Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 44 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 31

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 44

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de trein op veel routes een prima alternatief is voor de auto, behalve daar waar geen trein rijdt;

constaterende dat er een belangrijke schakel in ons ov-netwerk ontbreekt, tussen Utrecht en Breda;

verzoekt de regering om, te onderzoeken wat er nodig en mogelijk is voor dit traject enbij dit onderzoek een bredere kosten-batenafweging te maken, met daarin niet alleen de directe kosten en de tijdwinst, maar ook minder files, meer verkeersveiligheid en klimaatwinst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

LaŅ«in

Gijs van Dijk