Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Financiën (IX) en Nationale Schuld (IXA) 2018

34775 IX 10 NOTA VAN WIJZIGING

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 10

Ontvangen 3 november 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Financiën IXB (Bedragen x € 1.000)

Vaststelling van de begrotingsstaat van Financiën (IXB) voor het jaar 2018

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.471.958

7.117.510

144.081.447

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Belastingen

2.872.375

2.886.061

139.732.815

2

Financiële markten

28.769

28.769

13.021

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

18.588

366.932

984.550

4

Internationale financiële betrekkingen

257.820

419.328

7.032

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.012.742

75.442

280.422

6

BTW-compensatiefonds

3.010.252

3.010.252

3.010.252

         
 

Niet-beleidsartikelen

     

8

Centraal apparaat

233.707

 

53.355

10

Nominaal en onvoorzien

37.705

97.019

0

Nationale Schuld IXA (Bedragen x € 1.000)

Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

48.177.587

48.177.587

49.843.731

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Financiering staatsschuld

46.645.396

46.645.396

38.322.000

12

Kasbeheer

1.532.191

1.532.191

11.521.731

TOELICHTING

Algemeen

De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Financiën zijn in deze nota van wijziging verwerkt.

De nota van wijziging voor begroting IXB betreft de actualisatie van de raming van de belastingontvangsten op artikel 1 van de begroting als gevolg van het fiscale pakket in het regeerakkoord van dit kabinet (maatregelen M111 t/m 143, N144 t/m 154 en O155 t/m 161).

De nota van wijziging voor begroting IXA betreft de ramingsbijstelling van de financiering staatsschuld en het kasbeheer op basis van de meest recente cijfers van het CPB.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

In deze toelichting worden de mutaties per artikel voorzien van een toelichting.

IXB Artikel 1

Voor begroting IXB is er sprake van één wijziging. Als gevolg van het fiscale pakket in het regeerakkoord is een nieuwe raming van de belastingontvangsten opgesteld (artikel 1 Belastingen). De ontvangsten worden voor 2018 verhoogd met € 3 mld.

IXA Artikel 11 en 12

Voor begroting IXA is er sprake van één wijziging. Als gevolg van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB, zijn de standen financiering staatsschuld en kasbeheer aangepast (artikel 11 Financiering staatsschuld en artikel 12 Kasbeheer). Voor artikel 11 stijgen in 2018 de verplichtingen (€ 79 mln.), uitgaven (€ 79 mln.) en ontvangsten (€ 2,8 mld.) en voor artikel 12 alleen de ontvangsten (€ 0,9 mld.).

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen is per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór nota van wijziging, de mutaties in het kader van het regeerakkoord en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Meerjarige doorwerking begroting IXB

Meerjarige doorwerking verplichtingen begroting IXB

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Belastingen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.872.375

2.695.300

2.606.078

2.578.915

2.587.428

 

Stand na nota van wijziging

2.872.375

2.695.300

2.606.078

2.578.915

2.587.428

             

2

Financiële markten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

28.769

22.499

22.399

22.399

22.389

 

Stand na nota van wijziging

28.769

22.499

22.399

22.399

22.389

             

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

         
 

Stand vóór nota van wijziging

18.588

18.590

16.948

12.132

12.132

 

Stand na nota van wijziging

18.588

18.590

16.948

12.132

12.132

             

4

Internationale financiële betrekkingen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

257.820

194.827

948.468

204.319

212.996

 

Stand na nota van wijziging

257.820

194.827

948.468

204.319

212.996

             

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

10.012.742

10.012.744

10.012.744

10.012.744

10.012.744

 

Stand na nota van wijziging

10.012.742

10.012.744

10.012.744

10.012.744

10.012.744

             

6

BTW-compensatiefonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

 

Stand na nota van wijziging

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

             

8

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

233.707

233.040

232.714

232.893

232.995

 

Stand na nota van wijziging

233.707

233.040

232.714

232.893

232.995

             

10

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

37.705

48.325

49.435

63.696

100.208

 

Stand na nota van wijziging

37.705

48.325

49.435

63.696

100.208

             

Totaal

Begroting IXB

         
 

Stand vóór nota van wijziging

16.471.958

16.235.577

16.899.038

16.137.350

16.191.144

 

Stand na nota van wijziging

16.471.958

16.235.577

16.899.038

16.137.350

16.191.144

Meerjarige doorwerking uitgaven begroting IXB

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Belastingen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

2.886.061

2.704.445

2.606.078

2.584.073

2.591.079

 

Stand na nota van wijziging

2.886.061

2.704.445

2.606.078

2.584.073

2.591.079

             

2

Financiële markten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

28.769

22.499

22.399

22.399

22.389

 

Stand na nota van wijziging

28.769

22.499

22.399

22.399

22.389

             

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

         
 

Stand vóór nota van wijziging

366.932

296.932

15.288

12.132

12.132

 

Stand na nota van wijziging

366.932

296.932

15.288

12.132

12.132

             

4

Internationale financiële betrekkingen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

419.328

347.336

280.469

218.238

273.425

 

Stand na nota van wijziging

419.328

347.336

280.469

218.238

273.425

             

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

75.442

83.344

83.344

83.344

88.144

 

Stand na nota van wijziging

75.442

83.344

83.344

83.344

88.144

             

6

BTW-compensatiefonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

 

Stand na nota van wijziging

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

             

8

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

233.707

233.040

232.714

232.893

232.995

 

Stand na nota van wijziging

233.707

233.040

232.714

232.893

232.995

             

10

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

97.019

119.180

167.305

63.738

91.357

 

Stand na nota van wijziging

97.019

119.180

167.305

63.738

91.357

             

Totaal

Begroting IXB

         
 

Stand vóór nota van wijziging

7.117.510

6.817.028

6.417.849

6.227.069

6.321.773

 

Stand na nota van wijziging

7.117.510

6.817.028

6.417.849

6.227.069

6.321.773

Meerjarige doorwerking ontvangsten begroting IXB

(Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Belastingen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

136.740.112

146.025.892

154.896.669

162.090.824

169.526.160

 

Maatregel regeerakkoord nr. M111 t/m O161

2.992.703

6.280.544

4.492.202

3.865.596

4.346.870

 

Stand na nota van wijziging

139.732.815

152.306.436

159.388.871

165.956.420

173.873.030

             

2

Financiële markten

         
 

Stand vóór nota van wijziging

13.021

11.020

11.020

11.020

11.020

 

Stand na nota van wijziging

13.021

11.020

11.020

11.020

11.020

             

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

         
 

Stand vóór nota van wijziging

984.550

973.550

1.066.906

1.068.750

1.068.750

 

Stand na nota van wijziging

984.550

973.550

1.066.906

1.068.750

1.068.750

             

4

Internationale financiële betrekkingen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

7.032

13.057

22.995

31.953

30.534

 

Stand na nota van wijziging

7.032

13.057

22.995

31.953

30.534

             

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

         
 

Stand vóór nota van wijziging

280.422

256.172

235.622

88.144

88.144

 

Stand na nota van wijziging

280.422

256.172

235.622

88.144

88.144

             

6

BTW-compensatiefonds

         
 

Stand vóór nota van wijziging

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

 

Stand na nota van wijziging

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

             

8

Centraal apparaat

         
 

Stand vóór nota van wijziging

53.355

53.351

53.237

53.237

53.237

 

Stand na nota van wijziging

53.355

53.351

53.237

53.237

53.237

             

10

Nominaal en onvoorzien

         
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

0

             

Totaal

Begroting IXB

         
 

Stand vóór nota van wijziging

141.088.744

150.343.294

159.296.701

166.354.180

173.788.097

 

Maatregel regeerakkoord nr. M111 t/m O161

2.992.703

6.280.544

4.492.202

3.865.596

4.346.870

 

Stand na nota van wijziging

144.081.447

156.623.838

163.788.903

170.219.776

178.134.967

Aansluiting ontvangsten begroting IX op Miljoenennota

Aansluiting belastingontvangsten Miljoenennota 2018 met begroting IX

(Bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Totale belastingontvangsten

167.632.000

172.432.000

185.067.000

192.003.000

198.400.000

206.138.000

Afdracht Gemeentefonds

27.821.851

28.282.670

28.391.361

28.251.157

28.152.109

27.983.389

Afdracht Provinciefonds

2.410.097

2.187.740

2.166.927

2.148.141

2.074.840

2.064.840

Afdracht BTW-compensatiefonds

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

3.010.252

Afdracht BES-fonds

41.552

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

Belastingontvangsten IX

134.348.248

138.909.952

151.465.373

158.560.363

165.129.911

173.046.521

Meerjarige doorwerking begroting IXA

Meerjarige doorwerking verplichtingen begroting IXA

(Bedragen x € 1 mln.)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

             

11

Financiering staatsschuld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

46.566

36.567

36.065

21.976

36.323

 

Macromutaties

79

179

365

558

898

 

Stand na nota van wijziging

46.645

36.746

36.430

22.534

37.221

             

12

Kasbeheer

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.532

1.545

1.651

1.769

3.824

 

Macromutaties

0

1

6

606

1.140

 

Stand na nota van wijziging

1.532

1.546

1.657

2.375

4.964

             

Totaal

Begroting IXA

         
 

Stand vóór nota van wijziging

48.099

38.112

37.717

23.746

40.147

 

Macromutaties

79

180

371

1164

2038

 

Stand na nota van wijziging

48.178

38.292

38.087

24.910

42.186

Meerjarige doorwerking uitgaven begroting IXA

(Bedragen x € 1 mln.)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

             

11

Financiering staatsschuld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

46.566

36.567

36.065

21.976

36.323

 

Macromutaties

79

179

365

558

898

 

Stand na nota van wijziging

46.645

36.746

36.430

22.534

37.221

             

12

Kasbeheer

         
 

Stand vóór nota van wijziging

1.532

1.545

1.651

1.769

3.824

 

Macromutaties

0

1

6

606

1.140

 

Stand na nota van wijziging

1.532

1.546

1.657

2.375

4.964

             

Totaal

Begroting IXA

         
 

Stand vóór nota van wijziging

48.099

38.112

37.717

23.746

40.147

 

Macromutaties

79

180

371

1164

2038

 

Stand na nota van wijziging

48.178

38.292

38.087

24.910

42.186

Meerjarige doorwerking ontvangsten begroting IXA

(Bedragen x € 1 mln.)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

             

11

Financiering staatsschuld

         
 

Stand vóór nota van wijziging

35.569

23.164

20.592

5.652

18.732

 

Macromutaties

2.753

4.235

8.885

10.879

11.947

 

Stand na nota van wijziging

38.322

27.399

29.477

16.531

30.679

             

12

Kasbeheer

         
 

Stand vóór nota van wijziging

10.641

7.679

3.780

1.367

1.228

 

Macromutaties

881

806

– 124

– 193

0

 

Stand na nota van wijziging

11.522

8.485

3.656

1.174

1.228

             

Totaal

Begroting IXA

         
 

Stand vóór nota van wijziging

46.210

30.843

24.372

7.019

19.960

 

Macromutaties

3.634

5.041

8.761

10.686

11.947

 

Stand na nota van wijziging

49.844

35.884

33.133

17.705

31.907

De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra