Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

34775 VIII 108 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 108

Voorgesteld 12 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de curriculum discussie over mediawijsheid in het onderwijs al plaatsvindt;

constaterende dat een grote groep volwassenen en senioren daarbij wel buiten de boot valt;

van mening dat het juist ook voor deze groep van belang is de mediawijsheid te vergroten;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met een coalitie van Medianetwijzer, bibliotheken, buurtnetwerken, zorgcentra en gemeenten over goede methoden die mediawijsheid vergroten en dit toe te voegen aan het Meerjarenplan 2019–2022 ter vergroting van de mediawijsheid onder senioren en volwassenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul