Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 40 MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN SIENOT

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 40

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de verbreding van de A27 ter hoogte van Hilversum sprake is van een forse bomenkap, waar omwonenden veel hinder door ondervinden;

overwegende dat (natuur)compensatie van die bomen door het Rijk wordt voorgestaan;

verzoekt de regering, in overleg met omwonenden en betrokken overheden welwillend te bezien of de (natuur)compensatie kan plaatsvinden door de aanleg van een geluidsscherm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Sienot