Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

34775 VIII 111 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN FUTSELAAR EN ÖZDIL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 85

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 111

Voorgesteld 12 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord staat dat er bij het studievoorschot aangesloten wordt bij de 10-jaarsrente,

overwegende dat de rente fluctueert afhankelijk van de situatie op de financiële markten en de kredietwaardigheid van de Nederlandse staat, en dat de rente in de toekomst sterk zou kunnen stijgen,

overwegende dat in dit kader het wenselijk is een maximumrente in te stellen,

verzoekt de regering vast te leggen dat de rente die studenten over de 10-jaarsrente betalen nooit hoger zal zijn dan 3%

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar

Özdil