Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet

2e Suppletore 2017

Hier vindt u een overzicht van de voorstellen voor wijziging van de in de vastgestelde begrotingswetten aangegeven budgetten voor verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor het lopende begrotingsjaar. De tweede suppletore begroting verschijnt tegelijk met de Najaarsnota.
Klik links op de begrotingshoofdstukken om de 2e Suppletore te zien.