Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 2: BELEIDSMUTATIES

Beleidsmutaties (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2014

21.191

         

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2014

167

         

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2014

2

         

Overloop 2014/2015 kosten Financiele-verhoudingswet

822

         

Accres tranche 2014 (incidenteel)

– 124.504

         

Accres tranche 2014 (structureel)

– 124.504

– 124.504

– 124.504

– 124.504

– 124.504

 

Accres tranche 2015 (algemene uitkering)

– 115.986

– 115.986

– 115.986

– 115.986

– 115.986

 

Centra voor jeugd en gezin

383.137

383.137

383.137

383.137

383.137

383.137

Centra voor jeugd en gezin (decentralisatie-uitkering)

– 383.137

– 383.137

– 383.137

– 383.137

– 383.137

– 383.137

Financiering nationale inzet krijgsmacht (algemene uitkering)

– 25

– 25

– 25

– 25

– 25

– 25

Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)

9.882

         

Onderzoek Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

21

         

Implementatie Participatiewet (decentralisatie-uitkering)

17.500

14.000

       

Centraliseren indicatiestelling (integratie-uitkering sociaal domein)

– 14.000

– 14.000

– 16.000

– 16.000

– 18.000

– 18.000

Kasschuif jeugd (integratie-uitkering sociaal domein)

20.000

– 20.000

       

Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

368

368

       

We can young (decentralisatie-uitkering)

205

205

       

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

1.200

         

Vrouwenopvang (bijdrage VNG)

– 1.200

         

Uitvoeringskracht gemeenten (bijdrage VNG)

15.091

         

Uitvoeringskracht gemeenten (integratie-uitkering sociaal domein)

– 15.091

         

LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

160

320

320

     

Doventolk leefdomein (bijdrage VNG)

2.400

         

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

38.736

         

Basisadministratie personen (algemene uitkering)

1.843

         

Voortijdig schoolverlaters (decentralisatie-uitkering)

65

         

Verankering programma verbetering GGZ (decentralisatie-uitkering)

125

125

       

Overgang pgb's (integratie-uitkering sociaal domein)

20.000

         

Wmo (decentralisatie-uitkering)

13.564

66.000

       

Wlz indiceerbaren (integratie-uitkering sociaal domein)

– 133.870

– 523.158

– 558.231

– 587.734

– 576.734

– 570.734

Loon- en prijsbijstelling 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)

10.007

9.992

9.664

9.572

9.507

9.430

Loon- en prijsbijstelling 2015 (integratie-uitkering)

1.256

1.095

1.092

1.092

1.092

1.092

Generieke Digitale Infrastructuur (algemene uitkering)

– 3.307

– 4.676

– 4.303

– 3.845

– 3.172

– 3.172

AWBZ-middelen jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)

– 24.000

5.100

8.100

9.000

9.000

9.000

Capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)

– 9.000

25.000

       

Verdeelproblematiek jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein)

13.000

         

Tandartskosten en orthodontie (integratie-uitkering sociaal domein)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Voedselweigering (integratie-uitkering sociaal domein)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

OVA 2015 (integratie-uitkering sociaal domein)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Budget jeugd GGZ (integratie-uitkering sociaal domein)

– 3.300

– 3.300

– 3.300

– 3.300

– 3.300

– 3.300

Intensieve kindzorg (integratie-uitkering sociaal domein)

– 12.000

– 12.000

– 12.000

– 12.000

– 12.000

– 12.000

Zittend ziekenvervoer (integratie-uitkering sociaal domein)

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

8.300

Behandeling ADHD en psychische stoornissen (integratie-uitkering sociaal domein)

 

11.700

11.700

11.700

11.700

11.700

Volumeruimte jeugd tranche 2016 (integratie-uitkering sociaal domein)

 

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Volumeruimte jeugd tranche 2017 (integratie-uitkering sociaal domein)

   

14.000

14.000

14.000

14.000

Technische correctie (integratie-uitkering sociaal domein)

 

– 500

300

900

900

900

Doventolk (integratie-uitkering sociaal domein)

 

600

600

600

600

600

Groeiruimte 2016 Wmo (integratie-uitkering)

 

23.434

23.434

23.434

23.434

23.434

Groeiruimte 2017 Wmo (integratie-uitkering)

   

18.000

18.000

18.000

18.000

Extramuralisering plak 2016 Wmo (integratie-uitkering)

 

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Extramuralisering plak 2017 Wmo (integratie-uitkering)

   

16.000

16.000

16.000

16.000

Aanvullend budget overhedenoverleg 29 mei (integratie-uitkering)

 

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Correctie i.v.m. realisatie 2014 huishoudelijke verzorging (integratie-uitkering)

 

– 18.000

– 18.000

– 18.000

– 18.000

– 18.000

Volume-indexatie 2017 e.v. Wmo (integratie-uitkering sociaal domein)

   

78.000

78.000

78.000

78.000

Extramuralisering plak 2016 Wmo (integratie-uitkering sociaal domein)

 

142.000

142.000

142.000

142.000

142.000

Extramuralisering plak 2017 Wmo (integratie-uitkering sociaal domein)

   

86.000

86.000

86.000

86.000

Aanvullend budget overhedenoverleg 29 mei (integratie-uitkering sociaal domein)

 

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

30

640

640

     

Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

 

330

       

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

 

46.242

46.242

46.242

46.242

46.242

No riskpolis Participatiewet (integratie-uitkering sociaal domein)

 

– 8.000

– 12.000

– 17.000

– 21.000

– 23.000

E-overheid (algemene uitkering)

 

– 650

– 650

– 650

– 650

– 650

Ondersteuning raadsman Loppersum (decentralisatie-uitkering)

223

         

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

85

         

Buurtsportcoaches (decentralisatie-uitkering)

58.141

         

Gezond in de stad (decentralisatie-uitkering)

– 59

9.823

9.823

– 23

– 23

– 23

School2Care (algemene uitkering)

175

         

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

21.412

         

Uitvoeringskosten Wet Taaleis WWB/Participatiewet (algemene uitkering)

 

2.500

5.000

5.000

5.000

5.000

Capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg (integratie-uitkering sociaal domein)

9.000

         

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (integratie-uitkering sociaal domein)

– 3.000

– 3.000

– 3.000

     

Faciliteitenbesluit opvangcentra (decentralisatie-uitkering)

4.725

         

Voortijdig schoolverlaters (decentralisatie-uitkering)

 

6.700

       

Bijdrage aan het A en O-fonds 2016

 

161

161

161

161

161

Bijdrage uit de algemene uitkering aan het A en O-fonds

 

– 161

– 161

– 161

– 161

– 161

Terugontvangsten Waarderingskamer 2014 naar algemene uitkering

107

         

Kosten Waarderingskamer 2016

 

133

       

Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering

 

– 133

       

Jeugd (decentralisatie-uitkering)

900

         

Informatievoorziening lokale lasten (kosten Financiële-verhoudingswet)

 

– 130

– 130

– 130

– 130

– 130

Uitvoeringskracht gemeenten (bijdrage VNG)

10.796

52.642

       

Uitvoeringskracht gemeenten (algemene uitkering)

– 6.976

– 10.930

       

Uitvoeringskracht gemeenten (integratie-uitkering sociaal domein)

– 3.820

– 37.332

       

Uitvoeringskracht gemeenten (decentralisatie-uitkering)

 

– 4.380

       

Besluit Risico Zware Ongevallen-inrichtingen (algemene uitkering)

 

– 11.171

– 10.050

– 10.050

– 10.050

– 10.050

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (integratie-uitkering sociaal domein)

4.155

         

Jeugdwerkloosheid (decentralisatie-uitkering)

3.500

3.500

       

Pleegzorgvergoeding (integratie-uitkering sociaal domein)

224

224

224

224

224

224

AWBZ invoering NHC (integratie-uitkering sociaal domein)

 

11.000

20.000

28.000

28.000

28.000

Accres (algemene uitkering)

60.161

707.591

707.591

707.591

707.591

467.101

Bed, bad, brood (decentralisatie-uitkering)

10.300

         

Uitvoeringskosten Wet vrijlating lijfrenteopbouw (algemene uitkering)

4.000

7.000

9.000

11.000

13.000

14.000

Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)

137.564

         

Totaal mutaties (inclusief meerjarige doorwerking 1e suppletoire 2015)

– 66.239

302.689

415.851

385.408

393.016

397.939