Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

34775 VIII 113 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 100

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 113

Voorgesteld 12 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het groen onderwijs is overgeheveld naar de begroting onderwijs, maar dat de regering het voornemen uit het regeerakkoord om dit onderwijs op dezelfde wijze per deelnemer te financieren als het reguliere onderwijs pas vanaf 1 januari 2019 wil realiseren,

constaterende, dat het groen onderwijs nog een jaar langer geconfronteerd wordt met financiële nadelen vergeleken bij het reguliere onderwijs;

verzoekt de regering, het groen onderwijs met terugwerkende kracht compensatie te verstrekken voor het jaar 2018 wanneer de gegevens over de bekostiging voor 2019 bekend zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop