Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2017
  • Begrotingsstaat
  • Download PDF

Bijlage 2 bij Saldibalans 31 december 2017

Verloop van de openstaande verplichtingen (x 1.000)

Art.

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2017

Aangegane verplichtingen in 2017 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2017

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2017

1.5.

Onderzoek en bijdragen organisaties1

0

0

0

0

0

1.3.

Algemene uitkering met inbegrip van de

         
 

netto-uitkering over vorige jaren

1

2.051.405

2.051.405

0

1

1.4. / 1.6.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

2

518.160

518.158

0

4

             

Totaal

 

3

2.569.565

2.569.563

0

5

Noot 1: Kosten Financiële-verhoudingswet