Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2018

34775 A 46 NOTA VAN WIJZIGING

Vergaderjaar 2017-2018

Nr. 46

Ontvangen 15 december 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2018 komt te luiden:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.017.285

6.241.305

6.241.305

         

12

Hoofdwegennet

3.255.485

2.575.982

90.402

13

Spoorwegen

2.527.321

2.190.386

314.250

14

Regionaal, lokale infrastructuur

59.087

246.600

0

15

Hoofdvaarwegennet

863.989

964.746

131.197

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

310.309

262.497

30.436

18

Overige uitgaven en ontvangsten

1.094

1.094

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

   

5.675.020

TOELICHTING

Algemeen

In deze nota van wijziging wordt budgettaire uitwerking aan het regeerakkoord gegeven, voor wat betreft de departementale herindeling met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster1 voor zover deze betrekking heeft op het Infrastructuurfonds.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

Artikel 18

De uitgaven en verplichtingen op artikel 18 ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet worden verlaagd met in totaal € 1,872 miljoen.

Artikel 19

De ontvangsten op artikel 19 ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet worden verlaagd met in totaal € 1,872 miljoen.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen ontwerpbegroting 2018 vóór deze nota van wijziging, de mutaties in het kader van het regeerakkoord en de standen ontwerpbegroting 2018 na nota van wijziging meerjarig opgenomen. Voor de verplichtingen geldt dat er geen sprake is van negatieve bijstellingen op reeds aangegane verplichtingen.

In de 2e suppletoire begroting 2017 van het Infrastructuurfonds is gemeld dat er € 22,7 miljoen lagere uitgaven zijn gerealiseerd voor de Omgevingswet onder meer doordat het wetgevingstraject vertraagt. Dit voordelig saldo zal bij voorjaarsnota aan de BZK begroting worden toegevoegd. Hierdoor blijven de totale budgetten voor de Omgevingswet meerjarig ongewijzigd.

Meerjarige doorwerking verplichtingen (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

18

Overige uitgaven ontvangsten

             
 

Stand vóór nota van wijziging

2.966

2.313

1.165

1

2

1

0

 

Verlaging verplichtingen artikel 18 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

1.094

1.067

942

1

2

1

0

                 

Totaal

Infrastructuurfonds

             
 

Stand vóór nota van wijziging

7.019.157

5.826.850

6.664.422

4.611.496

5.010.691

4.606.620

4.478.147

 

Verlaging verplichtingen artikel 18 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

7.017.285

5.825.604

6.664.199

4.611.496

5.010.691

4.606.620

4.478.147

Meerjarige doorwerking verplichtingen (vervolg) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

18

Overige uitgaven ontvangsten

             
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

609.060

639.875

2.034.530

 

Verlaging verplichtingen artikel 18 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

609.060

639.875

2.034.530

                 

Totaal

Infrastructuurfonds

             
 

Stand vóór nota van wijziging

3.887.418

3.679.542

3.596.463

4.155.063

4.935.417

4.834.039

5.246.316

 

Verlaging verplichtingen artikel 18 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

3.887.418

3.679.542

3.596.463

4.155.063

4.935.417

4.834.039

5.246.316

Meerjarige doorwerking uitgaven (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

18

Overige uitgaven ontvangsten

             
 

Stand vóór nota van wijziging

2.966

2.178

1.030

0

0

0

0

 

Verlaging uitgaven artikel 18 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

1.094

932

807

0

0

0

0

                 

Totaal

Infrastructuurfonds

             
 

Stand vóór nota van wijziging

6.243.177

6.409.805

6.452.193

6.421.743

6.500.159

6.329.056

5.959.322

 

Verlaging uitgaven artikel 18 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

6.241.305

6.408.559

6.451.970

6.421.743

6.500.159

6.329.056

5.959.322

Meerjarige doorwerking uitgaven (vervolg) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

18

Overige uitgaven ontvangsten

             
 

Stand vóór nota van wijziging

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

 

Verlaging uitgaven artikel 18 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

                 

Totaal

Infrastructuurfonds

             
 

Stand vóór nota van wijziging

5.938.867

5.428.570

5.310.984

5.210.960

5.477.838

5.470.273

5.609.992

 

Verlaging uitgaven artikel 18 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

5.938.867

5.428.570

5.310.984

5.210.960

5.477.838

5.470.273

5.609.992

Meerjarige doorwerking ontvangsten (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

             
 

Stand vóór nota van wijziging

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

 

Verlaging ontvangsten artikel 19 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

5.675.020

5.955.579

5.994.861

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

                 

Totaal

Infrastructuurfonds

             
 

Stand vóór nota van wijziging

6.243.177

6.409.805

6.452.193

6.421.743

6.500.159

6.329.056

5.959.322

 

Verlaging ontvangsten artikel 19 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

6.241.305

6.408.559

6.451.970

6.421.743

6.500.159

6.329.056

5.959.322

Meerjarige doorwerking ontvangsten (vervolg) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

             
 

Stand vóór nota van wijziging

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

 

Verlaging ontvangsten artikel 19 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

                 

Totaal

Infrastructuurfonds

             
 

Stand vóór nota van wijziging

5.938.867

5.428.570

5.310.984

5.210.960

5.477.838

5.470.273

5.609.992

 

Verlaging ontvangsten artikel 19 van het Infrastructuurfonds (A) inzake reservering omgevingswet

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand na nota van wijziging

5.938.867

5.428.570

5.310.984

5.210.960

5.477.838

5.470.273

5.609.992

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Zie Stcr. 2017, nr. 44, blg-821880, d.d. 27 oktober 2017.