

129.788

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Reg./Lok.infra.

 

139.982

278.714

366.011

327.649

166.891

185.417

99.636

110.941

85.982

2.396

36.080

66.654

77.205

121.873

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

– 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opheffen negatieve ontvangst

610

610

                         

Mutaties Miljoenennota 2016

 

610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Decentralisatie BDU: Maaslijn

De middelen voor de BDU worden overgeheveld naar het Provinciefonds met uitzondering van de middelen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet afschaffing plusregio's in werking getreden, waarin tevens de decentralisatie van de BDU wettelijk is geregeld die per 1 januari 2016 plaats zal vinden. Bij ontwerpbegroting 2016 worden de reeksen met voor de provincies bestemde BDU-middelen overgeheveld naar het Provinciefonds. Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Maaslijn.

Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede

Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Zwolle-Enschede.

Inpassen minregel 2015 en 2017 en verder

De minregels in 2015 en 2017 en verder op de Investeringsruimtes Spoorwegen en Regionaal/lokale infrastructuur, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast

Kasschuiven binnen Regionale/lokale infrastructuur

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk

Kasschuiven tussen modaliteiten

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget

Conform de afspraak in het Convenant Verdubbeling N33 Assen- Zuidbroek is € 14 miljoen overgeheveld van artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar artikel 12 Hoofdwegennet.

Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede

Voor het onderhoud van de projecten Maaslijn (€ 19 miljoen) en Zwolle-Enschede (€ 6,9 miljoen) wordt budget overgeheveld van artikel 14 Regionale/lokale infrastructuur naar artikel 13 Spoorwegen.

Prijsbijstelling 2015

Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.

Raming Infrastructuurfonds

Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

De reservering voor de landzijdige bereikbaarheid Airport Eindhoven (€ 25 miljoen) wordt gedekt uit de Investeringsruimte Regionaal/lokale infrastructuur. Dit betekent dat de reeds gereserveerde middelen weer aan de Investeringsruimte Hoofdwegennet worden toegevoegd.

RSP 2015 BZK/Provinciefonds en Gemeentefonds

Dit betreft de verwerking van een drietal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,6 miljoen:

  • 1.  Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. IenM stort, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP (Regio Specifiek Pakket) hoe hoog over 2015 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland zal zijn (€ 16,1 miljoen).
  • 2.  Voor een aantal Concrete projecten binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult Noord Nederland de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012 delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 27,1 miljoen)
  • 3.  Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 21,4 miljoen).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

7.516

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

8.380

Prijsbijstelling 2015

445

29

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Mutaties Miljoenennota 2016

 

29

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

 

7.545

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

8.412

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

394.852

347.047

254.581

233.719

199.971

214.772

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

20.539

1.140

1.140

1.140

1.140

570

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

415.391

348.187

255.721

234.859

201.111

215.342

233.454

233.156

217.459

254.775

225.369

225.354

220.221

250.499

Cyber Security

0

16.600

21.000

8.300

                   

– 45.900

DBFM conversie Keersluis Limmel

– 4.582

– 60

– 162

– 268

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

– 372

Kasschuif Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet

0

   

56.748

57.002

62.187

56.109

– 37.608

– 37.308

– 12.869

– 31.308

– 31.308

– 31.308

– 28.623

– 21.714

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 25.586

40.264

24.822

24.800

2.000

10.000

– 41.690

– 17.410

0

0

0

0

– 2.200

– 15.000

Omzetting kerntaken

– 12.250

 

– 435

– 815

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

Prijsbijstelling 2015

14.550

1.501

1.493

1.079

1.016

781

864

– 3

1.135

1.101

1.243

1.130

1.130

1.095

985

SAR

26.800

4.000

1.000

7.500

7.500

6.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee

12.016

   

3.016

4.000

3.000

2.000

               

UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)

2.211

     

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

Verdeling reservering Vervanging en Renovatie

480.001

           

41.379

63.228

63.228

63.211

63.211

63.211

59.321

63.212

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 3.545

63.160

100.382

93.147

73.597

67.802

– 39.093

8.474

50.289

31.975

31.862

31.862

28.422

– 19.588

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

 

411.846

411.347

356.103

328.006

274.708

283.144

194.361

241.630

267.748

286.750

257.231

257.216

248.643

230.911

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

251.126

156.212

197.165

163.631

193.027

55.501

309.918

209.457

235.378

99.489

306.882

399.141

391.494

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

– 7.725

21.023

– 3.869

72.769

74.326

– 174

400

6.000

3.500

2.000

500

0

0

21.038

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

243.401

177.235

193.296

236.400

267.353

55.327

310.318

215.457

238.878

101.489

307.382

399.141

391.494

21.038

ACCseas (e-navigation)

157

157

                         

Basis ICT

0

– 2.100

– 2.900

                   

671

4.329

Capaciteit Volkeraksluizen: vrijval

– 2.000

– 2.000

                         

Cyber security

0

– 16.600

– 21.000

– 8.300

                   

45.900

DBFM conversie Keersluis Limmel

– 44.380

– 31.646

– 6.716

– 3.387

– 2.631

                   

Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei

– 12.000

                   

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

Eenvoudig Beter

0

 

– 1.123

                     

1.123

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

0

 

– 211

– 186

– 145

– 112

– 32

– 230

– 170

– 195

– 167

– 270

– 315

– 366

2.399

Inpassen minregel 2015

0

– 16.654

                       

16.654

Kasschuif B&O Hoofdvaarwegennet

0

   

– 56.748

– 57.002

– 62.187

– 56.109

37.608

37.308

12.869

31.308

31.308

31.308

28.623

21.714

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 1.433

– 29.269

– 28.802

– 32.515

– 15.864

– 10.000

41.690

17.410

0

1.727

0

0

38.100

18.956

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

70.000

37.000

80.000

98.000

 

150.000

– 170.000

– 130.000

– 135.000

         

Leegboeken artikel 18.07

0

24

3

3

3

3

3

             

– 39

Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel

– 13.750

                         

– 13.750

Prijsbijstelling 2015

17.121

887

402

629

467

707

210

1.028

– 110

– 76

10.708

613

737

898

21

Quick Wins Binnenhavens: meevallers

– 15.000

                         

– 15.000

Raming infrastructuurfonds

0

 

– 15.000

21.000

 

– 21.000

 

15.000

             

Saldo mee- en tegenvallers

10.827

4.256

4.200

– 2.150

– 395

4.916

                 

Topsector Logistiek 2016

0

 

– 91

– 953

– 315

– 203

– 81

             

1.643

Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee

– 12.016

   

– 3.016

– 4.000

– 3.000

– 2.000

               

UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)

– 2.433

     

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 201

– 423

Omzetting kerntaken

– 42.250

 

– 1.304

– 2.446

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

Mutaties Miljoenennota 2016

 

4.891

– 36.009

– 4.356

– 2.234

– 100.441

78.290

– 78.605

– 79.263

– 126.103

39.875

24.950

25.029

61.225

77.027

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

 

248.292

141.226

188.940

234.166

166.912

133.617

231.713

136.194

112.775

141.364

332.332

424.170

452.719

98.065

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DBFM conversie Keersluis Limmel

43.101

4.233

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

Mutaties Miljoenennota 2016

 

4.233

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

 

4.233

6.184

3.619

7.844

2.262

2.229

2.196

2.164

2.132

2.107

2.077

2.047

2.018

1.989

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

246.589

244.533

242.728

241.145

240.999

241.087

243.061

243.298

243.400

243.925

244.179

244.172

244.192

243.390

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

400

6.000

3.500

2.000

500

0

– 400

– 6.000

– 3.500

– 2.000

– 500

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

246.989

250.533

246.228

243.145

241.499

241.087

242.661

237.298

239.900

241.925

243.679

244.172

244.192

243.390

Basis ICT

5.000

2.100

2.900

                       

Loonbijstelling 2015

9.891

722

716

709

704

703

704

705

704

704

704

705

705

703

703

Omzetting kerntaken

54.500

 

1.739

3.261

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

P-direkt Optimaal Verbinden

– 2.990

 

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

– 230

Prijsbijstelling 2015

3.708

268

266

265

263

263

263

265

265

265

265

265

265

265

265

SAP centralisatiebeheer

– 15.625

 

– 625

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

– 1.250

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

482.546

 

46.279

40.758

36.784

35.447

35.414

35.514

35.737

35.765

36.139

36.312

36.306

36.350

35.741

Mutaties Miljoenennota 2016

 

3.090

51.045

43.513

40.771

39.433

39.401

39.504

39.726

39.754

40.128

40.302

40.296

40.338

39.729

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

 

250.079

301.578

289.741

283.916

280.932

280.488

282.165

277.024

279.654

282.053

283.981

284.468

284.530

283.119

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

84.296

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 21.038

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

– 16.655

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.442

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

60.494

31.196

8.179

63.078

63.258

ACCseas (e-navigation)

– 157

– 157

                         

Capaciteit Volkeraksluizen: vrijval

2.000

2.000

                         

Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei

12.000

                   

3.000

3.000

3.000

3.000

Eenvoudig Beter

– 1.123

                         

– 1.123

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 2.556

                         

– 2.556

Inpassen minregel 2015

0

16.654

                       

– 16.654

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

6.414

5.200

5.350

7.105

11.715

       

– 1.727

   

– 35.900

1.843

Leegboeken artikel 18.07

39

                         

39

Leegboeken restant artikel 18.12

673

                         

673

Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel

13.750

                         

13.750

Prijsbijstelling 2015

– 14.739

                 

– 10.926

– 718

– 842

– 968

– 1.285

Quick Wins Binnenhavens: meevallers

15.000

                         

15.000

Saldo mee- en tegenvallers

– 10.827

– 4.256

– 4.200

2.150

395

– 4.916

                 

SAR

– 26.800

– 4.000

– 1.000

– 7.500

– 7.500

– 6.800

                 

Topsector Logistiek 2016

– 1.643

 

0

0

0

0

0

             

– 1.643

UItvoeringsbesluit Maasroute fase 2 (verbreding Julianakanaal)

222

                         

222

Mutaties Miljoenennota 2016

 

16.655

0

0

0

– 1

0

0

0

0

– 12.653

2.282

2.158

– 33.868

11.266

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

 

0

– 14.336

– 10.008

– 8.285

– 11.443

– 7.799

– 15.555

– 7.816

– 7.799

47.841

33.478

10.337

29.210

74.524

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN

 

883.428

741.836

692.846

638.590

630.935

511.941

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HVWN

 

896.642

769.999

693.617

714.499

706.901

512.337

779.258

686.475

696.818

667.063

816.006

885.226

927.365

586.565

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 HVWN

 

921.995

854.411

836.807

854.059

721.783

700.091

703.292

657.608

662.922

768.527

917.511

986.650

1.025.532

697.020

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

26.980

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

187.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

214.036

15.415

14.510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 19.585

17.205

2.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 19.585

17.205

2.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

 

194.451

32.620

16.890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Basis ICT

De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.

Cyber security

Het in 2014 gestarte Programma «Beveiligd Werken» richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen ten aanzien van informatiebeveiliging (Cyber Security). De benodigde middelen voor Cyber Security worden gedekt uit de reservering voor Vervanging en Renovatie op artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet en via het aanlegprogramma naar de periode 2015–2017 geschoven.

DBFM conversie Keersluis Limmel

In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project Keersluis Limmel afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

Eemshaven-Noordzee: vrijval areaalgroei

De budgetten voor areaalgroei zijn voor de periode 2017–2020 voorzien binnen het MIRT-budget, maar ook al gefinancierd binnen de generieke reservering voor areaalgroei. Dit bedrag van € 12,0 miljoen valt daarmee vrij en wordt overgeheveld van de generieke reservering areaalgroei naar de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Inpassen minregel 2015

De minregels in 2015 op de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet, als gevolg van de (gedeeltelijk) ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014, worden middels een kasschuif via het aanlegprogramma ingepast.

Kasschuif Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet

Een deel van de dekking voor de uitvoering van het beheer en onderhoud op het Hoofdvaarwegennet in de periode 2017–2020 staat gereserveerd in de periode na 2020. Het gaat in totaal om € 232 miljoen. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de juiste jaren geschoven.

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Loonbijstelling 2015

Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.

Maasroute: aanbestedingsmeevaller Keersluis Limmel

De aanbestedingsmeevaller op het project Keersluis Limmel, onderdeel van de Maasroute, van € 13,8 miljoen wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Omzetting kerntaken

Uit analyse van Rijkswaterstaat is gebleken dat een beperkte bijstelling nodig is in de verdeling van taken die nu door de markt worden uitgevoerd en taken die door RWS met eigen personeel worden uitgevoerd. De complexiteit van aanleg- en onderhoudsprojecten neemt steeds verder toe. Dit komt onder meer door een meer integrale gebiedsontwikkeling, toename van de ICT-toepassingen in de infrastructuur en een groeiende renovatieopgave. De vraag naar specifieke kennis en ervaring op deze terreinen neemt de komende jaren verder toe. Zonder ingrijpen leidt dit tot een groeiende behoefte aan relatief dure inhuurcontracten en een te grote afhankelijkheid van de markt. Om haar rol als deskundig opdrachtgever richting de bouwbedrijven te kunnen blijven spelen, en bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden, wil RWS meer deskundig eigen personeel in dienst nemen. Het gaat dan om extra capaciteit ten behoeve van techniek, inkoop, projectbeheersing en inspecties ten behoeve van instandhoudingsadviezen van RWS objecten. Hiervoor wordt er budget overgeheveld van de artikelonderdelen Beheer, Onderhoud en Vervanging (15.02) en Aanleg (15.03) naar het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten Hoofdwegennet (15.06). Vanuit Aanleg worden de kosten voor het eigen personeel (voor)gefinancierd uit het planstudiekostenbudget. Uit de verwachte meevallers bij de projecten door lagere benodigde inhuur zal het planstudiekostenbudget de komende jaren weer worden aangevuld, zodat voldoende studiebudget beschikbaar blijft.

Prijsbijstelling 2015

Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.

Quick Wins Binnenhavens: meevallers

De meevallers binnen de Quick Wins Binnenhavens van € 15 miljoen worden overgeheveld naar de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Raming Infrastructuurfonds

Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.

Saldo mee- en tegenvallers

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.

SAP centralisatiebeheer

Dit betreft het aandeel van RWS voor het SAP Beheer dat centraal wordt gefinancierd op de begroting Hoofdstuk XII.

SAR

Voor het Search and Rescue (SAR)-contract wordt € 26,8 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet

Uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee

Als gevolg van het uitvoeringsbesluit Eemshaven-Noordzee wordt € 12,0 miljoen overgeheveld naar het artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Deze middelen waren voorzien binnen het MIRT-budget.

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Verdeling reservering Vervanging en Renovatie

Op het artikelonderdeel Nader toe te wijzen BenO en Vervanging (18.12) waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

5.055

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

3.910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

8.965

5.055

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betuweroute: afrekening Prorail 2014

423

423

                         

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 5.749

– 500

2.083

2.083

2.083

                 

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 5.326

– 500

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

 

3.639

4.555

2.083

2.083

2.083

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

614

765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

9.819

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

10.433

790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HSL-Zuid: diverse ontvangsten

75

75

                         

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

79.600

16.970

6.460

11.670

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.500

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 6.300

13.770

14.030

19.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.500

Van HSL naar Prorail: diverse werkzaamheden

– 1.110

– 273

– 837

                       

Mutaties Miljoenennota 2016

 

10.472

19.393

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL

 

20.905

20.183

25.700

23.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

3.482

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

1.145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

4.627

3.513

3.529

3.533

476

485

2.831

2.831

2.831

2.836

2.836

2.836

2.836

73.821

Prijsbijstelling 2015

2.069

101

81

81

73

44

1

48

48

48

48

48

48

48

1.352

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

1.020

1.010

1.010

610

2.149

               

– 5.799

Mutaties Miljoenennota 2016

 

1.121

1.091

1.091

683

2.193

1

48

48

48

48

48

48

48

– 4.447

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR

 

5.748

4.604

4.620

4.216

2.669

486

2.879

2.879

2.879

2.884

2.884

2.884

2.884

69.374

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

40.000

30.000

221.162

242.153

230.473

274.148

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

20.628

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

– 2.412

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

60.628

27.588

218.750

239.741

228.061

271.736

323.000

307.000

247.000

185.000

150.000

125.000

100.000

70.000

Prijsbijstelling 2015

9.797

   

331

         

864

   

4.301

4.301

 

Kasschuiven binnen Spoorwegen

1

– 25.000

13.750

– 174.412

– 182.153

– 115.473

– 75.148

– 107.000

9.000

72.000

64.000

70.000

60.000

55.000

335.437

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 25.000

13.750

– 174.081

– 182.153

– 115.473

– 75.148

– 107.000

9.000

72.864

64.000

70.000

64.301

59.301

335.437

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer

 

35.628

41.338

44.669

57.588

112.588

196.588

216.000

316.000

319.864

249.000

220.000

189.301

159.301

405.437

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

94.589

125.645

116.856

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

119.310

87.634

53.312

34.358

20.332

28.652

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

7.417

31.633

– 552

0

0

0

0

0

2.548

7.277

0

59.400

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

102.006

157.278

116.304

105.251

96.426

155.694

179.710

181.324

121.858

94.911

53.312

93.758

20.332

28.652

Prijsbijstelling 2015

5.598

334

109

338

437

625

730

681

598

498

461

319

44

330

94

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 15.071

– 129.104

– 31.649

8.339

66.511

34.317

– 2.368

– 25.579

7.897

25.138

29.960

– 29.778

65.579

– 4.192

Planstudiekosten ZuidasDok

3.334

   

3.334

                     

Verkenningskosten ZuidasDok

10.464

               

5.600

4.864

       

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 14.737

– 128.995

– 27.977

8.776

67.136

35.047

– 1.687

– 24.981

13.995

30.463

30.279

– 29.734

65.909

– 4.098

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

87.269

28.283

88.327

114.027

163.562

190.741

178.023

156.343

135.853

125.374

83.591

64.024

86.241

24.554

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV

 

143.740

164.978

341.547

350.937

327.375

430.327

505.541

491.155

369.141

275.470

206.148

162.194

123.168

172.473

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Mega VenV

 

186.659

194.224

338.583

348.525

324.963

427.915

505.541

491.155

371.689

282.747

206.148

221.594

123.168

172.473

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Mega VenV

 

153.189

98.963

165.399

200.914

280.902

387.815

396.902

475.222

458.596

377.258

306.475

256.209

248.426

499.365

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

40.347

24.877

35.279

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

25.875

12.401

8.641

6.230

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

5.932

31.658

– 552

0

0

0

0

0

2.548

7.277

0

59.400

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

46.279

56.535

34.727

32.363

55.924

59.919

75.886

44.700

28.423

19.678

8.641

65.630

0

0

Betuweroute: afrekening Prorail 2014

423

423

                         

HSL-Zuid: diverse ontvangsten

75

75

                         

Prijsbijstelling 2015

1.697

122

26

85

109

232

259

247

150

124

115

80

33

91

24

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 13.510

– 16.120

– 12.693

– 3.919

4.525

7.309

– 11.830

– 5.699

4.070

10.383

12.212

– 4.615

23.683

6.204

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 12.890

– 16.094

– 12.608

– 3.810

4.757

7.568

– 11.583

– 5.549

4.194

10.498

12.292

– 4.582

23.774

6.228

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

 

33.389

40.441

22.119

28.553

60.681

67.487

64.303

39.151

32.617

30.176

20.933

61.048

23.774

6.228

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

Voor de geluidsproblematiek HSL-Zuid wordt een budget van € 70 miljoen gereserveerd. Hiervoor wordt € 49 miljoen overgeheveld vanuit de Investeringsruimte Spoorwegen naar de HSL-Zuid. Daarnaast worden ook de resterende middelen uit de post «afdekking risico’s spoorprogramma» (€ 28,6 miljoen) en het restant van de pilot geluid (€ 2,5 miljoen) overgeheveld naar de HSL-Zuid, zodat al de resterende middelen voor de HSL-Zuid (exclusief het Infraspeed contract) op artikelonderdeel 17.03 worden verantwoord.

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk

Kasschuiven binnen Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk

Prijsbijstelling 2015

Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's

Verkenningskosten ZuidasDok

Vanuit het budget voor planuitwerking en aanleg zijn ook een deel van de kosten voor de verkenning ZuidasDok betaald. Dit is niet in lijn met de bestuurlijke afspraken uit de Bestuursovereenkomst van 2012. Middels deze begrotingsmutatie wordt het budget in lijn gebracht met de bestuurlijke afspraken. De dekking komt uit de investeringsruimte Spoorwegen (artikel 13) en het aanlegprogramma Hoofdwegennet (artikel 12).

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

 

49.872

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

– 42.450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

 

7.422

124.723

124.723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beter Benutten MinFin/BCF

– 153

– 153

                         

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 229

 

– 127

– 102

                     

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 6.835

3.835

3.000

                     

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 6.988

3.708

2.898

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten

 

434

128.431

127.621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

6.047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

6.899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 3.045

3.045

                       

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 3.045

3.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.

 

3.854

3.045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

 

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak

 

1.909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Correctie afrondingsverschillen

– 1

– 1

                         

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

1.995

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

3.249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

5.244

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

 

5.244

2.005

1.996

1.000

865

763

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

 

42

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

 

348

42

42

42

36

36

0

0

0

0

0

0

0

0

Leegboeken restant artikel 18.07

– 546

– 348

– 42

– 42

– 42

– 36

– 36

               

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 348

– 42

– 42

– 42

– 36

– 36

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

219.841

203.381

180.482

156.248

153.727

153.722

154.174

154.964

155.077

147.911

148.604

148.579

148.758

146.320

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

1.866

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

221.707

203.481

180.582

156.348

153.827

153.822

154.274

155.064

155.177

148.011

148.704

148.679

148.858

146.420

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

– 51.739

 

– 3.807

– 3.806

– 3.806

– 3.924

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

Klimaat- en energiedoelen

2.001

1.250

751

                       

Loonbijstelling 2015

6.408

650

566

492

442

425

425

426

426

426

426

426

426

426

426

P-direkt Optimaal Verbinden

– 921

– 921

                         

Prijsbijstelling 2015

2.357

209

192

178

164

160

160

161

162

161

162

162

162

163

161

Van EZ: MER kavels III en IV in Borssele

224

224

                         

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

– 2.008.981

 

– 200.918

– 177.231

– 153.137

– 150.387

– 150.256

– 150.654

– 151.447

– 151.559

– 144.555

– 145.248

– 145.223

– 145.403

– 142.963

Vordering moederdepartement

– 1.229

– 45

– 265

– 215

– 11

– 101

– 107

– 163

– 161

– 161

         

Mutaties Miljoenennota 2016

 

1.367

– 203.481

– 180.582

– 156.348

– 153.827

– 153.822

– 154.274

– 155.064

– 155.177

– 148.011

– 148.704

– 148.679

– 148.858

– 146.420

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

 

223.074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

 

0

0

0

0

0

0

– 1

0

0

– 1

– 1

0

0

– 1

Correctie afrondingsverschillen

4

           

1

   

1

1

   

1

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

266.061

406.554

406.554

406.439

406.439

406.439

386.096

439.259

Basis ICT

– 34.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 4.670

– 30.130

Correctie afrondingsverschillen

– 2

             

– 1

– 1

         

Leegboeken restant artikel 18.12

– 2.690

                         

– 2.690

Verdeling reservering Vervanging en Renovatie

– 3.086.349

           

– 266.061

– 406.553

– 406.553

– 406.439

– 406.439

– 406.439

– 381.426

– 406.439

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

– 266.061

– 406.554

– 406.554

– 406.439

– 406.439

– 406.439

– 386.096

– 439.259

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

 

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

 

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Prijsbijstelling 2015

– 443

0

0

0

0

– 90

– 90

– 90

– 90

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

– 90

– 90

– 90

– 90

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven

 

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval

 

0

0

0

0

0

0

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

– 64.000

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raming Infrastructuurfonds

– 300.000

                     

– 100.000

– 100.000

– 100.000

Kasschuif tbv rijksbrede beeld

   

– 40.000

40.000

                     

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

 

0

– 40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

0

– 100.000

– 100.000

– 100.000

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.

 

272.602

330.151

307.243

157.290

172.969

172.862

374.576

515.860

536.104

528.822

529.515

529.491

509.327

560.051

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.

 

243.530

330.251

307.343

157.390

173.069

172.962

374.676

515.960

536.204

528.922

529.615

529.591

509.427

560.151

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2016 Overige uitg.en ontv.

 

234.515

93.481

169.617

1.000

19.116

19.014

– 45.748

– 45.748

– 25.541

– 25.541

– 25.541

– 125.541

– 125.541

– 125.541

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Prijsbijstelling 2015

– 443

0

0

0

0

– 90

– 90

– 90

– 90

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

– 90

– 90

– 90

– 90

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

– 14

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

                               

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2016

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

 

24.165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.

 

0

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.

 

24.165

0

0

0

18.341

18.341

18.342

18.342

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

38.473

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2016 Overige uitg.en ontv.

 

24.165

0

0

0

18.251

18.251

18.252

18.252

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

38.459

Basis ICT

De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

Dit betreft de verrekening van huisvestingsbudgetten in verband met de financiële gevolgen van de masterplannen en stelselherziening van de rijkshuisvesting door het RVB.

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk

Kasschuiven binnen Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk

Kasschuif ten behoeve van het rijksbrede beeld

Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hierop niet aangepast.

Loonbijstelling 2015

Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.

Raming Infrastructuurfonds

Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Verdeling reservering Vervanging en Renovatie

Op het artikelonderdeel Nader toe te wijzen BenO en Vervanging (18.12) waren de noodzakelijke middelen voor Vervanging en Renovatie opgenomen. Deze middelen konden nog niet worden toegewezen aan de afzonderlijke netwerken. Deze middelen worden nu toegewezen aan artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet. De toewijzing van deze middelen is gedaan op grond van een nadere onderbouwing van de onderhouds- en vervangingsbehoefte per netwerk. Dit door onder meer een inventarisatie van RWS van de ouderdom en de te verwachten restlevensduur van de infrastructurele objecten.

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09

 

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

Mutaties voorjaarsnota 2015

 

– 330.527

69.774

– 6.799

59.499

74.553

– 917

3.304

3.304

3.304

3.304

3.404

3.304

3.304

3.304

Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 19.09

 

4.998.833

5.676.146

6.033.627

5.653.712

5.816.862

5.906.957

5.228.626

5.488.084

5.482.793

5.383.548

5.366.380

5.369.896

5.376.978

5.368.925

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

4.000

                       

4.000

 

Afkoop PHS leenfaciliteit

675.000

           

475.000

200.000

           

Basis ICT

– 7.800

                       

– 1.047

– 6.753

BDU Zwolle-Enschede

– 238

– 238

                         

Beter Benutten MinFin/BCF

– 269

– 269

                         

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

8.222

– 59.124

– 14.952

14.321

8.041

6.933

6.411

6.316

6.066

5.958

5.852

5.748

5.646

5.552

5.454

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

– 24.119

– 44.587

– 134.735

– 316.328

175.140

44.352

29.455

39.492

28.016

27.317

26.822

26.173

25.538

24.917

24.309

DBFM conversie Keersluis Limmel

– 5.861

– 27.473

– 694

– 36

4.841

1.890

1.857

1.824

1.792

1.760

1.735

1.705

1.675

1.646

1.617

Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken

– 6.500

 

– 2.000

– 3.500

– 1.000

                   

Decentralisatie BDU: Lenteakkoord

– 17.500

 

– 7.500

– 10.000

                     

Decentralisatie BDU: Maaslijn

– 30.250

 

– 1.314

– 7.234

– 7.234

– 7.234

– 7.234

               

Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede

– 88.957

 

– 6.289

– 13.489

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

– 6.289

Decentralisatie Limburg

– 72.000

   

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

Eenvoudig Beter

– 16.037

 

– 16.037

                       

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

– 39.200

 

– 4.329

– 3.908

– 3.366

– 2.712

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

– 2.765

GSM-R interferentie

– 15.000

 

– 5.800

– 9.200

                     

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

– 51.739

 

– 3.807

– 3.806

– 3.806

– 3.924

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

– 4.044

Kasschuif tbv rijksbrede beeld

   

– 40.000

40.000

                     

Klimaat- en energiedoelen

2.001

1.250

751

                       

Leegboeken restant artikel 18.12

– 538

                         

– 538

Loonbijstelling 2015

31.123

2.468

2.359

2.265

2.201

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

2.183

P-direkt Optimaal Verbinden

– 10.502

– 921

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

– 737

Prijsbijstelling 2015

300.606

20.652

19.825

21.599

19.843

20.659

22.003

22.003

22.003

22.003

22.003

22.003

22.003

22.004

22.003

Raming infrastructuurfonds

– 300.000

 

– 65.000

15.000

– 100.000

– 100.000

– 100.000

100.000

– 50.000

100.000

100.000

100.000

– 100.000

– 100.000

– 100.000

RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds

– 64.560

– 64.560

                         

RSP 2015 BTW compensatiefonds

– 2.550

– 2.550

                         

SAP centralisatiebeheer

– 50.000

 

– 2.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

– 4.000

Topsector Logistiek 2016

– 23.472

 

– 1.295

– 13.607

– 4.504

– 2.904

– 1.162

               

Van EZ: MER kavels III en IV in Borssele

224

224

                         

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

– 386.036

 

– 37.023

– 32.606

– 29.428

– 28.358

– 28.332

– 28.410

– 28.589

– 28.612

– 28.911

– 29.050

– 29.044

– 29.080

– 28.593

Mutaties Miljoenennota 2016

 

– 175.128

– 320.577

– 331.266

43.702

– 86.141

– 98.654

594.573

157.636

106.774

105.849

104.927

– 95.834

– 93.660

– 104.153

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09

 

4.823.705

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015

 

5.329.360

5.606.372

6.040.426

5.594.213

5.742.309

5.907.874

5.225.322

5.484.780

5.479.489

5.380.244

5.362.976

5.366.592

5.373.674

5.365.621

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015

 

4.998.833

5.676.146

6.033.627

5.653.712

5.816.862

5.906.957

5.228.626

5.488.084

5.482.793

5.383.548

5.366.380

5.369.896

5.376.978

5.368.925

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2016

 

4.823.705

5.355.569

5.702.361

5.697.414

5.730.721

5.808.303

5.823.199

5.645.720

5.589.567

5.489.397

5.471.307

5.274.062

5.283.318

5.264.772

Afkoop PHS leenfaciliteit

Dit betreft de verwerking van een oude afspraak met betrekking tot de PHS Leenfaciliteit. In deze afspraak was geregeld dat er voor de investeringen van het Programma Hoogfrequent Spoor geleend kon worden. Deze constructie wordt voor de periode 2021–2027 vervangen door een toevoeging van € 675 miljoen aan het Infrastructuurfonds. Dit leidt dus niet tot extra investeringen.

Basis ICT

De beschikbaarheid van het IV-areaal («IV» staat voor Informatievoorziening), waaronder het landelijke IV netwerk is een structurele randvoorwaarde voor het functioneren van RWS en de interdepartementale dienstverlening. Het IV-landschap is verouderd, een situatie die zich bij meerdere grote uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid voordoet. Voor onder meer de vervanging van verouderde netwerkcomponenten wordt budget overgeheveld van artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging naar artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Deze middelen worden via het aanlegprogramma naar de jaren 2015 en 2016 geschoven.

DBFM-conversie A12 Ede-Grijsoord

In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A12 Ede-Grijsoord afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

DBFM-conversie A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project A9 Gaasperdammerweg, onderdeel van het programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

DBFM conversie Keersluis Limmel

In 2014 is de DBFM-aanbesteding van het project Keersluis Limmel afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.

Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken

De middelen voor de BDU worden overgeheveld naar het Provinciefonds met uitzondering van de middelen voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Stadsregio Amsterdam. Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet afschaffing plusregio's in werking getreden, waarin tevens de decentralisatie van de BDU wettelijk is geregeld die per 1 januari 2016 plaats zal vinden. Bij ontwerpbegroting 2016 worden de reeksen met voor de provincies bestemde BDU-middelen overgeheveld naar het Provinciefonds. Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project Heerlen-Aken.

Decentralisatie BDU: Lenteakkoord

Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU voor het project lenteakkoordimpuls voor vier spoorlijnen in Oost-Nederland.

Decentralisatie BDU: Maaslijn

Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Maaslijn.

Decentralisatie BDU: Zwolle-Enschede

Ten behoeve van de decentralisatie van de BDU wordt budget overgeboekt van IF artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur naar HXII artikel 25 BDU voor het project Zwolle-Enschede.

Decentralisatie Limburg

De stoptreindiensten Roermond – Maastricht Randwyck en Sittard – Heerlen maken per 11 december 2016 geen onderdeel meer uit van het hoofdrailnet, maar van de regionale (multimodale) vervoerconcessie in Limburg. De decentralisatie van deze twee diensten verloopt voor IenM budgetneutraal. De concessieprijs voor het hoofdrailnet is verhoogd aangezien het om onrendabele diensten gaat. Het bedrag waar de concessieprijs voor het hoofdrailnet mee wordt verhoogd wordt via het Provinciefonds beschikbaar gesteld aan de provincie Limburg ten behoeve van de exploitatie van de twee diensten. Hiervoor wordt budget overgeboekt van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 25 BDU.

Eenvoudig Beter

Voor de stelselherziening van het omgevingsrecht en de implementatie van de Omgevingswet (uitvoeringsregelgeving) wordt er in 2016 € 16,0 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar diverse (beleids)artikelen op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 16,0 miljoen af.

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

De afgelopen jaren is de druk op het gebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) sterk toegenomen. Hierdoor zijn er tekorten ontstaan in de financiering. Om deze problematiek van een oplossing te voorzien is in 2014 de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) benoemd. Onder regie van de NCDO is onder andere besloten tot interdepartementale versleuteling van de tekorten op de bestaande voorzieningen binnen de GDI. Conform dat besluit heeft IenM bij eerste suppletoire begroting 2015 middelen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit de begroting Hoofdstuk XII. Voor de verrekening binnen IenM wordt in totaal € 39,2 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar artikel 99 Nominaal en Onvoorzien op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 39,2 miljoen af.

GSM-R interferentie

Dit betreft een overboeking van middelen van IF artikel 13 Spoorwegen naar HXII artikel 16 Spoor voor de subsidieregeling GSM-R. De uitvoering van de subsidieregeling GSM-R is reeds gestart en dient te worden verantwoord op HXII. Hiervoor is in totaal € 30,0 miljoen beschikbaar gesteld. Het gereserveerde IenM aandeel staat nog op IF artikel 13 Spoorwegen. Om de reeds gedane toezeggingen in de Staatscourant en richting RVO te kunnen verantwoorden op HXII dient het IenM aandeel naar HXII te worden overgeboekt.

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

Dit betreft de verrekening van huisvestingsbudgetten in verband met de financiële gevolgen van de masterplannen en stelselherziening van de rijkshuisvesting door het RVB.

Kasschuif ten behoeve van het rijksbrede beeld

Dit betreft een kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering wordt hierop niet aangepast.

Loonbijstelling 2015

Dit betreft de verwerking van de loonbijstelling 2015.

P-direkt Optimaal Verbinden

Voor de dienstverlening van P-direkt op het gebied van optimaal verbinden heeft IenM formatie overgedragen aan P-direkt. RWS draagt ook een deel bij.

Prijsbijstelling 2015

Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde prijsbijstelling 2015 en het op prijspeil 2015 brengen van de projecten en programma's.

Raming Infrastructuurfonds

Sinds enige jaren wordt er op de artikelen bij Wegen en Vaarwegen met een overprogrammering gewerkt om zeker te stellen dat de beschikbare middelen ook jaarlijks worden uitgeput. Bij deze begroting wordt het gebruik van dit instrument verder uitgebreid naar het Spoorartikel en het Deltafonds. Over de periode 2016–2020 wordt zo eenmalig € 100 miljoen per jaar vrijgespeeld. Via een kasschuif worden deze middelen in de periode 2021–2025 weer aan de fondsbegrotingen toegevoegd. Dit was mogelijk zonder consequenties op het lopende programma. Vanaf 2026 zal er een structurele ramingsbijstelling van € 100 miljoen per jaar worden toegepast.

RSP 2015 Provinciefonds en Gemeentefonds

Dit betreft de verwerking van een drietal overboekingen naar het Provinciefonds en het Gemeentefonds van in totaal € 64,6 miljoen:

  • 1.  Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. IenM stort, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog over 2015 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland zal zijn (€ 16,1 miljoen).
  • 2.  Voor een aantal Concrete projecten binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult Noord Nederland de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012 delen van het taakstellende budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 27,1 miljoen)
  • 3.  Voor het project FlorijnAs, Concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011, 2012 en 2014 delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2015 zal zijn (€ 21,4 miljoen).

SAP centralisatiebeheer

Dit betreft het aandeel van RWS voor het SAP Beheer dat centraal wordt gefinancierd op de begroting Hoofdstuk XII.

Topsector Logistiek 2016

Voor de in 2016 op te starten activiteiten Topsector Logistiek wordt in totaal € 23,5 miljoen vanuit de voeding van het Infrastructuurfonds overgeboekt naar beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens op de begroting Hoofdstuk XII. De beschikbare investeringsruimte op het Infrastructuurfonds neemt hierdoor met € 23,5 miljoen af.

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

Op het artikelonderdeel Netwerkoverstijgende Kosten (18.08) werden de netwerkoverstijgende apparaatskosten (inclusief afschrijving en rente) en overige netwerkoverstijgende kosten van RWS verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van RWS gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben zowel betrekking op de activiteiten die worden verricht voor het Infrastructuurfonds, als voor activiteiten op het Deltafonds. Deze middelen worden nu verdeeld over artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.