Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

34775 VIII 110 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 73

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 110

Voorgesteld 12 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool ervoor zorgen dat kinderen die anders niet naar school zouden gaan wel onderwijs kunnen volgen;

overwegende dat dergelijke initiatieven bijdragen aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen;

constaterende dat initiatiefnemers en scholen tegen verschillende obstakels in wet- en regelgeving lopen;

verzoekt de regering, de obstakels in wet- en regelgeving voor het opzetten van aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool zoveel mogelijk weg te nemen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

Van den Hul

Kwint