Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2018

34775 VII 8 NOTA VAN WIJZIGING

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 8

Ontvangen 3 november 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

(Bedragen x € 1.000)Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

5.099.464

5.294.464

660.070

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Openbaar bestuur en democratie

28.920

28.920

21.965

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

249.167

249.167

12.714

3

Woningmarkt

4.157.089

4.157.089

487.000

4

Woonomgeving en bouw

52.486

247.486

91

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

122.211

122.211

513

7

Arbeidszaken overheid

27.317

27.317

575

8

Kwaliteit rijksdienst

19.535

19.535

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

111.579

111.579

121.932

         
 

Niet beleidsartikelen

     

11

Centraal apparaat

314.783

314.783

15.280

12

Algemeen

10.265

10.265

0

13

Nominaal en onvoorzien

6.112

6.112

0

14

VUT-fonds

0

0

0

B

De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden:

(Bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschappen

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

124.918

124.918

0

Logius

206.331

206.331

0

P-Direkt

91.069

91.069

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

204.631

204.631

0

FMHaaglanden

106.452

106.452

0

SSC ICT

258.681

258.681

0

Rijksvastgoedbedrijf

1.312.800

1.312.800

0

Dienst van de Huurcommissie

13.214

13.214

0

       

Totaal

2.318.096

2.318.096

0

       
 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 
       

Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG)

12.433

7.000

 

Logius

400

0

 

P-Direkt

19.982

8.000

 

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

1.527

0

 

FMHaaglanden

8.106

4.200

 

SSC ICT

85.331

30.000

 

Rijksvastgoedbedrijf

771.043

575.775

 

Dienst van de Huurcommissie

0

0

 
       

Totaal

898.822

624.975

TOELICHTING

Algemeen

De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn zoveel mogelijk in deze separate nota van wijziging verwerkt. Voor zover dat nog niet het geval is, zal dat gebeuren door middel van een tweede nota van wijziging of een suppletoire begroting.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is met ingang van het kabinet-Rutte III beleidsverantwoordelijk voor de beleidsterreinen ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, met inbegrip van de wet op de Ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet, de Omgevingswet en het Kadaster. De budgettaire verwerking zal middels een nota van wijziging op een later moment plaats vinden.

Onderdeel A Wijziging van de departementale begrotingsstaat

Met ingang van 1 januari 2018 vervalt de begroting van Wonen en Rijksdienst (XVIII) en worden de beleidsartikelen, na verwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord (zie toelichting in nota van wijziging van Wonen en Rijksdienst), toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Hierbij gaat het om de volgende beleidsartikelen:

Beleidsartikel 3: Woningmarkt

Beleidsartikel 4: Woonomgeving en bouw

Beleidsartikel 8: Kwaliteit Rijksdienst

Beleidsartikel 9: Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

De artikelen van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben met betrekking tot reeds aangegane verplichtingen als gevolg van maatregelen regeerakkoord geen negatieve bijstellingen.

Onderdeel B Wijziging van de begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen

Met het vervallen van de begroting van Wonen en Rijksdienst (XVII) worden de baten-lastenagentschappen toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Hierbij gaat het om de volgende baten-lastenagentschappen:

Logius

P-Direkt

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

FMHaaglanden (FMH)

Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT)

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór nota van wijziging, de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking verplichtingen

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

 

Stand na nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

             

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

 

Stand na nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 1 «Woningmarkt»

4.157.089

4.260.734

4.447.789

4.555.516

4.695.827

 

Stand na nota van wijziging

4.157.089

4.260.734

4.447.789

4.555.516

4.695.827

             

4

Woonomgeving en bouw

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 2 «Woonomgeving en bouw»

52.486

22.886

19.831

20.520

20.045

 

Stand na nota van wijziging

52.486

22.886

19.831

20.520

20.045

             

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

122.211

104.838

103.267

99.188

99.188

 

Stand na nota van wijziging

122.211

104.838

103.267

99.188

99.188

             

7

Arbeidszaken overheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

 

Stand na nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

             

8

Kwaliteit rijksdienst

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 3 «Kwaliteit Rijksdienst»

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

 

Stand na nota van wijziging

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 6 «Uitvoering Rijksvastgoedbeleid»

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

 

Stand na nota van wijziging

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

 

Stand na nota van wijziging

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

 

Stand na nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

             

13

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

             

14

VUT-fonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

           
 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

         
 

Stand voor nota van wijziging

758.775

733.958

716.720

716.215

712.955

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII)

4.340.689

4.415.564

4.600.441

4.708.121

4.850.353

 

Stand na nota van wijziging

5.099.464

5.149.522

5.317.161

5.424.336

5.563.308

Meerjarige doorwerking uitgaven

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

 

Stand na nota van wijziging

28.920

25.033

25.068

25.068

25.068

             

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

 

Stand na nota van wijziging

249.167

251.094

252.068

254.290

251.990

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 1 «Woningmarkt»

4.157.089

4.260.859

4.447.789

4.555.391

4.695.827

 

Stand na nota van wijziging

4.157.089

4.260.859

4.447.789

4.555.391

4.695.827

             

4

Woonomgeving en bouw

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 2 «Woonomgeving en bouw»

247.486

222.886

19.831

20.520

20.045

 

Stand na nota van wijziging

247.486

222.886

19.831

20.520

20.045

             

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

122.211

104.838

103.267

99.188

99.188

 

Stand na nota van wijziging

122.211

104.838

103.267

99.188

99.188

             

7

Arbeidszaken overheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

 

Stand na nota van wijziging

27.317

24.936

24.224

24.270

23.250

             

8

Kwaliteit rijksdienst

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 3 «Kwaliteit Rijksdienst»

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

 

Stand na nota van wijziging

19.535

18.430

14.980

13.707

13.707

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 6 «Uitvoering Rijksvastgoedbeleid»

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

 

Stand na nota van wijziging

111.579

113.514

117.841

118.378

120.774

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

 

Stand na nota van wijziging

314.783

314.758

304.453

305.725

305.785

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

 

Stand na nota van wijziging

10.265

7.792

7.640

7.674

7.674

             

13

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

6.112

5.507

0

0

0

             

14

VUT-fonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

           
 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

         
 

Stand voor nota van wijziging

758.775

733.958

716.720

716.215

712.955

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII)

4.535.689

4.615.689

4.600.441

4.707.996

4.850.353

 

Stand na nota van wijziging

5.294.464

5.349.647

5.317.161

5.424.211

5.563.308

Meerjarige doorwerking ontvangsten

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Openbaar bestuur en democratie

         
 

Stand vóór nota van wijziging

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

 

Stand na nota van wijziging

21.965

21.965

21.965

21.965

21.965

             

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

         
 

Stand vóór nota van wijziging

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

 

Stand na nota van wijziging

12.714

12.714

12.714

12.714

12.714

             

3

Woningmarkt

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 1 «Woningmarkt»

487.000

525.000

516.000

466.000

453.000

 

Stand na nota van wijziging

487.000

525.000

516.000

466.000

453.000

             

4

Woonomgeving en bouw

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 2 «Woonomgeving en bouw»

91

91

91

91

91

 

Stand na nota van wijziging

91

91

91

91

91

             

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

513

423

423

423

423

 

Stand na nota van wijziging

513

423

423

423

423

             

7

Arbeidszaken overheid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

575

520

450

64

64

 

Stand na nota van wijziging

575

520

450

64

64

             

8

Kwaliteit rijksdienst

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 3 «Kwaliteit Rijksdienst»

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII), artikel 6 «Uitvoering Rijksvastgoedbeleid»

121.932

121.782

121.282

120.282

120.282

 

Stand na nota van wijziging

121.932

121.782

121.282

120.282

120.282

             

11

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

15.280

15.194

15.175

15.175

15.175

 

Stand na nota van wijziging

15.280

15.194

15.175

15.175

15.175

             

12

Algemeen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

15.000

15.000

15.000

15.000

 

Stand na nota van wijziging

0

15.000

15.000

15.000

15.000

             

13

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

14

VUT-fonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

           
 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

         
 

Stand voor nota van wijziging

51.047

65.816

65.727

65.341

65.341

 

Overheveling van begroting WenR (XVIII)

609.023

646.873

637.373

586.373

573.373

 

Stand na nota van wijziging

660.070

712.689

703.100

651.714

638.714

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren